Friday, January 18, 2008

Muslim Masuk Kristen (Muhammad - Malaysia)

Assalamualaikum. Nama saya Muhammad, saya seorang anak Malaysia, sama seperti ibu-bapa saya yang beragama Islam. Sejak saya di bangku sekolah rendah lagi, orang-tua saya telah hantar saya belajar mengaji al-Quran. Saya telah pun berkhatam al-Quran semasa saya di sekolah rendah.

Kedua-dua orang-tua saya merupakan pengikut Islam yang warak. Di bawah pengaruh mereka, saya telah mendalami pengetahuan Islam saya secara intensif sehingga berumur 17 tahun, sampai umur itu, ilmu keIslaman saya boleh kira cukup mantap bagi seorang Muslim yang berpengetahuan.

Walau pun begitu, oleh kerana latihan yang telah saya mengalami, dan latar-belakang saya suka mencari ilmu pengetahuan daripada sumber-sumber yang wajar, saya sentiasa bertanya-tanya serta bersoal-siasat apa-apa saja yang mengambil perhatian atau mengangkap minat minda saya. Termasuk hal-hal keagamaan dan Islam. Oleh sebab itulah, saya telah memiliki banyak buku-buku ilmiah, kebanyakannya dalam Bahasa Inggeris.

Oleh kerana sikap saya yang suka siasat dan selidiki segala-galanya yang mengembangkan fikiran saya, saya juga telah menujukan secukup banyak soalan terhadap agama Islam sendiri. Semasa saya berada di negeri Pulau Pinang, minat saya mencari jawapan untuk soalan-soalan saya semakin meningkat. Saya telah bergaul dengan umat intelektual Muslim yang miliki minat ilmiah yang sama seperti saya. Di sanalah saya telah bertemu dan bergaul dengan kumpulan Islam "Anti-Hadith", dan mereka telah banyak menolong saya memahami dan menolak kejanggalan dan kebatilan yang ada dalam ajaran dan Sunnah Islam.

Secara khususnya, saya telah mengalami kemusykilan dan banyak sekali keraguan tentang ajaran-ajaran yang dipelopori serta arahan-arahan yang dianjurkan di dalam Kitab-kitab Hadith, termasuk koleksi Hadith-hadith yang digelar 'Sahih'. Walau pun umat Islam gelarkan koleksi-koleksi ini sebagai 'Sahih' konon, saya amat kecewa apabila saya mendalami kajian saya dalam bidang tersebut! Setelah membaca dan menelaah ajaran-ajaran yang dikandung di dalam Hadith serta tulisan-tulisan Muslim mengenainya, semakin kurang masuk akal saya mendapati ajaran-ajaran mereka. Saya akan memberi beberapa contoh Hadith tersebut.

Beberapa contoh kemusykilan dan kesangsian dalam Hadith-hadith Sahih Islam adalah seperti berikut.

1) Air kencing unta adalah ubat untuk sakit-penyakit manusia, dan boleh dipakai sebagai ubat!

- Hadith sahih Bukhari Jilid (Volume) 7 nombor 590

- Hadith sahih Muslim jilid 3, nombor 4130.

Ini merupakan anjuran dan ajaran Islam yang sangat janggal sekali. Manakah bukti saintifik dan kesihatan bahawa air kencing unta telah benar-benar berhasil dan berguna sebagai penawar?

2) Syaitan dan iblis tidur atau menginap di dalam lubang hidung manusia

- Hadith Bukhari jilid 4, nombor 516

- Hadith Muslim jilid 1, nombor 462.

3) Anjing yang berwarna hitam adalah iblis dan syaitan dan mereka harus dibunuh, dan kononnya mereka juga berupaya
membatalkan solat umat Muslim!

- Hadith Muslim jilid 1, nombor 1032

- Hadith Muslim jilid 3, nombor 3809-3829.

Diskriminasi yang tidak berasas ke atas anjing berwarna hitam! Lagi pun, ajarannya bahawa anjing hitam ialah
iblis/syaitan, adalah tidak benar dan ialah kekarutan sama sekali!

4) Sayap kiri seekor lalat beracun, dan sayap kanannya ada penawarnya!

- Hadith Bukhari jilid 7, nombor 673.

Hadith ini dengan cukup terus-terang sangat janggal dan tidak masuk akal. Lebih-lebih lagi, bertentangan secara
langsung dengan kebenaran dan fakta-fakta saintifik!

5) Memakan Bawang putih dilarang bagi orang Islam, dan mereka tidak boleh masuki masjid jika orang Muslim telah
memakan bawang putih!

- Hadith Bukhari jilid 5, no. 526

- Hadith Bukhari jilid 1, no.812, 813.

Apakah salahnya dengan Bawang Putih, padahal secara saintifik sudah terbukti nilai-nilai kesihatannya untuk manusia yang banyak sekali.

6) Kebanyakan penghuni dan ahli neraka adalah jiwa-jiwa wanita!

- Hadith Bukhari jilid 8, 456, 544.

Kenapa berdiskriminasi terhadap kaum wanita dengan cara tidak munasabah seperti ini?

7) Dilarang kencing atau membuang air kecil ke dalam lubang/rongga dalam tanah. Lubang-lubang itu kononnya
adalah
tempat tinggal jin-jin tertentu!

- Sunan Abu Daud Jilid 1 (Fasal 16), Nombor 29.

Rongga dan lubang dalam tanah adalah cara yang paling praktikal dan lazim diamalkan di serata dunia untuk membuang air. Tidak ada lapuran dari mana-mana tempat di dunia yang mana manusia telah pernah melihat jin keluar dari mana-mana lubang buang air tersebut! Ini merupakan satu lagi kekarutan yang dipelopori oleh Hadith sahih.

Anda juga boleh membaca tentang kejanggalan Hadith-hadith yang Sahih dalam agama Islam dari link dibawah ini:


Macam-macam Kepelikan!

Sebenarnya, rakan-rakan Islam saya mendapati bahawa arahan-arahan dan saranan Hadith seperti di atas, semuanya adalah sejajar dengan kurafat (superstitions) yang telah dijadikan kewajiban bagi umat Islam untuk mematuhi, mahu tidak mahu, secara paksa! Maklumlah, semua Hadith ini ditolak keseluruhannya oleh kumpulan Islam Anti-Hadith tersebut!

Hasil daripada kekhuatiran dan kesangsian akan Hadith-hadith 'Sahih' itu, saya telah semakin kecewa terhadap agama Islam yang telah saya anuti dari umur yang cukup muda lagi!

Selain daripada itu, saya juga telah pergi ke luar negara untuk melanjutkan pendidikan saya. Di negara asing saya telah bertemu dan bergaul dengan ahli-ahli cerdik pandai Islam serta ulamak-ulamak Islam yang alim. Saya pun minat sekali berbincang-bincang dengan mereka, terutama sekali tentang hal-hal keagamaan.

Mereka telah mengejutkan saya lagi apabila ada di kalangan mereka juga terdapat ulamak yang mempersoalkan Hadith-hadith sahih dan kewibawaan Hadith habis-habis! Bukan sahaja pada setakat itu, malah ada ulamak-ulamak, cendekiawan dan tokoh Islam dari antara mereka yang mempersoalkan Al-Quran dan kesahihan kandungannya! Bagi mereka, terdapat juga cukup banyak kejanggalan serta percanggahan dan kepalsuan sejarah di dalam al-Quran sehingga menjadi kecurigaan serta tanda-tanya besar kepada kewibawaan kitab itu!

Di bawah sini kami memberikan link kepada beberapa makalah-makalah ilmiah yang membentangkan masalah dan tanda-tanya serta kecurigaan dan kemusykilan ke atas kitab umat Muslim - al-Quran! Ada juga kecurigaan yang telah dibawa oleh tokoh dan para ILMUWAN ISLAM sendiri!

Permasalahan dan Percanggahan di dalam al-Quran

Mushaf-mushaf Yang Hilang

Sifat-sifat Firman Tuhan yang Murni

"Ilmu Sains" al-Quran... Dan

Surah 30 ar-Rum- Satu Penilaian Semula

Setelah bergumul cukup lama secara intelektual dan rohaniah dengan kecurigaan dan keraguan saya tentang kandungan al-Quran itu, saya telah pun menganalisa dengan lebih mendalam lagi tentang percanggahan-percanggahan yang terdapat di dalamnya. Syak wasangka saya terhadap Kitab al-Quran semakin menjadi batu sandungan kepada saya; akibat percanggahan-percanggahan serta kesilapan fakta-fakta sejarah yang jelas terdapat di dalam al-Quran. Walau pun saya telah mendalami kajian saya dengan menelaah karya-karya tokoh-tokoh dan pujangga Islam yang ortodoks. Akhirnya, saya telah kecewa mengesahkan kebenaran al-Quran, akibat kekecewaan ini saya telah mulai mengkaji Kitab Bible (Al-Kitab) umat Sayidina Isa Al-Masih yakni, umat Kristian.

Saya telah memperolehi sebuah Al-Kitab/Bible dan menyelidikinya sedalam-dalamnya dan dari permulaannya sehingga penghabisan fasal-fasalnya. Walau pun dalam Quran terdapat lebih daripada 100 rujukan kepada Sayidina Isa A.M..mereka tidak selengkap riwayat Baginda seperti yang terdapat di dalam Kitab Suci Injil! Jadi, saya telah bermula menyelidiki Kisah Hidup dan riwayat Sayidina Isa Al-Masih dengan sikap yang baru serta dengan 'kacamata' yang tidak dicemari oleh pra-sangka dan salah-tafsiran keislaman saya yang dahulu! Saudaraku, saya syorkan kepada anda - abaikanlah pra-sangka-pra-sangka anda serta sikap-sikap negatif anda terhadap Kitab Injil dan ajaran umat Kristian. Maklumlah, al-Quran sendiri telah mengarahkan umat Islam dari Surah 10 Yunus 94 seperti berikut:

"Jika engkau (Muhammad) syak wasangka tentang apa yang Kami (Tuhan Allah) turunkan, hendaklah engkau tanyakan kepada mereka yang membaca Kitab sebelum engkau (yakni umat Kristian dan Yahudi).Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu.."

Jelaslah, al-Quran sendiri TIDAK menuduh umat Kristian telah 'mengubahsuai' kitab-kitab mereka, tetapi, sebaliknya menyarankan kepada umat nabi Muhammad (umat Islam) supaya merujuk kepada umat Kristian yang telah memiliki Kitab Suci Injil mereka lebih awal daripada umat Islam! Sesungguhnya, Quran sekali lagi menganjurkan umat Kristian dan Yahudi dari Surah al-Maidah 5 ayat 68 :

"Hai Ahli-ahli Kitab, kamu bukan atas suatu KEBENARAN, kecuali kamu turut kitab TAURAT dan INJIL dan apa-apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu.."

Allah Sendiri telah bersabda tentang kedatangan al-Quran dan perhubungannya dengan Kitab-kitab yang lebih awal daripadanya, dari Surah Ali Imran 3 ayat 3, seperti berikut :

"Dia [Allah] menurunkan Kitab Quran kepada engkau ya Muhammad, dengan sebenarnya, serta MEMBENARKAN Kitab-kitab yang sebelumnya, dan Dia telah menurunkan TAURAT dan INJIL.."

Apabila saya membuka Kitab Suci Injil dan mulai menelaahnya, saya terasa terharu dan perasaan nyaman dan sejahtera mula melanda saya! Begitu enak dan seronok sekali pengkajian Al-Kitab/Kitab Suci Injil saya itu! Sambil saya membaca kandungannya, saya terserempak dengan ayat-ayat indah seperti berikut :

"Berbahagialah orang yang lemah-lembut,
Kerana mereka akan memiliki bumi.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
Kerana mereka makan dipuaskan"

Injil, Matius 5 : 5 - 6

"Berbahagialah orang yang murah hatinya,
Kerana mereka akan beroleh kemurahan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya
Kerana mereka akan melihat Allah."

Injil, Matius 5 : 7 - 8

Begitulah indahnya kata-kata dan sabda Sayidina Isa semasa Baginda mengajari para hawariyunnya dan pengikutnya yang lain semasa di atas Bumi ini lebih 2,000 Tahun yang lalu! Selain daripada itu, saya juga terbaca kata-kata Sayidina Isa Al-Masih mejelaskan tentang diri-Nya sendiri dalam Nas Injil seperti berikut:

"Kamu tidak percaya, waktu Aku [Sayidina Isa Al-Masih] berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya, kalau Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal syurgawi ?

"Tidak ada seorang pun yang telah naik ke syurga, selain dari pada DIA yang telah TURUN DARI SYURGA, YAITU ANAK MANUSIA [SAYIDINA ISA SENDIRI]."

Injil, Yohanes 3 : 12 - 13

Tentang isu "Roti Hidup' pula, Sayidina Isa telah bersabda seperti berikut:

'Maka kata Isa kepada mereka : "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan sayidina Musa yang memberikan kamu roti dari Syurga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari syurga..
"Kerana Roti yang dari Allah IALAH ROTI YANG
TURUN DARI SYURGA dan memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepada Baginda : 'Junjungan, berikanlah kami roti itu senantiasa.'

'Jawab Isa Al-Masih kepada mereka, "AKULAH ROTI HIDUP, DAN BARANGSIAPA DATANG KEPADA-KU DIA TIDAK AKAN LAPAR LAGI, DAN BARANGSIAPA PERCAYA KEPADA-KU, TIDAK AKAN HAUS LAGI. Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku, dia tidak akan Kubuang."

"Sebab AKU TELAH TURUN DARI SYURGA,.Untuk melakukan kehendak Allah..Dan INILAH kehendak ALLAH: - Yaitu supaya SETIAP ORANG YANG MELIHAT KEPADA AKU, DAN PERCAYA KEPADA-KU, BEROLEH HIDUP YANG KEKAL, dan supaya AKU MEMBANGKITKANNYA PADA AKHIR ZAMAN."

"AKULAH ROTI HIDUP...YANG TURUN DARI SYURGA: BARANGSIAPA YANG MAKAN DARIPADANYA, DIA TIDAK AKAN MATI,

"AKULAH ROTI HIDUP YANG TELAH TURUN DARI SYURGA, Jikalau seorang makan dari Roti ini, DIA AKAN HIDUP SELAMAN-LAMANYA..!"

Injil, Yohanes 6 : 32 - 40

Sudah sangatlah jelas dan ketara bagi saya, siapalah Sayidina Isa Al-Masih itu! Baginda adalah Firman Allah -"LOGOS" - Yohanes 1 : 1 dan "Kalimatullah" yang hidup itu, yang telah TURUN ke Dunia ini untuk mengkhabarkan Berita Baik Allah Ta'ala kepada kita! Ini juga adalah benar daripada nas Al-Quran; Surah Ali-Imran 3 ayat 45..:

"Allah telah menghibur Mariam tentang Kalimat yang daripada-Nya (Kalimatullah), namaNya adalah Al-Masih Isa Putera Maryam. Yang mempunyai kebesaran di Dunia dan di Akhirat dan termasuk orang-orang yang terdekat dengan Allah."

Surah 3/45

Pada hari ini, saya dan seisi keluarga saya sudah pun memeluki dan mengikuti ajaran dan utusan Sayidina Rabbani Isa Al-Masih yang sejati itu dengan sebulat hati dan jiwa. Kami tahu DAN pasti masa depan kami adalah di alam Syurga dan Jannah bersama-sama dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang itu! Kerana Kalimat-Nya Sendiri telah turun - Nuzul dan menjadi 'Anak Manusia' yang sempurna lagi sejati itu. Baginda telah lakukan peristiwa ini, lebih 2,000 tahun lalu supaya segala ciptaan-Nya yang amat dikasihi-Nya, dapat kenal dan nikmati Kasih dan Sayang, Ar-rahman dan Ar-rahim Allah yang hakiki dan sejati secara peribadi!

Saudaraku yang sangat dikasihi oleh Sayidina Isa Al-Masih, saya mengundang anda menelitilah utusan dan Risalah yang dibawakan oleh Sayidina Isa itu seperti mana ditampilkan di dalam Kitab Suci Injil-dengan minda yang bebas daripada pra-sangka dan prejudis anda sebagai seorang Islam. Tuhan Sendiri akan mengkabulkan pencarian anda yang ikhlas anda dengan ganjaran yang manusia sendiri tidak dapat memberikan - yaitu kehidupan yang kekal abadi disisi Allah swt Sendiri, untuk selama-lamanya!

Semoga Allah memberkati anda dengan taufik dan hidayah-Nya yang sejati! Halleluya!!Alhamdulillah!

249 comments:

1 – 200 of 249   Newer›   Newest»
TolongDibacaDenganDetailDanSampaiTamat said...

Ma’aaaaffff Bangeeettt seandainya tulisan ini, mo jawab di atas. Tulisan yang anda muat kan mo ganggu iman agama lain, tetapi selain menjawab juga ingin mengganggu iman kalian kok hehehe….
Tulisan pertama berkaitan dengan serangan terhadap al hadis. Ketika aku tanya ama orang Islam, yang dinamakan hadis itu adalah berita yang diterima orang melalui jalur periwayatan. Dalam riwayat tersebut orang-orang yang meriwayatkan bukan orang-orang suci sehingga tidak terlepas dari kesalahan.
Ada hadis atau sabda Nabi yang tidak berkesusaian dengan keilmuan kedokteran maupun yang banyak yang berkesesuaian dengan ilmu Kedokteran, sehingga ada seorang muslim yang menulis buku “kedokteran sesuai dengan Sunnah Nabi” dan itu diambil dari periwayatan yang sahih. Tetapi walaupun sahih, semua ummat Islam sepakat bahwa ia tidaklah 100% benar, kalaupun ada kesalahan, kesalahan tersebut dilimpahkan kepada perawinya bukan kepada Nabinya. Jadi tentang hadis tidak dapat dijadikan senjata pamungkas yang ditujukan kepada ummat Islam.
dikarenakan orang yang meriwayatkan itulah yang tidak terjaga dari kesalahan, berbeda dengan Nabi Muhammad yang terjaga dari kesalahan. Bukankah dalam Al Kitab juga disebutkan ayat yang berbunyi "Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah." (Injil - 1 Timotius 5: 23). Bukankah dalam sebuiah penelitian pada Al Kitab juga dikemukakan bahwa ucapan Yesus hanya 17% yang termuat dalam Al Kitab? Semoga kalian mengakui bahwa semua doktrin penting, yaitu Trinitas tidak ada dalam Al Kitab atau bukan ucapan asli Yesus.
Berbeda dengan Injil yang katanya yang nulis di bawah bimbingan ruh kudus, tetapi menyimpan ribuan ayat yang berisi pornografi, pertentangan2, ayat-ayat yang tidak ganjil, dan yang tidak berkesuaian dengan penemuan ilmiah modern, dan hal tersebut juga jelas sekali. Bukankah dalam cerita Yusak digambarkan Yusak memberhentikan matahari dan memindahkannya di atas bukit Sion?
Ayat tersebut tidak hanya ganjil, tetapi orang gila pun tidak dapat menerimanya. Tolong untuk bercermin pada dirinya sendiri dulu, mas, daripada menyerang keburukan orang lain. Bukankah dalam isi kitab, Injil entah baru atau lama, banyak berisi ayat2 yang menjijikan banget untuk dibaca. Itu fakta yang semestinya diterima mas. Memang terkadang Kebenaran itu memang menyakitkan kok, mas.
Dan Tentang Ketuhanan, Firman Tuhan, Bible yang mana ummat Islam untuk mempercayainya, hal tersebut juga sudah dijawab oleh para ulama, suatu fakta yang menyakitkan anda kan, Mas? Melihat tulisan di atas sebenarnya sebagian orang Islam sudah hafal kok. Berkali-kali kalimat yang kurang lebihnya berisi tulisan di atas acap ditujukan kepada ummat Islam, sebenarnya anda semestinya malu, dan banyak ditemukan kebohongan, ngaku ustad tapi ngaji gak lancar, dan banyak ditemukan kasus banyak sekali orang mempelajari Islam setelah keluar dari islam, tujuannya untuk mencari titik lemahnya.
Dalam Bible juga ditemukan kata-kata yang bernada tidak kasih seperti berikut "... Janganlah engkau merasa sayang kepadanya (orang yang murtad); janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya …Tetapi bunuhlah dia: Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia ..." (Injil -Ulangan 13: 8,9). Ayat di atas ditujukan kepada orang murtad. Apa betul ajaran Al Kitab enak sekali untuk dibaca dikarenakan itu firman Tuhan? Bukankah banyak sekali cerita-cerita jorok, seperti dalam Yehezkiel 23: 1-35. tolong mas kalau di rumah dibaca, jangan sampai ajaran “ganjil” dari ummat beragama lain hafal di luar kepala, tetapi ayat-ayat ganjil yang banyak sekali dijumpai pada al Kitab anda, anda sendiri tidak hafal.
Kalau ditujukan kepada anda, ayat2 tersebut, anda akan menjawab yang penting PERCAYA PADA KRISTUS, tetapi di sisi yang lain anda berusaha untuk mencari titik lemah agama lain dan berusaha menyebarkan kristen dengan cara apapun, berbohong, pura-pura jadi orang Islam dll. Mas cobalah intropeksi aja dech. Seandainya anda bersombong bahwa ayat-ayat Bibel berisi tentang kasih Kristus cobalah membaca ayat berikut ini "Tetapi Yesus menjawab, 'Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.' (non Yahudi)." (Injil-Matius 15:24-26) . manusia non Yahudi disamakan begitu saja dengan Anjing, bukankah kalian bukan orang Yahudi, kalau anda disamakan dengan anjing bagaimana perasaan anda, mas?
Coba deh baca Injil Kitab Markus 11: 12-14. di situ Yesus merasakan lapar yang sangat, dan tentu sebagai seorang manusia kita akan maklum bahwa ia lapar karena ia bukan Tuhan. Dan ketika dijumpainya pohon ara dan berharap pohon itu sudah berbuah, tetapi harapan yesus itu sirna karena pohon ara tak kunjung berbuah. Dan anehnya Yesus malah memaki pohon tersebut “jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya”. Tolong dihayati secara benar mas. Seorang manusia yang telah engakau dakwa menjadi Tuhan. Aneh kan?
Jadi tolong sampaikan saudaraku yang pindah ke agama Kristen ke Islam, seandainya alasan pindahnya agama dikarenakan faktor Islam tidak ilmiah, mengapa ia mau masuk Kristen, bukankah atheis maupun saintis lebih ilmiah. Islam pun juga jauh lebih ilmiah daripada Kristen, kok.
Mas, mohon direnungkan apa-apa yang aku tulis. Kristen itu memang candu kok mas, dan sebagai candu aku maklum bahwa untuk megharapkan kamu keluar dari candu itu memang sulit. Tetapi seandainya mas mau mengakui sejujur-jujurnya, mas akan bisa keluar dari Kristen dan akan aku usahakan untuk membantunya, kok, mas.

Anonymous said...

Kebetulan aku mampir ke blog Ibnu Isa dan Mas Adian Husaini, dan ada serangan shoutbox dari blog sini, dan dari blog tersebut aku buka dan aku baca semua isi blog terutama pada kisah seorang anak Malaysia dan keluarganya yang masuk Kristen sembari menceritakan Kisah2 tentang perjalanan imannya, dan terus terang isi dari blog tersebut bagi kami juga sangat menjijikan sekali. Oleh karena itu, walaupun tidak setuju dengan cara mas Pengikut Kristus (yang semua shoutboxnya aku juga baca). dan melanjutkan dari tulisan: PengikutKristus, Memang lucu banget (tetapi juga menjijikan).. tulisan di atas. yang namanya Hadits itu tidak 100% datang dari Nabi, dan fakta itu sudah diketahui kaum muslimin. dan untuk melihat kesahihan sebuah hadits, maka standart yang digunakan adalah kecerdasan, tingkat hafalan, kesholehan, tingkat persesuaiannya dengan al Qur'an dan persesuaiannya dengan ayat2 kauniyyah (keilmuan).
Tentang masalah ketidaksesuaian dengan masalah kedokteran atau masalah keilmuan, banyak sekali hadits yang berkesusaian dengan prinsip kedokteran.
Tentang al Qur'an, keaslian al Qur'an terjamin dari dulu hingga kini, alhamdulillah. al Qur'an dah dihafal hampir sekitar 100-an orang dan selain itu tak ada tulisan selain al Qur'an. bahkan ketika zaman Utsman, semua bentuk penulisan al Qur'an yang berbeda dengan lugat quraisy, dimusnahkan, itu bukan untuk menghilangkan tetapi justru tetap menjamin keaslian al Qur'an. jadi kalo orang kristen punya otak dan mau memakainya, maka tidak nalar apabila al Qur'an tidak asli lagi.
Untuk melihat tingkat keilmiahan al Qur'an baca saja buku Maurice Bucaille ataupun perdebatan langsung antara Ust. Zakir An Naik dan Sir William Campbell kasetnya ada kok. bahkan anda bisa melihatnya langsung di Youtube
kemukjizatan al Qur'an adalah tantangan kesusastraan yang pada waktu itu orang quraisy tak ada yang mampu menandinginya. padahal Orang Quraisy pada waktu zaman jahiliyyah merupakan kumpulan orang yang sangat pandai bersyair. Bagaimana mungkin mereka kalah dengan orang yang buta huruf? sudah tentu itu bukan ciptaan orang yang buta huruf itu (Muhammad) tetapi ciptaan Allah. Tuhan Muhammad dan Tuhan Nabi Isa as. dan keasliannya terjamin tidak sebagaimana Hadits.
tentang sebutan al Masih sebagai ruh Allah. ia bukan Allah yang nylingsep ke tubuh Maryam, tetapi ruh milik Allah. sehingga semua manusia berhak memakai sebutan tersebut, termasuk anda dan saya, karena kitalah milik Tuhan Allah.
tetapi sebutah tersebut dimiliki oleh Nabi Isa, dikarenakan kelahirannya unik, tidak melaui proses biologis biasa, tetapi ruh turun tanpa seperti biasanya. oleh karena itu ia disebut sebagai ruh Allah, walaupun itu bukan "dominasi" Nabi Isa.
Nabi adam juga dinamakan sebagai Kalimatullah dikarenakan penciptaannya yang tidak seperti manusia yang lain. manusia itu kan kalau diciptakan pasti melalui pencampuran sperma dan sel telur yang berkembang di rahim, tetapi Adam dan Nabiyullah Isa as tidak.
tetapi keajaiban itu bukan milik Isa, ia sama sekali tidak berkuasa atas apapun, kecuali atas Izin Allah, termasuk mukjizatnya membangunkan orang mati, menyembuhkan lepra, membuat burung dari tanah dll. tetapi mu'jizat tidak hanya dimiliki oleh Nabi Isa, tetapi juga Nabi Muhammad, Nabi Musa, Ibrahim dll. semua Nabi memiliki Mu'jizat untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah utusan Allah, bukan ALlah itu sendiri.
Sekiranya ini dulu jawaban kami, karena aku tidak paham masalah Kristen, dan anda2 sudah tentu lebih paham dan aku menghormati agama kalian selama anda menghormati agama kami.
Jangan ganggu aqidah kami, sebagaimana anda semua tidak mau diganggu keimanan kalian oleh saudara "Pengikut Kristus".

Anonymous said...

Kami sudah menemukan kasus diatas berkali-kali. Bahkan banyak yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad yang masuk Kristen. Dan ada yang lebih gila lagi adalah ada yang ngaku2 adiknya Buya Hamka. Tetapi alhamdulillah, hal tersebut tidaklah benar.
Mereka itu mengaku2 itu kan tujuannya mulia. tujuannya adalah membahagiakan hati orang Kristen. Kalo semakin ia mengaku dari golongan 'atas' kaum beragama lain, maka orang kristen semakin senang.
Bahkan ada seorang pendeta karena saking ingin membuat bahagia jemaatnya mengaku telah membaptis ratusan laskar Jihad. Coba dech lihat debat antara 3 murtadin dengan tiga mu'allaf, sang murtadin karena tidak tahu bacaan al Qur'annya salah2 dengan PD-nya membacakan al Qur'an tsb dihadapan Ust Syamsul Arifin. dan anehnya lagi ia mengaku sebagai seorang mantan ustadz bahasa arab di pondok pesantren. (lihat langsung CD debat mu'allaf dan Murtadin di Youtube juga ada kok).
saya kira hanya kaum muslimin yang super bodoh aja yang bisa dikibulin. Jadi untuk semua orang-orang Kristen yang sedang baca blog atau tulisan ini..
tolong bagi seorang yang mau masuk Kristen dari agama non Kristen, dan ia bersaksi di depan gereja dan para Jema'at bahwa mereka dari golongan "pemimpin ummat non Kristen" ada yang mengaku sebagai seorang mantan kyai, mantan pendeta Hindu, mantan pendeta Budha, dll. coba periksa dulu dech dengan seksama, dan selidiki secara mendalam. kalo ia mengaku sebagai seorang ustadz, tolong dicek dulu, teman2 muslimnya dan tanyakan kepada temannya tersebut. Kalo ia mengaku dari perguruan Islam Al Ma'arif, misalnya, tolong dicek di perguruan al Ma'arif.
Memang semakin kedudukan mereka sebagai seorang mantan non kristen semakin tinggi, anda semakin bahagia, tetapi alangkah baiknya kebahagiaan tersebut anda lakukan cek dulu saja.
Jangan sampai usaha untuk mempertahankan Iman dengan membuat cerita-cerita bohong yang ditujukan kepada ummat lain. dengan melihat cerita di atas, aku sudah tahu bahwa cerita di atas hanya rekaan belaka, sengaja dibuat2. dengan memakai bahasa yang khas Islam, bukan berarti kami lantas mempercayainya dari golongan Islam santri, justru karena penggunaan bahasa yang khas Islam yang dipakai orang yang murtad, aku yakin cerita di atas hanya rekaan belaka.
Mungkin anda semua lebih percaya pada kisah2 bohong di atas. tetapi alangkah baiknya untuk dilakukan pengecekan.
Mohon ma'af apabila mengganggu kebahagiaan anda. seandainya aku ingin membuat anda bahagia, tinggal aku ceritakan aja cerita bohong2an bahwa ada seorang syeikh ulama besar. hahaha

Anonymous said...

Berikut ini adalah jawaban dari tuduhan terhadap agama Islam yang didakwakan kepada ajaran sunnah, yang kami ambilkan dari tulisan Hj. Irene Handono dkk yang menjawab tuduhan2 Robert Morey, yang menyerang sunnah Nabi, termasuk dalam hal Air Urine untuk pengobatan.
Berkata kepada kami Muslim bin Ibrahim, berkata kepada kami Sallam bin Miskin, berkata kepada kami Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang yang terkena penyakit berkata: "Wahai Rasulullah lindungilah karni dan berilah kami makan ". Ketika mereka sudah sehat mereka berkata : "Cuaca kota Madinah tidak cocok ", maka Rasulullah mempersilahkan mereka ke tempat onta (yang berurnur antara 3-10 th) milik Rasulullah dan berkata kepada mereka : "Minumlah air susunya". Setelah sehat mereka membunuh penggembala (ternak) Nabi Saw. dan mengambil onta tersebut. Maka Rasulullah mengutus (beberapa orang) untuk mencari mereka, maka (setelah keternu) tangan dan kaki mereka dipotong dan mata rnereka ditusuk. Maka saya (Anas) melihat salah satu dari mereka merayap ditanah hingga mati.
(HR. Bukhari).25

Dalam hadits di atas kita dapatkan bahwa Rasulullah tidak menganjurkan orang-orang yang datang meminta obat agar meminum urin onta, tapi Rasulullah menyarankan meminum air susu onta.
Dalam masalah ini, Imam Bukhari memunculkan 13 hadits: dalam bab zakat 1 hadits, bab al jihad wa as-sair 1 hadits, bab al-maghazi 2 hadits, bab tafsir al-Qur'an 1 hadits, bab alwudlu 1 hadits, bab at-thibb 2 hadits, bab al-hudud 4 hadits, bab ad-diyat 1 hadits. Dari hadits yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang berkaitan dengan masalah ini riwayat yang paling bisa diterima adalah riwayat di atas sedang riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah menyarankan agar mereka meminum air susu dan urin onta -untuk obat-, terdapat nama nama perawi yang oleh para ahli hadits dianggap tidak kredibel, seperti nama Abu Qilabah yang dinilai suka menambah-nambah cerita (katsir al-Irsal), juga Wuhaib yang dinilai berubah pada masa tuanya, serta Sa'id yang dinilai suka mencampur aduk riwayat dan memanipulasi (yudlis).
Katakanlah riwayat-riwayat lain memiliki kebenaran, bahwa Rasulullah menyarankan orang-orang yang datang meminta obat agar meminum susu dan urin dari satu dzaud (onta yang berumur 3-10 tahun). Maka saran Rasulullah tersebut sebatas sebagai obat, sebab kalau hanya dari air susunya saja tentu tidak mencukupi untuk kebutuhan 8 orang (berdasarkan riwayat lain jumlah mereka 8 dari Urainah dan ‘Ukl), apalagi jenis ontanya hanya yang berumur 3-10 tahun. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa saran tersebut untuk kejadian 14 abad yang lalu dalam komunitas yang hidup di gurun pasir, dan tentu saja tidak ada apotik dan toko obat seperti sekarang. Tentang hukum pemakaiannya, sebagian ulama membolehkan penggunaan obat dari urin "binatang yang dapat dimakan", sementara yang lain tidak membolehkan seperti kata Ibnu Mas'ud:
Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dari apa-apa yang diharamkan atas kalian.
dengan alasan yang sama para ulama melarang pemakaian urin manusia sebagai obat.
Berdasarkan sejumlah artefak dan tulisan kuno, didapatkan bahwa terapi urin sudah dikenal sejak ribuan tahun yang silam. India mengenalnya sejak _+ 5000 th. lalu, hal diperkuat dengan adanya kitab Darma Tantra yang memuat keterangan cara meminum urin untuk menyegarkan tubuh. Eropa sendiri hingga kini masih menerapkan terapi ini, begitu juga Tiongkok yang mengenal sejak 1700 th. silam. Pada masa sekarang pun banyak negara maju yang mengelola air kencing untuk diekstrak menjadi obat. Amerika serikat -tempat tinggal Robert Morey- sendiri hingga kini, menjadikan air kencing manusia sebagai bahan obat, seperti yang ditulis oleh majalah Wanita Indonesia. Di Amerika Serikat kini sudah lazim di setiap toilet umum yang dikelola pemerintah dan berlokasi di dekat restoran atau hotel, dilengkapi oleh drum dan alat penyaring. Dari situ, urin dialirkan ke laboratorium kecil. Setelah proses pengujian, dihasilkanlah ekstrak yang disebut urikonase untuk diteruskan ke pabrik obat atau kosmetik. Pada 1970, keuntungan yang didapat dari pengelolaan WC umum sekitar USD 600 per hari, atau USD 10,4 juta setahun. Artinya, ekstrak air seni yang telah diolah menjadi obat kosmetik ternyata banyak diminati.26
Jika dibandingkan dengan beberapa ayat Bible (mungkin ayat buatan), maka masalah urin onta tidaklah lebih jorok dari apa yang tertulis di Bible Kitab Yehezkiel 4: 12-15 seperti berikut:

4:12 Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. "

4:13 Selanjutnya TUHAN berfirman: 'Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. "

4:14 Maka kujawab: 'Aduh, Tuhan ALLAH, sesungguhnya, aku tak pernah dinajiskan dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas; lagipula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. "

4:15 Lalu firman-Nya kepadaku: "Lihat, kalau begitu Aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya. "

Jika Robert Morey mempercayai kebenaran ayat Bible di atas maka harus menerimanya sebagai ajaran? namun jika tidak maka semestinya ia mengoreksi ajaran Bible yang tidak masuk akal.
Sedikit tambahan, hadits tentang urin onta di atas, yang juga menceritakan hukuman yang diterima oleh para penjarah, dipergunakan oleh Robert Morey untuk menyudutkan Rasulullah dan ajarannya, dengan mengatakan:

Dosa-dosa Muhammad termasuk menyiksa orangorang dengan memotong tangan-tangan dan kakikaki mereka dan mencongkel mata mereka dengan besi panas (Hadits I/234J; membiarkan mereka mati kehabisan darah setelah anggota badannya dipotong (Hadits VIII/794, 795); membiarkan orang mati kehausan (Hadits VIII/796).

Riwayat lain yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab (bab) at-thibb (pengobatan), menyebutkan bahwa kejadian tersebut sebelum turunnya ayat-ayat hudud (hukumanhukuman), berdasarkan keterangan dari Muh. Ibnu Sirin. Sedang Imam Muslim untuk masalah yang sama menyebutkan penuturan Anas tentang kenapa mereka ditusuk matanya, hal itu karena mereka menusuk mata penggembala yang mereka bunuh.
Robert Morey sengaja menutupi bahwa perlakuan di atas dilakukan oleh para pengejar di tempat di mana mereka ditemukan -tentunya dipadang pasir-. Dan hal itu terjadi sebelum turunnya ayat-ayat yang mengatur masalah hukuman, sehingga aturan yang dipakai para pengejar adalah aturan masyarakat Arab pada masa itu. Perlu diingat bahwa itu kejadian pada Abad ke 7 M. dimana sistem hukum yang diterapkan oleh Rasulullah pun saat itu belum memadai. Jika dibandingkan dengan dunia Kristen maka apa yang dilakukan oleh umat muslim saat itu adalah tidak seberapa. Apa yang dialami para perampok tersebut adalah akibat dari tindak kriminalitas perampokan yang disertai pembunuhan. Sementara dalam dunia kristen para penyeru tauhid mendapatkan perlakuan yang lebih keji dari hukuman pelaku kriminal. Coba tanyakan, hukuman apa yang diterima Iranius (130-200M), Arius (250-350 M), Michael Servestus (1511-1553) dan banyak lagi yang lainnya. Hukuman keji yang mereka terima bukan karena kriminalitas tapi karena menyatakan bahwa Tuhan itu Esa/Tunggal. Bagaimana dengan Inquisisi? Berapa korbannya?

Anonymous said...

Berikut ini adalah jawaban dari tuduhan terhadap agama Islam yang didakwakan kepada ajaran sunnah, yang kami ambilkan dari tulisan Hj. Irene Handono dkk yang menjawab tuduhan2 Robert Morey, yang menyerang sunnah Nabi, termasuk dalam hal Air Urine untuk pengobatan.
Berkata kepada kami Muslim bin Ibrahim, berkata kepada kami Sallam bin Miskin, berkata kepada kami Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang yang terkena penyakit berkata: "Wahai Rasulullah lindungilah karni dan berilah kami makan ". Ketika mereka sudah sehat mereka berkata : "Cuaca kota Madinah tidak cocok ", maka Rasulullah mempersilahkan mereka ke tempat onta (yang berurnur antara 3-10 th) milik Rasulullah dan berkata kepada mereka : "Minumlah air susunya". Setelah sehat mereka membunuh penggembala (ternak) Nabi Saw. dan mengambil onta tersebut. Maka Rasulullah mengutus (beberapa orang) untuk mencari mereka, maka (setelah keternu) tangan dan kaki mereka dipotong dan mata rnereka ditusuk. Maka saya (Anas) melihat salah satu dari mereka merayap ditanah hingga mati.
(HR. Bukhari).25

Dalam hadits di atas kita dapatkan bahwa Rasulullah tidak menganjurkan orang-orang yang datang meminta obat agar meminum urin onta, tapi Rasulullah menyarankan meminum air susu onta.
Dalam masalah ini, Imam Bukhari memunculkan 13 hadits: dalam bab zakat 1 hadits, bab al jihad wa as-sair 1 hadits, bab al-maghazi 2 hadits, bab tafsir al-Qur'an 1 hadits, bab alwudlu 1 hadits, bab at-thibb 2 hadits, bab al-hudud 4 hadits, bab ad-diyat 1 hadits. Dari hadits yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang berkaitan dengan masalah ini riwayat yang paling bisa diterima adalah riwayat di atas sedang riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah menyarankan agar mereka meminum air susu dan urin onta -untuk obat-, terdapat nama nama perawi yang oleh para ahli hadits dianggap tidak kredibel, seperti nama Abu Qilabah yang dinilai suka menambah-nambah cerita (katsir al-Irsal), juga Wuhaib yang dinilai berubah pada masa tuanya, serta Sa'id yang dinilai suka mencampur aduk riwayat dan memanipulasi (yudlis).
Katakanlah riwayat-riwayat lain memiliki kebenaran, bahwa Rasulullah menyarankan orang-orang yang datang meminta obat agar meminum susu dan urin dari satu dzaud (onta yang berumur 3-10 tahun). Maka saran Rasulullah tersebut sebatas sebagai obat, sebab kalau hanya dari air susunya saja tentu tidak mencukupi untuk kebutuhan 8 orang (berdasarkan riwayat lain jumlah mereka 8 dari Urainah dan ‘Ukl), apalagi jenis ontanya hanya yang berumur 3-10 tahun. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa saran tersebut untuk kejadian 14 abad yang lalu dalam komunitas yang hidup di gurun pasir, dan tentu saja tidak ada apotik dan toko obat seperti sekarang. Tentang hukum pemakaiannya, sebagian ulama membolehkan penggunaan obat dari urin "binatang yang dapat dimakan", sementara yang lain tidak membolehkan seperti kata Ibnu Mas'ud:
Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dari apa-apa yang diharamkan atas kalian.
dengan alasan yang sama para ulama melarang pemakaian urin manusia sebagai obat.
Berdasarkan sejumlah artefak dan tulisan kuno, didapatkan bahwa terapi urin sudah dikenal sejak ribuan tahun yang silam. India mengenalnya sejak _+ 5000 th. lalu, hal diperkuat dengan adanya kitab Darma Tantra yang memuat keterangan cara meminum urin untuk menyegarkan tubuh. Eropa sendiri hingga kini masih menerapkan terapi ini, begitu juga Tiongkok yang mengenal sejak 1700 th. silam. Pada masa sekarang pun banyak negara maju yang mengelola air kencing untuk diekstrak menjadi obat. Amerika serikat -tempat tinggal Robert Morey- sendiri hingga kini, menjadikan air kencing manusia sebagai bahan obat, seperti yang ditulis oleh majalah Wanita Indonesia. Di Amerika Serikat kini sudah lazim di setiap toilet umum yang dikelola pemerintah dan berlokasi di dekat restoran atau hotel, dilengkapi oleh drum dan alat penyaring. Dari situ, urin dialirkan ke laboratorium kecil. Setelah proses pengujian, dihasilkanlah ekstrak yang disebut urikonase untuk diteruskan ke pabrik obat atau kosmetik. Pada 1970, keuntungan yang didapat dari pengelolaan WC umum sekitar USD 600 per hari, atau USD 10,4 juta setahun. Artinya, ekstrak air seni yang telah diolah menjadi obat kosmetik ternyata banyak diminati.26
Jika dibandingkan dengan beberapa ayat Bible (mungkin ayat buatan), maka masalah urin onta tidaklah lebih jorok dari apa yang tertulis di Bible Kitab Yehezkiel 4: 12-15 seperti berikut:

4:12 Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. "

4:13 Selanjutnya TUHAN berfirman: 'Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. "

4:14 Maka kujawab: 'Aduh, Tuhan ALLAH, sesungguhnya, aku tak pernah dinajiskan dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas; lagipula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. "

4:15 Lalu firman-Nya kepadaku: "Lihat, kalau begitu Aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya. "

Jika Robert Morey mempercayai kebenaran ayat Bible di atas maka harus menerimanya sebagai ajaran? namun jika tidak maka semestinya ia mengoreksi ajaran Bible yang tidak masuk akal.
Sedikit tambahan, hadits tentang urin onta di atas, yang juga menceritakan hukuman yang diterima oleh para penjarah, dipergunakan oleh Robert Morey untuk menyudutkan Rasulullah dan ajarannya, dengan mengatakan:

Dosa-dosa Muhammad termasuk menyiksa orangorang dengan memotong tangan-tangan dan kakikaki mereka dan mencongkel mata mereka dengan besi panas (Hadits I/234J; membiarkan mereka mati kehabisan darah setelah anggota badannya dipotong (Hadits VIII/794, 795); membiarkan orang mati kehausan (Hadits VIII/796).

Riwayat lain yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab (bab) at-thibb (pengobatan), menyebutkan bahwa kejadian tersebut sebelum turunnya ayat-ayat hudud (hukumanhukuman), berdasarkan keterangan dari Muh. Ibnu Sirin. Sedang Imam Muslim untuk masalah yang sama menyebutkan penuturan Anas tentang kenapa mereka ditusuk matanya, hal itu karena mereka menusuk mata penggembala yang mereka bunuh.
Robert Morey sengaja menutupi bahwa perlakuan di atas dilakukan oleh para pengejar di tempat di mana mereka ditemukan -tentunya dipadang pasir-. Dan hal itu terjadi sebelum turunnya ayat-ayat yang mengatur masalah hukuman, sehingga aturan yang dipakai para pengejar adalah aturan masyarakat Arab pada masa itu. Perlu diingat bahwa itu kejadian pada Abad ke 7 M. dimana sistem hukum yang diterapkan oleh Rasulullah pun saat itu belum memadai. Jika dibandingkan dengan dunia Kristen maka apa yang dilakukan oleh umat muslim saat itu adalah tidak seberapa. Apa yang dialami para perampok tersebut adalah akibat dari tindak kriminalitas perampokan yang disertai pembunuhan. Sementara dalam dunia kristen para penyeru tauhid mendapatkan perlakuan yang lebih keji dari hukuman pelaku kriminal. Coba tanyakan, hukuman apa yang diterima Iranius (130-200M), Arius (250-350 M), Michael Servestus (1511-1553) dan banyak lagi yang lainnya. Hukuman keji yang mereka terima bukan karena kriminalitas tapi karena menyatakan bahwa Tuhan itu Esa/Tunggal. Bagaimana dengan Inquisisi? Berapa korbannya?

Mario said...

Ini merupakan kesaksian yang polos, tidak di buat-buat !!! Haleluyah !!!

Anonymous said...

To; Mario
Mas dibaca dulu komentar di atas. Jangan asal komentar. komentar mas gak ada sangkut pautnya sama sekali, alias Joko Sembung numpak ojek, ora nyambung, Jek!!
Iblis bisa menjelma menjadi Kristus, Bung untuk menyesatkan ummat manusia, termasuk mas. Mas, Iblis itu juga mempunyai strategi yang jitu untuk mengelabui manusia, Bukankah Iblis merayu adam dengan menyembunyikan sifat buruknya?
Mas, Yesus yang anda lihat adalah bukan Yesus sesungguhnya, mas. kalaupun ada orang yang pindah ke agama anda, bukan lantas hal tersebut bisa dijadikan argumentasi bahwa agama anda benar. bagaimana kasus dari agama anda ke agama lain?
sudahlah, mas. tidak ada alasan anda untuk lagi memeluk agama Kristen. kalau anda hanya mengandalkan "kesaksian" penampakan Kristus, Kesaksian orang yang dibimbing oleh ruh kudus, ataupun penyembuhan atas nama Yesus, hal tersebut sama sekali mtidak dapat enjadi alasan anda agar tetap bertahan di agama Kristen.
Keluarlah dari agama Kristen, Bung. dan aku akui bahwa untuk menyuruh anda keluar dari agama Kristen itu memang sulit, karena hal tersebut jelas terpatri di dalam benak anda sejak anda kecil.
Bung, banyak kisah palsu masuknya agama lain ke agama anda. banyak bohongnya, banyak menggunakan kalimat hiperbolis termasuk kalimat di atas. apakah pengakuan di atas pengakuan yang polos? apabila anda seorang muslim yang taat, anda sendiri akan heran. Karena kesaksian di atas dibuat2 dengan bahasa2 yang islami.
Anda bisa mencintai Yesus dengan cara yang lain. Bung, memang kebenaran itu menyakitkan, bung. semestinya Bung kalaupun menggunakan logika coba jawab komentar di atas.
"keajaiban"2 pada agama anda merupakan pertahanan terakhir keyakinan anda, tapi itu sudah saya sanggah dengan argumentasi yang jelas dan rasional, dan beberapa pemeluk agama non-Kristen juga sudah menjawabnya, walaupun aneh, para pemeluk Kristen masih menggunakan senjata andalannya tersebut untuk meyakinkan pemeluk agama lain.
apakah bung percaya, bahwa Yesus juga tampak oleh kaum muslim ketika mengerjakan sholat, ini juga ada kasusnya. Kristus sedang bersembahyang di Pura di Bali. sudahlah bung.. "pertahanan terakhir anda sudah jebol"
maka, tak ada alasan lain untuk meninggalkan Kristen. tapi beranilah untuk menyatakan sesuatu sesuai dengan isi pikiran anda secara jernih dan coba baca sekali komentar di atas, setelah itu hayatilah dengan baik komentar tulisan di atas, setelah itu anda berfikir secara jernih sesuai dengan hati nurani yang diberikan Tuhan kepada anda.
Yakinlah anda mampu menggunakan potensi akal yang diberikan Tuhan kepada anda, Bung. Cobalah! Tiada salahnya untuk mencobanya.
dan yakinlah aku bukanlah seorang iblis yang mengganggu iman anda, tetapi menolong anda dari iblis yang mempengaruhi otak anda dengan logika yang aku sampaikan secara jernih.
Selamat mencoba!

Anonymous said...

Maaf mengganggu,saya ikuti saran anda yaitu menggunakan potensi akal pikiran yang diberikan Tuhan.ada saatnya cak ato mbak kita gunakan akal pikiran.mana bisa saya gunakan akal pikiran yang sehat dan pola yang benar kalau laut bisa dibelah oleh Tuhan lewat tongkat Musa.Sedangkan agama anda juga meng aminkan.semua keajaiban di ALKITAB nggak bisa diterima dengan logika.Hal yang paling mendasar keyakinan anda dengan agama anda saja tidak tahu ,jangan2 anda tidak percaya Tuhan ciptakan anda dari tanah.Mengenai muslim yang masuk kristen saya sebagai pengikut Kristus juga tidak sepenuhnya percaya.Memang harus dicari pembenarannya.Memang saya akui umat kristen adalah umat paling malang didunia ini,bayangkan aja kami meyakini 2000 th yang lalu pria yang bernama Yesus mati dikayu salib 3 hari kemudian bangkit.injil mencatat 2000th yang lalu saat kejadian itu banyak sangkalan dari kaum yahudi bahwa yang disalib bukan Yesus tapi orang lain orang lain.penyangkalan itu terjadi sampai sekarang.Tapi yang benar adalah Dia mati dan bangkit bagi semua orang termasuk anda dan saya.Tentu saja banyak yang tidak menyukai berita ini,jgnkan anda 2000th yang lalu aja banyak yang tidak terima.ya tentu saja kalau saya disuruh keluar dr iman kristen tidak mau.Saya percaya karya penebusan itu(JELAS TIKED KE SURGA)bukan karena amal dan perbuatan bisa masuk surga.karena keslamatan itu adalah karunia Tuhan cak.

tengku ainol said...

Allahuakbar!!LAILAHAILALLAH!!!...KAMI PERCAYA AGAMA KAMI..AGAMA KAMI ADALAH AGAMA YANG BENAR DAN TIADA KERAGUAAN BAGI KAMI UTK MENERIMANYA..DAN SAYA HARAP KALIAN TIDAK TERHASUT OLEH HASUTAN SYAITAN YANG SENTIASA BERUSAHA MELEMAHKAN IMAN KALIAN.DAN SEPANJANG SAYA MENGANUT AGAMA ISLAM YANG INDAH INI,TIDAK PERNAH SAYA MENGETAHUI YANG AGAMA ISLAM MENGAJAR UMATNYA MENUJU KEJAHATAN.AGAMA ANDA MEMUJA MANUSIA TETAPI KAMI TIDAK..

tengku ainol said...

ASTAGHFIRULLAHAL'AZIM.. KENAPAKAH ANDA PERCAYA PARA PADERI BOLEH MENGAMPUNKAN DOSA MANUSIA PADA SETIAP HARI AHAD??ADAKAH ANDA MEMIKIRKANNYA WAHAI PENGIKUT KRISTIAN YANG DIHORMATI?.ISA ITU TUHAN ATAU NABI?JIKA DIA TUHAN..KENAPA HARUS ADA PERANTARAAN UNTUK MEMINTA AMPUN KEPADANYA??..JIKA KALIAN MENGATAKAN KERANA PARA PADERI ITU SUCI?ADAKAH MEREKA TIDAK PUNYA DOSA?..BUKANKAH SEMUA MANUSIA PUNYA DOSA WAHAI UMAT PENGIKUT BIBLE YANG DISELEWENG..DAN SAYA PASTI PARA PADERI JUGA KEHAIRANAN DENGAN PERBUATAN MEREKA YANG BISA MENGAMPUNKAN DOSA MANUSIA.. SATU LAGI PERSOALAN SAYA.. JIKA PADERI BISA MENGAMPUNKAN DOSA MANUSIA..SUDAH TENTU PADERI ITU JUGA BISA MENGAMPUNKAN DOSA IBUNYA.. ADAKAH IBU PATUT MEMINTA SUPAYA ANAKNYA MENGAMPUNKAN DOSANYA?? BUKANKAH SEPATUTNYA SI ANAK YANG MEMINTA AMPUN KEPADA IBUNYA??

Anonymous said...

Welcome to: http://www.indonesia.faithfreedom.org/forum/index.php

Anonymous said...

Allahuakbar!.Allah Al-Wahid!!..Allah Maha Besar! dan Allah Maha Esa.Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan..

Anonymous said...

Shalom saudara Muhamad!
Puji Tuhan kerana kasih Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melimpahi saudara dengan kasih karuniaNya yang amat besar!!
Ketika saya membaca kesaksian saudara dan turut mengikuti perkembangan komen tentang kesaksian saudara, saya begitu teruja dan sangat diberkati terutama untuk terus mendakap kepada Tuhan Allah Bapa kita Yesus Kristus!!
Saudara, saya percaya saudara dipanggil oleh Allah Bapa untuk tugas yang amat besar! Pastinya salah satu tugas itu adalah untuk berkongsi kasih Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kepada mereka yang masih belum mengenalNya.
Apapun ia saudara, jangan takut dan gentar!! Saudara dipanggil untuk sama-sama memikul Salib Kristus! Namun begitu, Allah kita tidak akan membenarkan beban yang melampaui kekuatan kita. Allah kita adalah Allah yang hidup-apabila kita berseru dan memanggil Dia, pastinya Dia akan datang kepada kita.
Allah kita penuh kasih, dengan segala kerendahan hatiNya dan kasih yang sungguh-sungguh akan kita Dia datang ke dunia hanya untuk satu tujuan, iaitu untuk keselamatan kita semua yang berdosa, sebab bagi Yesus, kita sangat berharga. Sebab kita berhargalah Yesus sanggup turun sebagai manusia, dihina, dicari dan bahkan lebih dahsyat lagi-mati untuk menanggung dosa kita.
Apapun yang saudara alami hanya hal yang kecil berbanding dengan upah kita yang percaya kepadaNya-Yohanes 3:16
Teruskan mempunyai hubungan peribadi yang erat dengan Yesus, supaya Dia akan mencurahkan saudara pengetahuan, kebijaksanaan, ilham, kekuatan dan segala berkat yang saudara perlukan.
Puji Tuhan saudara!!!

Anonymous said...

Syallom.Kasih kristus sertai kita semua.Saudara Tengku,memang kalau sembayang kita ini umat kristen berdoa kepada Yesus,sebab Dia juga ALLAH.Kalau Dia manusia biasa untuk apa kami menyembahNya.Sudah jelas Dia Tuhan.Ada tertulis di injil .Bapa(ALLAH) di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa.Memang kalau dipikir secara logis kelihatan ngawur pernyataan itu,jangankan saudara,2000 TH yang lalu Yesus berkata itu langsung dilempar sama batu oleh banyak orang Yahudi.Bapa ,Putra dan Roh Kudus adalah ALLAH dalam ikatan Yang Esa.Jadi ALLAH itu mempunyai 3 Pribadi.memang susah dicerna oleh akal dan pikiran manusia sebab ALLAH bukan perkara logika,wajar hanya orang kristen yang percaya dan mengerti,diluar kristen pasti tidak akan bisa terima.Jadi hanya orang bodoh menyembah allah 3,dan hanya orang bodoh pula yg menganggap ALLAH orang kristen diperanakkan.Karena yg mereka pikir cuma hal lahiriah aja dan badani.

Anonymous said...

Shallom, kasih karunia Allah tercurah untuk saudara-saudara Kristen dan terutama untuk saudara-saudara yang bukan Kristen.

Nama saya Ryo. Terimakasih untuk pernyataan2 di atas. Kalau anda membaca Alkitab, memang banyak perkara yang tidak masuk di akal. Puji Tuhan.

Tapi, satu perkara dapat anda buktikan sendiri, tidak perduli anda beragama apapun, jika anda bersedia, anda dapat bertanya pada Yesus.

Katakan dalam hati anda, "Yesus, jika Engkau hidup, nyatakan diriMu!" maka Dia akan datang pada anda.

Jika Yesus adalah cerita bohong, Dia tidak akan datang pada anda, tetapi jika Dia hidup, Dia pasti akan menemui anda.

Juga bagi anda yang berbeban berat, Yesus datang untuk anda. Bagi anda yang terserang kuasa gelap, santet, guna-guna, jika anda sudah mencoba segala macam cara untuk sembuh tapi belum berhasil, anda hanya perlu satu kata, "Yesus", Dia akan datang.

Terimakasih untuk semua saudaraku. Damai dari Allah dan kasih karuniaNya tercurah bagi anda. Dalam Nama Yesus. Amin

Anonymous said...

"Juga bagi anda yang berbeban berat, Yesus datang untuk anda. Bagi anda yang terserang kuasa gelap, santet, guna-guna, jika anda sudah mencoba segala macam cara untuk sembuh tapi belum berhasil, anda hanya perlu satu kata, "Yesus", Dia akan datang."
insya allah yang datang adalah jin. kenapa orang kristen tenang hatinya karena mereka sudah tidak lagi diganggu sama setan, kan sudah jadi tema setan, bagi setan manusia yang yang ilahnya bukan allah kan sudah jadi temannya. maka orang kristen tidak diganggu lagi karena sudah sirik, tuhannya aja 3. jadi kalau panggil yesus terus yesus datang. itu juga jin yang jadi yesus. karena sekali lagi orang kristen tidak lagi diganggu sama setan, karena mereka temannya setan. Inna diina 'indallahil Islam. Allahu Akbar !

Anonymous said...

siapa'pun yang baca dan menulis, pertanyaannya "Akankah Tuhan senang dengan apa yang telah kalian ketik???" , "Apakah itu menyenangkan hati Tuhan?"

Anda hidup u/ apa?

Anonymous said...

Gw mah kagak percaya sama sekali sama Muhammad.
Kagak ada ajaran yg sama sekali baru. Malah banyak yg meragukan buat gw.
Masak iya mushaf Qur'an bisa beda2 urutannya.
Trus orang islam juga dalam mengutip Alkitab kagak liat2, mana yg perjanjian lama mana yg baru, mana ayat yg berlaku buat masanya, mana yg bukan. Asal comot ayat.
Lucunya utk hadis, mereka juga pilih2, kalo itu bagus dan pas buat mereka, ya diambillah dan dijadikan referensi. Bahkan kalo sesuai dengan alam sekitar lantas dibangga2in. Kalo gak sesuai ya disisihkan. Kok enak ya.
Waktu Muhammad idup di timur tengah itu kan udah banyak orang yahudi dan kristen. Kendati dia buta huruf belum tentu dia orang bodoh. Sebagai pedagang, dia pasti bakal menjumpai banyak orang2 dari latar belakang berbeda. Nah dari situ dia pasti akan mempelajari informasi yg dia dapet bukan.
Kristen Arab juga waktu jamannya muhammad udah banyak kok.
Arab kan bisa jadi mayoritas muslim karena pedang!! Bukan karena kehebatan dakwah. Makanya Muhammad/Islam takut bgt sama kristen/kristenisasi. Ayat2 buat yg murtad sadis2.
Kalo mo tau liat aja gmn cara muhammad naklukin Mekkah. Bukan hasil dakwah, tapi karena dia bawa pasukan. Beda dengan rasul2 Yesus, nyebarin ke segala penjuru dunia kabar ttg Isa tanpa pedang, meski akhirnya harus jadi martyr. Liat aja di Indonesia, apa ada dakwah Islam yg dari sejak zaman Indonesia merdeka berani masuk sampe pelosok Kalimantan or Papua. Kagak!!! Penakut. Beraninya di daerah yg udah ada peradaban kayak Jawa dengan peradaban Hindu/Budha, kita kenal ada Wali Songo.
O ya gw coba nyari referensi makna jam2 sholat dalam islam, gw cari pake yahoo gk dapet. Yg ada cuma kisah bagaimana sholat itu diwajibkan, yg tadinya bukan 5 waktu tp sekian waktu.
Tapi tahu gak kalo ternyata pola waktu sembahyang juga udah ada kok dalam agama Kristen.
Dan makna2 jamnya disesuaikan dengan jam2 saat Isa AM disalibkan, mulai jam 9(saat diadili), 12(saat disalibkan), jam 15(saat menghembuskan nafas terakhir), jam 18 (saat diturunkan dari salib), tengah malam (saat dalam kubur).
Itu salah satu kesamaan yg gw dapet.
Dah gitu muhammad niru2 Isa, kalo Isa punya 12 murid, nah Muhammad punya sahabat2.
Banyak lagi kesamaannya.
Selamat njiplak dehhh....

Anonymous said...

...maka nya kalo baca Al qur'an jangan setengah2,gitulah jd na...ato bisa juga loe neh ngarang cerita aja? kalo ngarang mah gw juga bisa mas....basi banget....hahahahaha

Anonymous said...

SHALOM SAUDARA-SAUDARA SEPERJUANGAN DI DALAM YESUS KRISTUS TUHAN AND TO ALL BROTHERS & SISTERS WHERE EVER U ARE : ALKITAB ADALAH BUKU KEHIDUPAN UNTUK MANUSIA (PENCATATANNYA SANGAT SISTEMATIS DAN TANPA SALAH - SAYA BENAR2 SUNGGUH PERCAYA, AMIN!! (DAN JUGA TIDAK BERTOLAK BELAKANG ANTARA AYAT SATU DAN LAINNYA - THIS IS THE TRUTH!!! BOLEH DIBANDINGKAN DENGAN KITAB-KITAB APAPUN YANG LAIN DI DUNIA INI), ALKITAB MENCATAT SELURUH PERIODE PENCIPTAAN : JAGAT ALAM, HUKUM (SESUAI STANDAR KEKUDUSAN ALLAH - "KUDUSLAH KAMU, SEBAB AKU KUDUS" FIRMAN ALLAH), MENGENAI MANUSIA DAN TENTU SAJA RENCANA KESELAMATAN UMAT MANUSIA YANG SANGAT SPEKTAKULER DI DALAM YESUS KRISTUS YANG PERNAH TERJADI DIJAGAT RAYA INI ("KARENA BEGITU BESAR KASIH ALLAH AKAN DUNIA INI....IA MENGARUNIAKAN ANAK-NYA YANG TUNGGAL (KALIMAT INI BUAT SAUDARA-SAUDARA ISLAM DIARTIKAN TUHAN BERANAK, WAOO KELIRU BRO...NGGA GITU TUCH MAKSUDNYA SAYA JAMIN NGGA SATUPUN ORANG KRISTEN DIDUNIA INI BERPIKIR SEPERTI ITU (TUHAN BERANAK HE..HE..), SAMA SEPERTI PERKATAAN FIRMAN BAHWA ORANG PERCAYA (KRISTEN) ADALAH MEMPELAI WANITA BAGI YESUS YANG ADALAH MEMPELAI PRIA WAKTU KEDATANGAN-NYA KEDUA KALI - SEBUAH KIASAN YANG INDAH BANGET UNTUK MEMUDAHKAN PIKIRAN MANUSIA (YG PERCAYA! INGAT HANYA BAGI YANG PERCAYA!!) MENCERNA/MEMAHAMI - GITU AJA KOQ REPOT UNTUK NGERTI!)..SUPAYA SETIAP ORANG YANG PERCAYA "TIDAK BINASA" MELAINKAN BEROLEH "HIDUP YANG KEKAL" APA ADA 'KITAB-KITAB LAIN' DI DUNIA INI YANG BERANI JAMIN KESELAMATAN MANUSIA SEPERTI INI???? JAWABANNYA : NGGA ADA BRO!! DIJAMIN..!!! SILAHKAN MEMBUKTIKANNYA) SAYA INGIN KATAKAN BUAT KITA SEMUA YANG SUDAH DI DALAM YESUS KRISTUS JANGAN PERNAH TAKUT UNTUK MENGATAKAN KEBENARAN BAHWA HANYA YESUS KRISTUS JALAN KEBENARAN DAN HIDUP. YESUS KRISTUS ADALAH SATU-SATUNYA CARA (ALLAH) BAGI MANUSIA DI DUNIA INI SUPAYA DAPAT DISELAMATKAN; MANUSIA NGGA BISA PAKE CARANYA SENDIRI (MAU SELAMAT HANYA DENGAN MENJALANKAN PERINTAH AGAMA (HATI-HATI DIDUNIA INI BANYAK SEKALI AGAMA (KATA LAIN DARI TUNTUNAN UNTUK MENCAPAI SANG PENCIPTA ATAU MUNGKIN SURGA), SEMUA AGAMA DIBUAT MANUSIA SUPAYA BISA MENCAPAI YANG SANG KHALIK / YANG MAHAKUASA MISALNYA DENGAN : MENJALANKAN DENGAN TEKUN (SYARIAT) BERIBADAH, BER-AMAL, RAJIN2 BERBUAT BAIK, DAN SEMUA PERNAK-PERNIKNYA... HANYA SUPAYA PADA AKHIRNYA ANDA BISA SELAMAT (WAKTU NANTI DITIMBANG MANA LEBIH BANYAK PERBUATAN BAIKNYA ATAU YANG TIDAK BAIKNYA? WAH RESIKO BANGET YACH KESELAMATAN YANG DIUKUR KAYAK GINI? UDAH JELASLAH PERBUATAN DOSA JAUH LEBIH BANYAK DARI PERBUATAN BAIK, MUNGKIN PERLU CONTOH YA : TOLONG TUNJUK TANGAN, APA SAUDARA YANG BACA TULISAN INI ADALAH ORANG YANG SUDAH TIDAK LAGI BERBUAT DOSA? KALAU ADA SAYA INGIN SEKALI FOTO BARENG DENGAN ANDA ORANG YANG TIDAK BERBUAT DOSA (MUNGKIN ANDA SUDAH SEPERTI MALAIKAT....YANG JATUH..HE..HE..HE..) (ALKITAB KATAKAN "TERKUTUKLAH MANUSIA YANG MENGANDALKAN KEKUATANNYA SENDIRI" "DIBAWAH KOLONG LANGIT INI TIDAK ADA NAMA LAIN YANG OLEH KARENANYA MANUSIA DAPAT DISELAMATKAN KECUALI OLEH KARENA NAMA YESUS KRISTUS" CARI SENDIRI AYATNYA DI ALKITAB, NGGA BAKAL ADA DI KITAB-2 LAIN...), UPS HAMPIR LUPA...CUMA ALKITAB YANG BILANG SEMUA PERBUATAN BAIK, AMAL & IBADAH SEBERAPAPUN LUAR-BIASANYA DILAKUKAN (USAHA) MANUSIA (UNTUK MENCAPAI ALLAH / SURGA / NIRWANA) HANYA SEPERTI SEBUAH KAIN KOTOR DIHADAPAN TUHAN ("TANPA KEKUDUSAN KAMU TIDAK DAPAT MELIHAT ALLAH"). KESIMPULANNYA : BAHWA SOAL KESELAMATAN MANUSIA (JIWA DAN ROH) SUPAYA DAPAT MASUK KE SURGA ALLAH SANG KHALIK; PERHATIKAN DAN RENUNGKAN BAIK-2 HAL INI : BUKAN KARENA USAHA MANUSIA TETAPI OLEH KARENA KASIH KARUNIA ALLAH SENDIRI (KARUNIA = ANUGERAH / BAHASA INGGRISNYA : BLESSING / BERKAH / GRATIS / CUMA-CUMA / NGGA BAYAR DENGAN APAPUN .... MANA BISA MAU MASUK SURGA YANG SUCI / KUDUS TEMPATNYA ALLAH YANG MAHA KUDUS ITU, CUMA DENGAN RAJIN-RAJIN BERBUAT BAIK, DENGAN UANG RECEHAN YANG DIBERIKAN (BERAPAPUN KEKAYAAN MANUSIA YANG DISUMBANGKAN INGAT TUHAN JAUH DONG LEBIH KAYA..MALU-MALUIN AJA NGASIH KE TUHAN DENGAN UANG RECEH (YAKIN LAGI KATANYA) SUPAYA BISA MASUK SURGA...HA..HA..HA..) ATAU MELAKUKAN SEMUA RITUAL (TATA CARA) IBADAH YANG JAUH DARI YANG NAMANYA KESEMPURNAAN - KOQ YAKIN SICH BISA MASUK SURGA???? (PERHATIKAN HAL INI : SEGALA SESUATU YANG "TIDAK SEMPURNA" YANG KELUAR/DATANG DARI DUNIA INI, TIDAK AKAN BISA SAMPAI KEDALAM SESUATU YANG "SEMPURNA" YANG ADA DI SURGA) KALAU ADA ORANG YANG BERANI BILANG YAKIN BISA MASUK KE SURGA DENGAN USAHANYA SENDIRI WAH ITU NAMANYA SOMBONG BRO, INGAT! PERILAKU SOMBONG JUGA ADALAH SALAH SATU DOSA..TAU LUCIFER KHAN? (ITU LO BABENYA SEGALA SETAN/IBLIS) DULU DIA MALAIKAT DI SURGA (BACA DI ALKITAB JUGA YA - SYUKUR2 ADA DI KITAB YANG LAIN), DIBUANG KEDUNIA KARENA KESALAHAN / DOSA KESOMBONGAN - MAU MENCURI KEMULIAAN TUHAN (SAMA KHAN DENGAN ORANG-ORANG YANG KATANYA YAKIN BISA MASUK SORGA DENGAN USAHANYA SENDIRI?! SOMBONG BANGET KHAN TUCH...), MAKANYA LUCIFER YANG TADINYA MALAIKAT (KARENA KESOMBONGANNYA) BERUBAH JADI SETAN DECH...HMMM NGERI AMAT YACH....JANGAN SAMPAI TADINYA KITA BILANG MAU IKUT TUHAN, MALAH JADI IKUT SETAN KARENA KESOMBONGAN DIRI TADI...HATI-HATI YA BUAT SELURUH BROTHERS & SISTERS YANG MASIH BELUM YAKIN AKAN KESELAMATAN HIDUP KEKALNYA (MASIH INSYA ALLAH ALIAS MUDAH-MUDAHAN) - KARENA NGGA ADA KEPASTIAN DALAM KEYAKINANNYA/IMANNYA, WAHH ITU SANGAT AMAT BERBAHAYA!!!! KARENA KITA BERBICARA SOAL SURGA ATAU NERAKA (JADI JANGAN PERNAH SALAH DALAM MEMILIH, FATAL NANTI AKIBATNYA BRO...!!!).
TIDAK ADA LAGI ALASAN APAPUN YANG DAPAT MEMBUAT SAYA RAGU AKAN YESUS KRISTUS, BELIAU ADALAH DEUS ABSCONDITUS YANG DAPAT SAYA KENALI (YESUS MENJADI SAHABAT SEKALIGUS JUGA SEBAGAI BAPA BAGI SAYA ANAK-NYA (KARENA SAYA PERCAYA YESUS ADALAH TUHAN DAN JURU SELAMAT, ADA KEINTIMAN ANTARA SAYA (JUGA SETIAP ORG YG PERCAYA KEPADA-NYA) DENGAN YESUS KRISTUS SEHINGGA KAMI DISEBUT ANAK-ANAK-NYA (AHLI WARIS KERAJAAN SURGA) DAN KAMI BOLEH MENYEBUT YESUS TUHAN SEBAGAI BAPA KAMI YANG ADA DISURGA - "WADUH SORRY..KASIHAN NANTI BRO & SISTER MALAH NGGA NGERTI" TUNGGU SAMPAI BRO & SISTER NGALAMIN SENDIRI DECH...OKEY!) DAN SAYA SEMBAH (YESUS MENJADI TUHAN DAN RAJA BAGI SAYA)(IA TRANSENDEN (JAUH) DAN SEKALIGUS JUGA IMANEN (DEKAT) - KALAU DOA NGGA USAH PAKE CORONG APAPUN PERCAYALAH ALLAH NGGA BAKALAN DENGER BUKAN KARENA ALLAH TULI TAPI KARENA DOSA MANUSIALAH YANG MENGHALANGI (ALKITAB KATAKAN BAHWA "KARENA SEMUA ORANG TELAH BERBUAT DOSA DAN TELAH KEHILANGAN KEMULIAAN ALLAH" - MANUSIA ADA DIBUMI YANG JAHAT INI (DAN BUKANNYA DISURGA) ITU KARENA YANG NAMANYA DOSA BRO.. CATET BAIK2, NGGA MUNGKIN TANPA "PENGAMPUNAN YANG DARI TUHAN" (INGET YG DARI TUHAN LOH (CARA TUHAN KESELAMATAN HANYA ADA DALAM YESUS KRISTUS) BUKAN YANG USAHA MANUSIA - LEWAT AMAL IBADAH, DSB) ANDA YAKIN BISA BICARA LEWAT DOA SAMA TUHAN YANG MAHA KUDUS ITU? (BERAPA KALI SEHARI ATAU BAGAIMANAPUN CARANYA : MAU JUNGKIR BALIK KEK, DSB) TETAP NGGA BAKALAN BISA SEBELUM DOSA-MU DIAMPUNI (NAH KALAU YANG INI SAYA AGAK BINGUNG NICH SAUDARA-SAUDARA ISLAM KATAKAN SEMUA PAHALA KARENA AMAL IBADAH DIPERHITUNGKAN UNTUK KESELAMATAN JIWANYA, ALKITAB KATAKAN BAHWA "UPAH DOSA IALAH MAUT (ALIAS MATI)" JADI KARENA MANUSIA KITA SUDAH BERDOSA TEMPAT KITA ("EH KITA..? LU AJA KALI GUE ENGGA" - HE..HE..SORRY BECANDA, AH NGGA..GUE SERIUS BANGET KOK BRO!) SUDAH PASTI DONG DI NERAKA YA KHAN BRO? HE..HE..HE..JADI JGN PEDE KALAU ANDA NGGA YAKIN UDAH PASTI SELAMAT (APALAGI MASIH NGOLEKSI AMAL IBADAHNYA, ITU JUGA MASIH DITIMBANG2 ATAU DIPOTONG (DIKORTING - EMANGNYA DI SUPERMARKET?) SAMA DOSA YANG MASIH BRO BUAT TIAP HARI (MALAH TERUS NAMBAH, KAPAN HABISNYA YA ITU DOSA?) NTAR KESAMBER MOBIL/BECA TRUS 'DUT' (ALIAS MENINGGAL) WAH UDA TAU DONK TEMPATNYA DIMANA NANTI? MASA DI SORGA? HE..HE..HE..) - JADI KESIMPULANNYA DOA ANDA NGGA AKAN PERNAH NYAMPE BRO - SIMPLE AS THAT!. SO KITA PERLU PENGAMPUNAN ATAS DOSA-DOSA KITA TERLEBIH DAHULU, DAN PENGAMPUNAN ITU HANYA ADA DI DALAM TUHAN YESUS KRISTUS YA KHAN BRO? (CUMA YESUS KRISTUS YANG BERANI BILANG "I'M THE WAY (AKULAH JALAN), THE TRUTH (KEBENARAN) AND THE LIFE (DAN KEHIDUPAN), TIDAK SEORANGPUN YANG DAPAT DATANG KEPADA BAPA (ALIAS MASUK KE SURGA) KECUALI MELALUI YESUS KRISTUS", BELIAU (YESUS KRISTUS) ADALAH YANG TERKEMUKA DIDUNIA DAN AKHIRAT ("ISABNU MARYAMA WAJIHAN FIDUNIA WAL AKHIRAT" - ISA (YESUS) PUTRA MARIA TERKEMUKA DI DUNIA DAN JUGA DIAKHIRAT - PERTANYAANNYA SIAPA YG TERKEMUKA DI DUNIA DAN AKHIRAT KALAU BUKAN ALLAH? LALU KENAPA YESUS DISEBUT TERKEMUKA BAIK DI DUNIA JUGA DI AKHIRAT, JANGAN2..?JANGAN2..? DIALAH TUHAN..? YA MEMANG DIALAH TUHAN.., SORRY BRO PERNYATAAN INI SAYA KUTIP BUKAN DARI ALKITAB LOH..TAPI ITU ADA! MAU YANG LAIN? HE..HE..NANTI AJA DECH..)
SO BAGAIMANA BRO..? APA KURANG SEDERHANA PENJELASANNYA? MAU YANG LEBIH TEOLOGIS SISTEMATIS, EKSEGETIS DAN SEDIKIT BERKUMIS? HE..HE..HE..
KESELAMATAN KEKAL SUDAH TERSEDIA HANYA DI DALAM YESUS KRISTUS BRO (ALKITAB BERKATA "BARANG SIAPA YANG PERCAYA BAHWA YESUS ADALAH TUHAN DAN JURU SELAMAT AKAN DISELAMATKAN"), LALU KALAU SUDAH SELAMAT GIMANA? NACH..BARU DECH LAKUKAN SEMUA YANG BAIK DAN YANG PATUT DILAKUKAN (RAJIN BERIBADAHLAH (DOA, BACA ALKITAB, DSB), BER-AMAL ("TERLEBIH MEMBERI DARI PADA MENERIMA" ALKITAB), BERBUAT BAIK DAN MENGASIHI SESAMA, DAN..TENTU JUGA JANGAN LUPA UNTUK MENYAMPAIKAN KABAR BAIK KESELAMATAN (INJIL) YANG HANYA ADA DI DALAM TUHAN YESUS KRISTUS KEPADA MEREKA YANG BELUM PERCAYA/DISELAMATKAN - YA IYALAH, MASA KITA DISELAMATKAN YANG LAIN NGGA! KASIHAN KHAN..).
THE LAST BUT NOT LEAST, BUAT SEMUA MAKHLUK YANG ADA DIMUKA BUMI INI (NGGA TERKECUALI)...YANG BELUM PERCAYA MAUPUN BAGI MEREKA YANG SUDAH PERCAYA (TETAP HATI-2 YA BRO JAGA KASIH KARUNIA KESELAMATAN YANG SUDAH KITA TERIMA DAN TERUSLAH BERTEKUN DALAM IMAN PERCAYA KITA DI DALAM YESUS KRISTUS), BEWARE!! JESUS CHRIST IS COMING VERY SOON - YESUS KRISTUS TUHAN TELAH BERJANJI BAHWA DIA AKAN DATANG KEMBALI..ITU PASTI!! BACA DI DALAM ALKITAB INJIL MATIUS PASAL 24 AYAT 1 - 36; DAN PERHATIKANLAH TANDA-TANDA AKAN KEDATANGAN-NYA (SUDAH DAN AKAN DIGENAPI - PEKA-LAH BAHWA DUNIA INI MAKIN LAMA MAKIN JAHAT BUKANNYA MAKIN BAIK (KASUS MUTILASI DAN KEJAHATAN APAPUN MAKIN SERING TERJADI KARENA HATI NURANI UDAH TUMPUL), PERANG AKIBAT KEBENCIAN DIMANA-MANA, KELAPARAN DAN BENCANA ALAM CONTOH GEMPA DAHSYAT DI SICHUAN CHINA, TOPAN DI MYANMAR, YANG INTENSITASNYA MAKIN SERING TERJADI..NGGA TAU HABIS INI DIMANA DAN APALAGI?) SUDAH SIAPKAH ANDA? KARENA YESUS KRISTUS TIDAK LAGI DATANG SEBAGAI SEORANG BAYI KECIL DIPALUNGAN DALAM KANDANG HEWAN, TETAPI DIA AKAN DATANG SEBAGAI RAJA DIATAS SEGALA RAJA DAN TUHAN DIATAS SEGALA TUHAN DENGAN MEMBAWA PEDANG YANG AKAN MEMISAHKAN MEREKA YANG PERCAYA DAN YANG TIDAK PERCAYA - "SEMUA LUTUT AKAN BERTELUT DAN SEMUA LIDAH AKAN MENGAKU BAHWA YESUS KRISTUS ADALAH TUHAN.." DEMIKIANLAH FIRMAN ALLAH (ALKITAB KATAKAN "BERBAHAGIALAH KAMU YANG TIDAK MELIHAT NAMUN PERCAYA" & "DIBERKATILAH ORANG YANG MENGANDALKAN TUHAN, YANG MENARUH HARAPANNYA PADA TUHAN").
SEMUA YANG SAYA SEBUTKAN DAN TULIS DISINI, SAYA PEROLEH DARI ALKITAB YANG SUCI DAN KUDUS KARENA ALKITAB ADALAH PERKATAAN (FIRMAN) YANG KELUAR DARI MULUT ALLAH YANG DAHSYAT (ALKITAB ADALAH FIRMAN ALLAH YANG HIDUP), "ORANG-ORANG YANG MENGANDALKAN TUHAN, IA SEPERTI POHON YANG DITANAM DITEPI ALIRAN AIR YANG MENGHASILKAN BUAH PADA MUSIMNYA DAN YANG TIDAK LAYU DAUNNYA, APA SAJA YANG DIPERBUATNYA PASTI BERHASIL" AMIIN...!!! WAOO..MANTAP YA! SO BUAT SAUDARA-SAUDARA YANG MENCINTAI YESUS, "JANGAN PERNAH TAKUT KEPADA MANUSIA YANG HANYA BISA MEMBUNUH TUBUHMU TETAPI TIDAK DAPAT MEMBUNUH JIWAMU, TAKUTLAH HANYA KEPADA YESUS KRISTUS TUHAN YANG TIDAK HANYA DAPAT MEMBUNUH TUBUHMU TETAPI JUGA JIWAMU!" BACALAH DALAM ALKITAB!, BERITAKANLAH INJIL SAMPAI TUHAN KITA YESUS KRISTUS DATANG KEMBALI UNTUK MENJEMPUT SELURUH UMAT-NYA BAIK MEREKA YANG SUDAH TERLEBIH DAHULU MENINGGAL DAN YANG MASIH HIDUP KARENA TELAH TERSEDIA MAHKOTA KEMULIAAN SEBAGAI UPAH ATAS KESETIAAN, KESABARAN DAN KETEKUNAN KITA DI DALAM MENGIKUT TUHAN YESUS KRISTUS. SEGALA PUJIAN SYUKUR, HORMAT, KUASA DAN KEMULIAAN HANYA BAGI TUHAN KITA YESUS KRISTUS. DOA SAYA DAN SELURUH ORANG PERCAYA AGAR ANUGERAH KESELAMATAN DAN HIDUP KEKAL DALAM YESUS KRISTUS AKAN MENJADI BAGIAN DALAM HIDUP ANDA, TUHAN YESUS MEMBERKATI. PUJI TUHAN - HALELUYAH, MARANATHA TUHAN YESUS DATANGLAH SEGERA, AMIN!
(buat yg komentar sebelum ini, anda cuma bisa ketawa tapi ngga mikir, kasih komen yg jelas donk, atau lo memang ngga ngerti!@? ayo belajar sama-sama mumpung masih ada "waktu")

hamba Alloh said...

Alloh is great!!!!!!!!!!!!!!
Alloh is great!!!!!!!!!!!!!!
Alloh is great!!!!!!!!!!!!!!

Anda membuat artikel semacam itu pada
dasarnya juga anda meragui agama yang telah di anut sekarang apakah dapat menyelamatkan anda dari dunia ini menuju ke alam akhir, sehingga anda meluncurkan serangan kepada umat islam agar terkoyahkan imanya, sehingga meragukan kebenaran Al-Qur'an dan Hadits, sekarang saya mau bertanya kepada anda tentang hal ilmiah apakah mungkin seorang pembuat roti sama dengan rotinya? tidak kan, apakah itu dapat dicerna dengan akal sehat anda (ini jg klo anda masih waras)jadi apakah mungkin Tuhan sama dengan mahluknya.

amethys said...

hihihi ngakak baca postingan ini.....walahhh gitu aja make dipublikasikan shoutbox nya mamah any....

ini sih bukan cerita seru....tapi cerita biasa2 saja...

tau ndak banyak tuh yg lahir dengan kelamin cowoq..eh udah gede pindah jadi ceweq....
banyak juga co pagi hari..sorenya jadi ce.......

ayooo dunk bikin cerita seru yg ndak perlu nyeritain agama..

karena Every way of man is right in his own eyes
tuh kata "penjahat" di film 3:10 to Yuma...

udah nonton blom???

Acied said...

Wowwwww...this story is so boring.

Kirain mau cerita film Indiana Jones atau Sinetron Cahaya. Eh, gak taunya cuma segini bisanya..hahaha...

Coba kursus menulis cerita dulu deh, biar lebih greget gitu ceritanya. Foto-foto yang dipajang juga kurang touch nya nih, coba di edit dulu pake Adobe Photoshop deh biar OK.

Oiya, design blognya juga garing banget. Apa mau dibikinin design yg bagusan dikit? biar lebih seru. kalo gini sih gak ada seru-serunya...malu deh eikee kalo jadi kamyuuu..hahaha..

Anonymous said...

“KRISTEN DAN ISLAM MEMANG BERBEDA
SERATUS DELAPAN PULUH DERAJAT”


“Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia(Yesus Kristus), sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan” (Kis 4:12)

Melalui studi perbandingan agama dan doktrin yang akan saya jelaskan, kamu akan dapat melihat perbedaannya dan pertanyaanmu akan terjawab.

Versi Menurut Kitab Suci Kristen
(Alkitab/ Holy Bible) Versi Menurut Kitab Suci Islam
( Al-Quran)
1. Alkitab umat Kristen terdiri dari Perjanjian Lama & Baru atau biasa disebut Taurat dan Injil. Kitab Taurat diterima oleh Musa dari Tuhan Allah Israel yang membebaskan mereka dari perbudakan Firaun di tanah Mesir. Dan kitab Injil oleh Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan & menyelamatkan umat-Nya dari dosa, iblis dan maut.
2. Dalam penerapannya menurut Taurat Musa, yang berhak melaksanakan upacara kurban adalah keturunan Imam Besar Musa, Harun atau suku Lewi (Suku Israel) yang akan memiliki jabatan Imam yang akan mempersembahkannya di rumah Tuhan (Bait Allah).Dan Tuhan Yesus datang untuk menggenapi Hukum Taurat Musa sebagai Penebus dosa dan Juruselamat dunia yang telah dinubuatkan oleh para nabi(Bdk. Kej 3:15, Yes 53) dan memberikan kepada umat-Nya (Bdk. 1 Pet 2: 7-10) suatu Perjanjian Baru (umat Kristen),yaitu umat pilihan Allah,orang Israel yang baru secara rohani dari segala bangsa, bahasa, suku dan kaum di seluruh dunia yang dimateraikan oleh darah-Nya.
3. Dalam kitab Injil Umat Kristen, Yesus yang adalah Anak Allah,lahir dari anak dara Maria yang dikandung oleh Roh Kudus, menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, turun kedalam kerajaan maut dan dibangkitkan dan duduk disebelah kanan Allah Bapa. Dan Yesus dalam Alkitab memproklamasikan diri-Nya satu-satunya jalan kepada Allah Bapa pencipta langit & bumi.
4. Dalam Alkitab umat Kristen, Roh Kudus adalah Allah dan Tuhan sendiri dalam pribadi-Nya yang ke tiga yaitu Roh Allah dan bukan malaikat.
5. Menurut Akitab umat Kristen dan ajarannya, keselamatan, hidup yang kekal dan kebahagiaan yang kekal adalah anugerah Allah dan perbuatan Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus (Bdk Yoh 3:16,Yoh 15:15 Eff 2:8-9) 1. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam, dan Rasul mereka adalah Muhammad yang menerima wahyu dari Allah SWT melalui seorang malaikat bernama malaikat Jibril. Walaupun di dalam Al-Quran ada kitab-kitab yang menceritakan nabi Musa dan Isa Al-Masih, tetapi versi ceritanya sangat berbeda dengan yang terdapat pada kitab Taurat dan kitab Injil umat Kristen.
2. Al-Quran dalam penerapannya, memiliki Hari Raya Kurban yang mempersembahkan kurban hewan kepada Allah sebagai ibadah dan untuk mengingat hamba-Nya Ibrahim yang mempersembahkan Ismail kepada Allah sebagai wujud ketaatannya. Yang melaksanakan upacara kurban adalah dari semua suku yang ada di dunia yang beragama Islam, asal mereka telah memiliki ilmu-ilmu agama dan menuruti peraturan agama Islam.
3. Menurut Al-Quran Nabi Isa Almasih anak Maryam tidak dibunuh, melainkan langsung naik ke sisi Allah ( Kajian seorang teolog Islam dalam dialog interaktif begelar Prof, yaitu Dr.Alwi Syihab di TV Indosiar ). Dan Nabi Muhammad tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.
4. Menurut Al-Quran, Al-Quds atau Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril dan bukan oknum Allah. (QS. Al Baqarah 2:97) dan (An Nahl 16:102)
5. Menurut Al-Quran dan umat muslim keselamatan dan hidup yang kekal diperoleh dari amal saleh, pahala, puasa dan perbuatan baik.


Mohammedens (Moslem=Islam)

Ajaran Islam di bawa oleh seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad dan ajaran ini ada sekitar tahun 632 Masehi. Dimana Injil dan gereja telah ada pada waktu itu(Bdk.Konsili Kartago oleh Bapak-Bapak Gereja tahun 390 Masehi dimana dalam Konsili tersebut telah ditetapkan kanonisasi Alkitab 37 Bab Perjanjian Lama, dan 29 Bab Perjanjian Baru). Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah SWT, melalui perantaraan seorang malaikat yang bernama malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad dan pengikutnya menyebarkan agama Islam sebagai agama Al-Alamin yang artinya agama rahmat sekalian alam. Dengan kitab sucinya Al-Quran, agama Islam pengikut Nabi Muhammad mewartakan jalan Allah. Keselamatan adalah dicapai dengan amal saleh, puasa dan perbuatan baik untuk memperbanyak pahala. Walaupun dalam Al-Quran ada kitab Injil, Taurat (Torah), Zabur(Mazmur), tetapi isinya sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab umat Kristen. Bagi umat Kristen keselamatan dan hidup yang kekal adalah anugerah Allah dan perbuatan Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus (Bdk. Yoh 3:16,Yoh 15:16, Eff 2:8-9).
Dari perbandingan kepercayaan diatas antara Islam dan Kristen, Alkitab dan Al-Quran, maka jelaslah kepada kita bahwa Islam dan Kristen tidak sama, berbeda 180 derajat. Penulis kitabnya beda, isinya kitabnya beda dan Allahnya juga beda. Allah dalam Alkitab adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Tuhan Allah Raja Semesta Alam yang menciptakan langit dan bumi yang memuliakan Yesus hamba-Nya menjadi Tuhan dan Kristus (Bdk Kis 3:13-14). Sedangkan Allah di dalam Al-Quran adalah Allah SWT yaitu roh anti-Kristus, Lusifer, Setan, Naga(lambang kuasa jahat), Iblis dan malaikat-malaikatnya (Bdk.Why 12:9).

Anonymous said...

Puji kepada Tuhan Yesus satu-satunya Juru Selamat Umat Manusia (Tidak ada yang lain - itu pasti!!!! buktiin kalau ada nabi kek apa kek namanya yang bisa ngejamin pengikut ajarannya pasti selamat - cari diujung dunia mana dijagat ini jawabannya TIDAK ADA!!! oh ada! katanya muhammad ya? nabi terakhir yang (aneh) minta didoain supaya diselamatkan? kenapa? karena banyak dosa udah boongin orang banyak?)
Saya tetap bersyukur, sekalipun saudara-saudara islam selalu menghina Tuhan Yesus Kristus, mereka (" islam")lupa bahwa cerita2 tentang Yesus Kristus / Isa Almasih di alQuran (kitab yang "dibuat" beberapa ratus tahun sesudah Alkitab) tertulis lebih dari 80% tentang Isa Almasih atau Yesus Kristus, yang heran cerita tentang Muhammad (nabinya orang islam - karena sorry di Alkitab ngga ada tuch nama muhammad sama sekali, dan kalau "katanya" ada (nama muhammad) kira-kira dibagian pasal atau ayat2 yang mana yang cocok untuk diceritakan dalam Alkitab? Jawabannya Ngga ada tempat buat muhammad makanya dia buat kitab sendiri yang dia karang dan banyak ngutip dari istri dan pamannya siti aisyah yang agamanya Kristen (makanya cerita2 Alkitab banyak pindah ke alQuran dengan modifikasi disana-sini dengan mengarahkan si pembaca seakan-akan isi Alkitab dan kisah-kisah didalamnyalah yang telah dirubah oleh orang2 yahudi atau Kristen untuk pembenaran iman kristiani mereka - Tapi MAAF! kami orang Kristen lebih tau isi Alkitab daripada orang Islam tau isi alQuran yang sengaja sama muhammad dilarang untuk diterjemahkan kebahasa ibu setiap suku bangsa, kenapa? karena takut pengikutnya ngerti isinya yang ternyata lebih 90% ceritanya tentang Isa Almasih atau Yesus Kristus (dan hanya kira2 1% aja cerita tentang muhammad), aneh banget ya khan? ini namanya Alkitab versi muhammad he..he..he..yang dipercaya sama banyak orang yang cuma boleh baca bahasa arabnya aja (kalau udah khatam baca arabnya bolak balik sudah dianggap luar biasa - hebat! padahal kaga tau artinya...kasihan!) nah makanya alQuran perlu ada surat-surat tambahan (baca: hadits) yang ditulis sama sohib-sohibnya muhammad yang percaya dia sebagai nabi terakhir, sama seperti banyaknya nabi-nabi palsu jaman sekarang - liat di TV aja!)
Memang Alkitab berkata : "akan ada banyak nabi-nabi palsu - yang mengaku sebagai nabi terakhir sesudah Isa Sang Almasih"
semoga seluruh tudung yang menutup hati orang-orang yang selama ini menghina Yesus Kristus diangkat dari hidup mereka, dan dapat melihat dengan jelas kasih Tuhan Yesus Kristus atas mereka (Yesus pernah berkata : "Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat" - ya seandainya "mereka" tau...). Tuhan Yesus memberkati Anda

Anonymous said...

Syaloom sdr/i yang dikasihi dalam Tuhan

Saya sangat setuju dengan pendapat bahwa kebenaran itu memang menyakitkan. Perlu diketahui oleh umat muslim, anda dengan mudahnya menyerang ajaran iman kristen dan menghujatnya secara membabi buta tanpa bisa anda sertai bukti yang nyata untuk mendukung pernyataan anda. Mengapa anda begitu mudah menghujat iman kristen sedangkan kesalahan2 islam beserta Al~Quran sendiri anda tidak tahu? dan juga Kebejatan dan kejahatan Nabi Muhammad anda tidak tahu? Kenapa anda begitu yakin bahwa islamlah agama yang benar, yang mulia, yang mengajarkan kebaikan dan yang mencintai perdamaian? Sudahkah anda mempelajari Al~Quran dengan benar? Sudahkah anda mengenal siapakah Muhammad yang mengaku-ngaku sebagai Nabi? Sudahkah anda tahu siapa yang yang anda sembah? Tuhan atau iblis?

Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon kepada seluruh umat muslim, pelajarilah Al~Quran yang ada pada anda dengan baik dan benar, renungkanlah apa yang terkandung didalamnya.
Ini ada beberapa link

http://www.answering-islam.org/bahasa/main.html
http://www.indonesia.faithfreedom.org/forum/index.php
http://mengenal-islam.t35.com/index.php

buka, bacalah dengan baik dan renungkanlah, anda akan mengetahui bagaimana islam yang sebenarnya. Semua kebusukan dan kebobrokan islam, Al~Quran dan Muhammad telah dikupas dan dibongkar tuntas didalamnya. Jangan takut!! dan jangan terkejut bila menemukan bahwa selama ini anda telah tertipu!!

Tuhan menyertai anda!!

Anonymous said...

Shalom....
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan Juruselamat kita menyertai kamu..

Ya,..memang benar, kebenaran itu adalah menyakitkan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan : " Jikalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu"

God bless you.

Anonymous said...

Tuhan Gondrong mengatakan : " Jikalau kamu mengatakan aku sbg tuhan maka coba siapa yg patut memotong rambutku.

Anonymous said...

silakan menghubungi hendri.oxide@live.com
untuk berdiskusi tentang kejahatan MUHAMMAD, ISLAM, DAN AL-QURAN

Anonymous said...

Wong..kalau umat Kristen mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan...kok kamu pula yang sewot. Alkitab umat Kristen dan Kekristenan lebih dulu ada..dan setelah 300 tahun kemudian...baru Islam...Muhammmad...dan Al-Quran lahir. Kalian lucu...bukankah cerita-cerita di Al-quran seperti : Isa putra Mariam..,Nabi Adam, Nabi Daud..,Nabi Musa,...Nabi Yunus adalah cerita yang diambil dari Alkitab umat Kristen..??? Dan mengapa kalian bilang pula kitab suci kami umat Kristen yang palsu dan sudah diselewengkan...? Apakah kelian ingin mengkafirkan..umat Kristen...? Pasir dimata orang lain kamu lihat..tetapi gajah dimatamu tidak kamu lihat..(Apakah ini bukan suatu kemunafikan...?) Munafik itu : "MUKA NABI PIKIRAN KOTOR" He...He...Kewk...kwekkk...ha..ha..

Anonymous said...

udah deh ngomong banyak kagak ada gunanya, yang penting kalau orang waras kagak bakalan mau ngikut ajaran agama orang yang:

1. punya bini ama harim banyak, belon lagi budak yang boleh bebas diapain aja.

2. maksa kawin sama anak perempuan umur 9 th.

3. pertama kali keluar dari goa ngumpulin orang buat ngrampok cari modal nyebarin ajarannya.

4. udah kagak ke hitung dech bunuh orang berapa banyak.

Anonymous said...

Shalom..Kasih di dalam Kristus menyertai kita..amin

Kalau..umat Kristen mengklaim bahwa Allah Tritunggal adalah satu-satunya Allah yang hidup. Dan kalau umat Kristen mengklaim bahwa Inkarnasi adalah " JALAN KESELAMATAN YANG DIPILIH ALLAH" sesuai dengan hakekat-Nya dan diluar Inkarnasi " FIRMAN MENJADI DAGING" tidak ada keselamatan,..maka klaim ini bukanlah suatu bentuk arogansi rohani tetapi manifestasi dari iman yang semata-mata lahir dari apa yang Alkitab saksikan. Umat Kristen sendiri sangat menyadari bahwa akal budi mereka tidak mempunyai andil sedikitpun juga dalam rahasia Injil (1 Kor 2:9 ). Alkitablah yang menyaksikan, dan umat Kristen tidak mempunyai pemilihan lain kecuali "MENERIMA DAN MEMPERCAYAINYA"...

Regards,
cprm.reformed

Anonymous said...

Shalom..Kasih karunia Allah di dalam Kristus menyertai kita semua..Amin
Bro and sis…gw ingin kasih comment..neh..

Nurcholish Madjid (Islam, Doktrin dan Peradaban, Jakarta : Paramadina,1992) juga mengatakan bahwa yang disebut Al-Islam adalah “sikap pasrah sepenuhnya kepada Allah, yang merupakan sikap keagamaan sejati,dan karena itu, siapapun yang bersikap demikian, meskipun diluar Islam, akan memperoleh keselamatan”. Suatu pengakuan yang dijiwai spirit toleransi beragama yang begitu baik, yang juga tersirat dalam keputusan Konsili Vatikan II yang mengakui bahwa keselamatan juga terdapat dalam ajaran lain selain Katolik Roma. Spirit yang intinya sama, yaitu “ Ketulusan batin dan kehidupan dalam kebenaran” sebagai tanda dari kehadiran Allah dalam hidup manusia.
Memang prinsip “agama-agama humanisme” ini paling menyentuh dan paling cocok dengan jiwa, perasaan, dan pikiran agamaniah manusia, sehingga begitu cepat dapat diterima oleh hampir setiap pimpinan agama di dunia. Tidak heran jikalau dengan prinsip ini, banyak pemimpin Kristenpun diam-diam menganggap Mother Theresa, Sidharta Gautama, Mahatma Gandhi (moralis India) setara dengan (bukan hanya lebih populer dari) Yesus Kristus.Akar..dari semuanya ini adalah spirit “AGAMA HUMANISME” yang telah merasuk dalam jiwa manusia jaman ini. “ IMAN YANG SEJATI” semakin lama semakin tidak dikenal lagi, karena intinya telah diganti dengan dengan “KEBAIKAN-KEBAIKAN MANUSIAWI”, dengan realita kehadiran hati yang tulus, batin yang mengasihi sesama tanpa pamrin, dan perbuatan baik yang betul-betul membangun keutuhan hidup ini. Apakah praduga “SPIRIT AGAMA HUMANISME” ini merupakan kebenaran…??. Saya percaya bahwa kebenaran spirit agama humanisme bukanlah kebenaran iman yang sejati.Ada salah mengerti yang sangat serius yang membutuhkan penjelasan…
Puji Tuhan !…Saya bersyukur bahwa iman Kristen tidak terjerat oleh spirit agama humanisme ini.Kristus berulang kali menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk “orang benar” tetapi untuk “orang berdosa yang sadar akan dosanya” ( Mat 9:13, Luk 23:40-43). Tidak ada seorangpun yang benar di hadapan Allah..karena semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemulian Allah..dan upah dosa adalah maut (Roma 3:23). Sehingga tidak ada seorangpun yang tidak membutuhkan penebusan darah Kristus..dan pengampunan dosa sebagai “JALAN KESELAMATAN ALLAH”……”YANG DISEDIAKAN UNTUK MANUSIA” ( Yoh 14:6, Yoh 3:16). “ IMAN” bukanlah perbuatan (Eff 2:8). Oleh sebab itu iman disebut anugerah…, karena mereka yang bisa beriman kepada “JALAN KESELAMATAN YANG ALLAH SEDIAKAN” adalah mereka yang sudah menerima anugerah tersebut ( Roma 3:22-24). Tanpa anugerah, tak mungkin manusia mau dan bisa beriman pada Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan Allah, karena logika manusia tersebut tidak cocok dengan jiwa agamaniah manusia. Tak mungkin manusia percaya, bahwa kegagalan yang mereka upayakan untuk mencapai keselamatan (UPAYA YANG MEMANG MUSTAHIL) telah dikerjakan oleh Kristus bagi mereka yang percaya (Roma 8:3). Hanya Yesus Kristus saja dibawah kolong langit ini yang pernah berkata : “AKULAH JALAN DAN KEBENARAN DAN HIDUP,..TIDAK ADA SEORANGPUN YANG SAMPAI KEPADA BAPA KECUALI MELALUI AKU” ( Yoh 14:6). “Iman”..sekali lagi “Iman”..bukan perbuatan. “IMAN YANG SEJATI” adalah syarat satu-satunya yang memungkinkan lahirnya “SUATU PERBUATAN YANG DIPERKENAN ALLAH”, yaitu keselamatan yang sejati ( Roma 10:8b-9). Iman kepada Jalan Keselamatan yang disediakan ALLAH, yaitu YESUS KRISTUS, adalah titik awal perbuatan “baik” yang diperkenan Allah, yaitu perbuatan baik yang mempunyai nilai-nilai kekekalan. Karena perbuatan baik yang bagaimanapun mulianya, DILUAR IMAN YANG SEJATI ( Kasih Allah dalam Kristus, atau kasih Agaphe) hanyalah gong dan genta yang gemerincingan, yang cuma mengherankan perasaan manusia untuk sementara saja tetapi tidak mempunyai nilai-nilai kekekalan pada dirinya sendiri ( 1 Kor 13:3 )

Regards,

cprm.reformed
Christian Protestant Reformed Ministry

cprm.reformed said...

Bro..gw punya pengalaman nih dengan teman saya satu kerja..waktu saya sama-sama mengantar barang ke suatu perusahaan namanya Pak Gonzales nama samaran beragama Islam..Di mobil dia bercerita tentang kematian yg akan menjemput umat Islam. Dia berkata sewaktu kami nanti meninggal malaikat-malaikat akan bertanya kepada kami ..: Siapa Tuhan-mu?? Dia berkata : Tuhanku ialah "Allah" ( dalam speling bahasa Arab dia berkata.."Aulloh").. Dan saya bertanya kalau malaikat tanya : siapa Allahmu...Ya..Aulloh... Di Quran dia bilang " Tiada Tuhan Selain Allah". Dari percakapan kami tadi saya ambil kesimpulan bahwa Tuhannya (sesembahan) orang Islam itu ialah : Allah " ( Alloh ).Dan dalam hati saya berkata andaikan ada malaikat yang bertanya atau orang lain bertanya kepada saya : Siapa Tuhan mu ?? Saya jawab : Tuhan ku ialah Tuhan Yesus Kristus. Dan siapa Allah mu ?(siapa sesembahanmu ?) saya jawab : Allah Tritunggal di dalam Kristus yaitu : Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Dalam bahasa Indonesia "GOD" itu diterjemahkan sebagai : Allah, dewa,brata. Dan dalam bahasa Indonesia "LORD" itu diterjemahkan sebagai : Tuhan, penguasa tertinggi. Alkitab berkata : " THE LORD IS GOD " = TUHAN ITU ADALAH ALLAH".Jadi LAI (lembaga alkitab Indonesia ) mengadopsi dan menerjemahkan God = Allah dan Lord= Tuhan.

Regards,
cprm.reformed

kerajaan surga said...

Saya dari dulu selalu bertanya, kenapa orang Islam kalau mau sholat harus pake speaker yang gedenya minta ampun kaya mau pameran dia mau buat denger ampe allah di SUrga..Kalau memang Islam ajaran penyempurna dari Kristus kenapa dia nggak contoh ajaran allah kepada Jesus seperti dalam matius (6:5-15):
"Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.

Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.

Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan.

Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepada-Nya.


Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu,

datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.

Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya

dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;

dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat. (Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.)

Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.

Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu."

Berdoa nggak perlu repot-repot Allah tahu semua apa yang dibutuhkan oleh manusia sebelum memintanya dan kuping allah pun nggak budeg sampai harus pakai speaker segede gajah buat ngajak orang sholat. lagian kalau sudah kewajiban orangnya harus ingat donk nggak perlu dikasih tahu pake teriakan terus menerus...binggung deh ama Islam,,kenapa sih pake malaikat Jibril buat menyampaikan perintah tuhan, kenapa bukan Allah saja yang langsung ngomong..so bertobatlah orang Islam

Anonymous said...

e kalo lo pikir amal bisa menyelamatkan u doa aja tiap hari tanpa henti.Pas laper behenti sbentar pergi mkan dulu ,kalo bau pergi mandi dulu baru doa lagi.ga usah kerja buat pa capek!mendingan doa terus sampe mati.nah kan pahalanya banyak no masuk surga dech tinggal di hutan aja mandi di kali cari makan berburu.alias jadi petapa aja!

Anonymous said...

ya aku, terserah kalian...

inti agama kristen tuh percayakan...??
Ia mengaku sulit menerima tentang konsep ketuhanan dan konsep tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan dalam ajaran Kristen, yang menurutnya ganjil. Dalam filosofis Kristen, ungkap Abdul Latif, hubungan antara manusia dengan Tuhan lewat perantara yaitu Yesus, padahal Yesus manusia juga cuma memiliki kelebihan sebagai utusan Tuhan.

"Filosofis hubungan manusia dengan Tuhan yang sulit dan tidak jelas itu membuat saya mencari sesuatu yang bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Mengapa dalam Kristen saya tidak bisa berdoa langsung pada Tuhan? Mengapa setiap berdoa saya harus mengawali dan mengakhirinya dengan menyebut 'atas nama bapak, dan putera dan roh kudus'? Mengapa Tuhan yang Maha harus mengambil bentuk sebagai seorang laki-laki yaitu Yesus, mengapa Tuhan merasa perlu melakukan hal seperti itu?"

fenny said...

Dear All,
Memilih agama dan kepercayaan adalah HAM dan buat saya hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang "sangat pribadi". Hanya pribadi itu sendiri yang dapat merasakan. Jadi menurut saya tidak perlu kita mengomentari negative alias menghakimi orang yang memberi kesaksian itu. pegangalah apa yang menjadi kepercayaan mu sesuai hati nuranimu tidak usah menghakimi orang lain. karena kita semua adalah manusia.

Love said...

semua yang ada di kitab injil itu adalah bohong isi dan kenyataannya!.
kenapa ???
coba kalian baca edisi terdahulu dan terus sampai edisi sekarang.
banyak isi dari pada kitab tersebut yang telah diganti sendiri oleh tangan manusia.
jadi apakah kalian yakin kitab suci yang kalian baggakan sekarang masih murni dan suci dari wahyu tuhan dan dari ajaran isa al"masih ???
aku rasa orang-orang dari akalian sendiri yang kian membutakan semuanya.
dan kian lama iblis kian berhasil menyesatkan manusia.
Lihat saja nanti.!
siapa yang menyesal !!!

Love said...

aku heran, knapa orang mau pergi ke gereja musti bawa - bawa alat musik ???
emangnya mau rekaman ama jessus ?
emangnya jessus bisa nynyi ?
dan orang mati kok malah diiringi ama nyanyian musik ?
mau nynyi lagu perpisahan ??? reQuest lagunya ST12 donk, saat terakhir.
ada lagi yang ngeseng ditelingaku,
dan berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya ???
emang jessus buka lestoran ato wartek ???
aneh-aneh ajha jessus kalian itu.
aku pesen ayam lalapan kalo ada.
heheheheheheheheheheh......

Anonymous said...

Astaghfirullah...pegimane sih kalian ade yg ngejek2 segale.
damai buuuu damai paak...hehehe
kita liat aja ntar hari kiamat, sapa yg benar n salah.
Sya percaya agama kristen sebelum islam itu ada, namun saya sudah tidak percaya degn kristen sesudah islam it ada.

Anonymous said...

Agama itu bukan untuk di hafalkan seperti yang terjadi di sodara kita yang muslim cuma dari kecil smua harus dihafalkan,akan tetapi yang disuruh jalankan cuma sholat 5 waktu. andai smua bisa dijalankan itu baik. Dasar agama islam itu apa? bila mencuri tangan harus di potong wow sungguh sadis. Beda dengan Kristen cinth kasih dan pengampunan di nomorsatukan. Apakah dengan potong tangan itu pencuri bakal tidak ada? apakah jaminannya? Karena Cinta kasih itu kita bisa lebih menghargai orang lain,realita mengatakan bahkan ada kaya ada miskin saling mengasih itu yang utama. Adakah kaum muslim seperti Mother Teresa yang mengganggap smua orang itu baik? tanpa melihat agama,suku dan latar belakang? coba contohkan muslim yang terkenal di dunia yang Hatinya seperti Mother Teresa dari Kulkuta. Yang merawat bayi-bayi dari smua kaum tanpa jijik. Bedakan dengan muslim yang menganggap orang yang diluar agamanya adalah kafir dan tidak wajib tuk di kasihi.

Orang muslim tidak jahat tetapi ada beberapa ajarannya yang mengharuskan berbuat begitu dan dilaksanakan.Sebagai contoh lihatlah di iran dan beberapa negara islam lainnya bila ada penduduknya pindah agama terlebih Kristen maka ini wajib menerima hukuman kalau perlu dibunuh...sungguh kejam ya? bedakan dengan di Italy yang dominan Katolik,bila penduduknya pindah masuk Islam biasa aja bahkan ada beberapa Mesjid dibangun disana. Sungguh mereka sangat menghargai pilihan hidup.

Kemudian otak dan kepintaran manusia itu sangat terbatas....Tuhan tidak dapat di logikakan dengan otak manusia yang sangat terbatas. Itulah sebabnya orang Kristen sebelum membaca Alkitab diwajaibkan untuk berdoa supaya dibukakan pintu pemahaman akan apa yang dibacanya dan biarlah Tuhan yang bekerja atasnya(bukan berarti diatas kepalanya tapi pikiran orang tersebut), buka asal baca dan paham sesuai dengan akal manusia yang seperti dilakukan oleh orang muslim apalagi sekedar menghafal,seperti menghafal buku atau pancasila tapi belum tentu diamalkan.

Cobalah posisikan diri sebagai orang yang beragama non islam dan kristen dan lihatlah apa yg dilakukan Mother Teresa dari kedua sudut pandang agama tersebut,terlihat dengan jelas seandainya Mother Teresa itu muslim dia tidak akan mau memelihara fakir miskin yang beragama lain karena di hukum islam orang yang tidak beragama islam itu dianggap kafir dan tidak ada gunakanya dikasihi,tapi tidak bagi Mother Teresa Yang Katolik itu.

Sulit menjelaskan mengapa digereja ada nyanyian dan pada saat meninggal diiringi music bila dari dasar hati kita suda tidak mau menerima. Belum diberikan penjelasan saja sudah tidak menerima apalagi diberikan penjelasan.

Wong Muslim said...

klo di gereja bisa ga musiknya di ganti dangdut/keroncong???biar lebih MAKNYUSSSS.....

atau ngundang seorang DJ aja biar si JESUS itu biar bs dugem broo..kan lebih enjoy...

Emangnya mau menghadap tuhan atau mau DUGEM,koq bawa alat-alat musik segala????

Anonymous said...

bapak2 ibuk2 kalian koQ berantem terus yah terang aja yang Islam gak Percaya sama kristen dan sebaliknya gak bakalan deh yang kristen percaya sama yang Islam..apalagi kalo dah mau nyerang yang islam panutannya kalo dah mati langkah paling ke Faithfreedom..aneh..coba lah berdialog sendiri jangan bawa2 faith freedom..kalo masalah dengan suara yang kenceng banget islam sama kristen tuh cuma beda tipis..kristen kalo gereja pas kidung jemaat juga pake loudpeaker..gilak men kuenceng banget suarane..tapi asyik liatin orang mau pergi gereja cantik2 n ganteng2..pake sepatu yang mengkilat..mudah2an aja gak nginjak kotoran apaaa gitu pas jalan kaki..kan bisa bau sama tetangga sebelah kanan kiri..tengsin dehh..percuma di esempe kita belajar pasal..liatin tuh pasal 29 (kalo gw masih ingat..) gak ada didalam memeluk suatu agama dengan cara pemaksaan kehendak..apalagi iming2 mie instant, bibit tanaman, sama kedok buat acara amal..lalu ternyata ada udang dibalik bakwan..pertanyaannya juga jadul2 banget..kristen nyerang islam bahwa penyebarannya pakai pedang..mang kristen masuk ke indonesia dengan kasih? apakah iya..berarti bangsa yang jajah Indonesia itu apa donk?? lalu dimana yang kristen pada saat itu? koQ hanya sedikiiiiiit sekali yang bergerak itupun kalo'..apa setelah negara ini habis dikuras penjajah baru penginjil2 datang untuk menginjili dan itu kalian katakan penyebaran kasih....sedang kan masalah trinitas aja pemuka agama elu itu harus gontok2an bahkan salaing bunuh sama penganut unitarian..koQ bisa gitu yah..ntar lagi elu bisa diangkat jadi tuhan donk kalo gitu..apakah itu gak pemaksaan??
tapi gw salut dengan ajaran kasihnya Isa Al Masih, cuma yang saya kira hanya beliau lah yang bisa seperti itu "apabila ditampar pipi kanan, maka beri pipi kirimu" gw yakin yang ada di blog ini pasti akan mbales kalo gw tampar pipi kanannya, jamin deh gak bakalan mau kasih pipi kirinya, lebih parahnya lagi malah dilaporin kepolisi biar jadi duit..Islam berdoa dengan kata2 yang banyak, emang elu kagak men..doa makan lu aja panjang apalagi doa yang lain beribet..lagian masa ada rekrut-merekrut jemaat supaya mau ngeramein gerejanya padahal dah jelas2 kristen, tapi masih gitu juga, "dek nanti kegereja kami aja ya mingguannya, oiya ntar malam kita juga ada kebaktian loh, nomornya hp berapa biar nanti kakak telpon,ini gereja baru loh yang dekat ruko yang di ujung simpang itu" bah masak bisa kek gini..jujur sebenarnya gw tertarik dengan ajaran Kristus namun sekarang dah hampir luntur akibat dari ulah temen2 yang Kristen sendiri (katakanlah itu oknum)dan gw pernah bertanya sebenarnya mana yang benar Allah atau Yesuskah atau Roh Kudus kah, jawabannya koQ jadi semua sudah menjadi satu kesatuan yang utuh..yah kalo mang jadi suatu kesatuan yang utuh ya maunya nyebutnya satu aja..Allah (bukan awlloh) Allah saja atau Yesus ya Yesus aja jangan siap Allah habis itu dibarengi lagi dengan Yesus.. koQ kagak komitmen banget rasanya yah..satu lagi keresahan gw apa karena terlalu banyak memakai bahasa asli daerah2nya maka gereja itu juga jadi banyak namanya..waktu gw ke darah medan pernah nyasar eh gak taunya khotbah dan kidungnya malah pake bahasa batak yah gak ngerti dunk..atau pas ke Kalimantan pas waktu acaranya yang memakai bahasa daerah setempat malah makin gak ngerti banget lah..apa harus saya mencari gereja yang memakai bahasa indonesia seluruhnya, yang rata rata jauh dari tempat tinggal..

dah dulu yah, buat cerita yang seru dikit napa sih..ntah cerita Cinta Fitri sesion ke 4 kek, ntah apa kek..yang gini ini mah cerita lamaaaaaa banget..

Anonymous said...

Dasar gila nie yang buat blog, jangan jadi pendusta napa, baca nie http://www.irenahandono.or.id/

donald said...

kalau mau tau ajaran islam sebenarnya bagaimana dan perbandingan dengan ajaran kristen baca disini, telaah, renungkan dan cermati.

http://www.thespiritofislam.com/

syalom.

Anonymous said...

Shalom

kenapa orang suka gaduh kerna agama.......adakah agama kristen itu sesuatu ajaran yang jahat kerna telah mempengaruhi orng lain untuk masuk agama kristen.Siapa kmu untuk menilai?????Adakah kmu tuhan.dan tidak usah menghakimi orang lain,melainkan kmu menghakimi diri sendiri.Jadi renungkan kesalahan kita masing-masing

Anonymous said...

aku sebagai Umat Islam pasti membela agama Aku.namun yg mesti di ingat Nabi Muhammad adalah pembawah risalah.jadi kita tau gimana seluk-beluk keluarganya.lahirnya,masa anak-anaknya,dewasanya hingga beliau meninggal.jadi kami yakin kalau beliau adalah orang yang benar dan membawa ajaran yg benar pula.sementara untuk nabi kalian yg beragama kristen apakah pernah di ceritakan masalah sedetail itu sehingga anda yakin kalau dia(yesus) pembawa kebenaran.yg anda tau cuma dia di lahirkan oleh seorang perempuan yg belum menikah kemudia masa kematianya karena disalib.mana masa mudanya kenapa tidak dikisahakan.apa sengaja di sembunyiin atau emang anda tidak tau atau kitab anda tidak lengkap.mana mungkin ada seorang yg bisa hidup dari selama kurang lebih 33 tahun sementara yag ketahuan cuma dari umur 0-13 tahun kemudian ketahuan lagi pada saat berusia 29 tahun jadi di mana masa mudanya.terus mampukah dia menyelamatkan anda sementara dirinya saja tidak mampu dia selamatkan untuk tidak di salib,kan aneh bisa nyelamatin orang lain tapi nyelamatin diri sendiri aja tidak mampu.waakakakakak....perbedaan adalah anugra brow jadi g'usah saling sindir.jalangkan aja yang terbaek menurut anda,oke brow

tompel said...

Syallom semuanya...
apakah trinitas tidak ada di dalam alkitab ????
jawabnya ada tertulis di injil: Bapa(ALLAH) di dalam Aku (Yesus) dan Aku di dalam Bapa (Yoh 10:38b)
lalu
"Barangsiapa telah melihat Aku (Yesus), ia telah melihat Bapa (Allah)" (Yohanes 14:9)
lalu
Aku dan Bapa adalah satu." (Yoh 10:30)

Dalam kitab Ulangan 13:8-9, dalam konteks ini, seharusnya anda baca secara lengkap dijudul dalam Ulangan 12:29, "Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat" yang dibunuh bukan orangnya, tetapi kepercayaannya, ajaran sesatnya, lalu arahkan kembali menuju jalan terang Tuhan Allah.

lalu kitab Yehezkiel 23:1-35, seharusnya anda baca hingga ayat ke 49, demikian murka Allah terhadap orang-orang pencabul, pezinah, pelacur dan yang melacurkan diri. Cerita ini bukannya kisah majalah porno atau sejenisnya.

Dalam Injil Matius 15:24-26, malah sebaliknya Yesus mengambil istilah bahwa pengikutnya adalah dikatakan sebagai anjing, dan umat lain sebagai roti. Sedang yang dikatakan anak-anak adalah penguasa² lain (selain Tuhan Allah).

Mohon dicatat, Kristen tidak sama dengan Yahudi. 2000 thn silam, yang menangkap Yesus adalah orang yahudi. Yang menyalibkan Yesus juga orang Yahudi. Orang Yahudi tidak beriman kepada Yesus. Mereka hanya menjalankan hidup berdasarkan Hukum Taurat dari Nabi Musa (yg ada didalam alkitab dan alquran).

dalam Injil Markus 11:12-14, harap anda baca ayat 20-26. Ini tentang pelajaran mengampuni sesama, begitu dahsyatnya sebuah sumpah serapah dan makian yang dicontohkan oleh Yesus. disini pada Markus 11:25-26 begitu indah dikatakan "dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang disorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorya juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu"

Dalam alkitab dikatakan bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan terakhir. Maksudnya apa, Dia adalah satu-satunya juru selamat di dunia ini. Tidak ada juru selamat yang lain sudah pasti. Dalam jatuhnya manusia ke dalam dosa pertama kali (Hawa dan kemudian Adam), iblis juga menggunakan sabda Allah, mengutipnya lalu dibumbui sedikit disana dan disini. Lalu dibelokkan agar menjadi sesat dan binasa dalam dosa. Hingga saat ini banyak, banyak sekali yang mengatakan agama lain, di dalam kitabnya ada menceritakan tentang Yesus, lalu pelan2 dibelokkan bahwa ada nabi lain dan yang terakhir. Sama seperti kisah Adam dan Hawa.

Anonymous said...

20 KELEMAHAN MENDASAR "TUHAN YESUS"

Dua puluh pertanyaan berikut menunjukkan bahwa fakta dan Alkitab sama sekali menolak dugaan ketuhanan Yesus:

1. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak mampu meng-kristen-kan umat Israel dimana ia menjalankan misi dan tugas keagamaannya?

Fakta: mayoritas umat Israel tetap beragama Yahudi hingga sekarang.

2. Jika Yesus adalah Tuhan Semesta Alam, mengapa ia selama hidupnya hanya berkeliling di wilayah Israel saja, padahal manusia pada waktu itu sudah tersebar luas di seluruh penjuru bumi?

Jawab Yesus: "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." (Matius 15:24)
3. Jika Yesus adalah Tuhan Semesta Alam, mengapa ia melarang kedua belas muridnya untuk berdakwah ke negeri lain selain negeri Israel?

Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka: "Janganlah kamu menyimpang ke negeri orang-orang non Yahudi atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. (Matius 10:5-6 - DRB 1582, KJV 1611)
4. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia ketika tangan dan kakinya dipaku di tiang salib memohon pertolongan kepada Allah/Bapa?

Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabakhtani?" Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? (Matius 27:46)
5. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia ketika hendak membangkitkan Lazarus dari dalam kubur di depan umat Israel memohon pertolongan kepada Bapa?

Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata: "Bapa, Aku mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan Aku. Aku tahu, bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku, Aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah Ia dengan suara keras: "Lazarus, marilah ke luar!" Orang yang telah mati itu datang ke luar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka: "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." (Yohanes 11:41-44)
6. Jika Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengapa ia tidak mampu menyelamatkan dirinya dan kaumnya dari dominasi penjajah Romawi, tetapi malah ia diserahkan oleh penguasa Romawi (Pontius Pilatus) untuk disalibkan?

Lalu ia (Pontius Pilatus) membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian-Nya dan mengenakan jubah ungu kepada-Nya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-Nya, lalu memberikan Dia sebatang buluh di tangan kanan-Nya. Kemudian mereka berlutut di hadapan-Nya dan mengolok-olokkan Dia, katanya: "Salam, hai Raja orang Yahudi!" Mereka meludahi-Nya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala-Nya. Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menanggalkan jubah itu dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. Kemudian mereka membawa Dia ke luar untuk disalibkan. (Matius 27:26-31)
7. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat?

Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak (Yesus) pun tidak, hanya Bapa sendiri." (Matius 24:36)
8. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia sujud menyembah dan memohon perlindungan kepada Bapa?

Anonymous said...

nyambung yang diatas...
Maka mulailah Ia (Yesus) merasa sedih dan gentar, lalu kata-Nya kepada mereka: "Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Aku." Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." (Matius 26:37-39)
9. Jika Yesus adalah Tuhan oleh karena kejadiannya sebelum Abraham, mengapa Yeremia yang juga mengalami kehidupan sebelum manusia tidak menjadi Tuhan?

Firman TUHAN datang kepadaku (Yeremia), bunyinya: "Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." (Yeremia 1:4-5)
10. Jika Yesus adalah Tuhan oleh karena ia lahir tanpa ayah, mengapa Adam yang lahir ke dunia tanpa ayah dan ibu tidak menjadi Tuhan?

ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu (Adam) dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. (Kejadian 2:7)
11. Jika Yesus adalah Tuhan oleh karena ia lahir atas bantuan penuh Roh Kudus dari seorang perawan muda (Maria), mengapa Yohanes Pembaptis yang juga lahir atas bantuan penuh Roh Kudus dari seorang perempuan mandul yang tua bangka (Elisabet) tidak menjadi Tuhan?

Sebab ia (Yohanes Pembaptis) akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. (Lukas 1:15)
12. Jika Yesus adalah Tuhan oleh karena ia memiliki mukjizat yang mampu menghilangkan berbagai penyakit dan mampu menghidupkan orang mati, mengapa Musa yang memiliki mukjizat jauh lebih dahsyat dari Yesus tidak menjadi Tuhan?

Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka TUHAN mengadakan guruh dan hujan es, dan apipun menyambar ke bumi, dan TUHAN menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es, beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. (Keluaran 9:23-24)


Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu TUHAN menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering; maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering; sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. (Keluaran 14:21-22)
13. Jika Yesus adalah Tuhan oleh karena ia seorang Kristus (Mesias), mengapa kristus-kristus lain tidak menjadi Tuhan?

Kristus-kristus lain dalam Alkitab: Daud Kristus (Mazmur 2:2), Koresh Kristus (Yesaya 45:1), Saul Kristus (1 Samuel 10:1), Harun Kristus (Imamat 8:12), Elisa Kristus (1 Raja-raja 19:16), dan Salomo Kristus (1 Raja-raja 1:39). Kristus (Yunani) = Mesias (Ibrani) = Yang diurapi.

14. Jika Yesus adalah Tuhan bagi ajaran Paulus, mengapa Yesus memerintahkan untuk menegakkan hukum Musa yang notabene bertentangan dengan ajaran Paulus?

Anonymous said...

Nymabung lagi.."Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku (Yesus) datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga. Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga. (Matius 5:17-20)


Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata: "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari pada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya: "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." (Matius 8:3-4)


Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. (Matius 23:1-3)


Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan-Nya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." (Yohanes 8:4-7)
15. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak mampu mempengaruhi umat Israel untuk mengikuti ajarannya, padahal ia lahir, besar, dan mati di tanah Israel? (Bandingkan dengan ahli hipnotis Tommy Raphael yang mampu merubah perangai manusia dalam waktu sekejap!)

Lalu mereka (umat Israel) kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka: "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakan-Nya di situ. (Matius 13:57-58)


Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Besar itu kepada-Nya: "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak." Jawab Yesus: "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata: "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat-Nya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata: "Ia harus dihukum mati!" Lalu mereka meludahi muka-Nya dan meninju-Nya; orang-orang lain memukul Dia, dan berkata: "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul Engkau?" (Matius 26:63-68)

Anonymous said...

Nyambung lagi...
16. Jika Yesus adalah Tuhan Semesta Alam, mengapa ia ketakutan menghadapi orang-orang Yahudi? (Bandingkan dengan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama!)

Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. (Matius 12:14-15)


Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh-Nya. (Yohanes 7:1)
17. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan Semesta Alam di depan umat Israel? (Bandingkan dengan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama!)

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku (Yesus): Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!" (Matius 7:21-23)
18. Jika Yesus adalah Tuhan Semesta Alam, mengapa ia disetir oleh Allah/Bapa?

Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yag Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku. (Yohanes 5:30)


Jawab Yesus kepada mereka: "Ajaran-Ku tidak berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku. Barangsiapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaran-Ku ini berasal dari Allah, entah Aku berkata-kata dari diri-Ku sendiri. Barangsiapa berkata-kata dari diri-Nya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri, tetapi barangsiapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. (Yohanes 7:16-18)

Anonymous said...

Nyambung lagi..
19. Jika Yesus adalah Tuhan menurut ajaran Paulus, mengapa Melkisedek yang memiliki kesetaraan dengan Yesus tidak menjadi Tuhan? (Jika Yesus adalah Tuhan, maka Melkisedek pasti Tuhan. Sebaliknya, jika Melkisedek bukan Tuhan, maka Yesus pun pasti bukan Tuhan).

Ia (Melkisedek) tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan Anak Allah (Yesus), ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya." (Ibrani 7:3)
20. Jika Yesus adalah Tuhan bagi umat Kristen, mengapa ia tidak pernah menurunkan satu kitab pun kepada umat Kristen sebagai pedoman hidup?

Tak satupun dari keempat Injil Kristen - Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes - ditulis oleh murid Yesus. Keempatnya ditulis oleh orang-orang yang tidak dikenal. Ini terbukti dari perbedaan-perbedaan narasi dan adanya kontradiksi diantara keempatnya, yang menunjukkan bahwa Injil-Injil tersebut ditulis atas inisiatif masing-masing penulisnya, bukan wahyu dan bukan pula atas perintah dari Yesus.

Kurun waktu penulisan Injil-Injil Kristen antara tahun 65 hingga 115 M, yakni sekitar 45 tahun setelah dugaan penyaliban Yesus untuk kompilasi awal Injil, atau sekitar 70 tahun setelah dugaan penyaliban Yesus untuk kompilasi akhir Injil. Sebuah rentang waktu Injil yang sangat lama yang tidak mungkin ia ditulis oleh murid Yesus!

Jika diasumsikan bahwa usia murid-murid Yesus sama dengan Yesus, dan bahwa Yesus disalib pada usia 33 tahun,** maka murid-murid Yesus untuk pertama kalinya menulis Injil pada usia 78 tahun dan rampung ketika usia mereka mencapai 103 tahun. Mustahil! Jika memang diperintahkan oleh Yesus, mengapa harus menunggu waktu selama itu untuk menulis Injil? Selengkapnya baca: Injil atau Dusta atau Kanonisasi_Injil.


Keterangan:

**Pengarang Kitab Lukas menempatkan pembaptisan Yesus pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Roma Tiberius, dan saat Pontius Pilatus menjadi pejabat gubernur Yudaea (Lukas 3:1). Dalam hal ini dinyatakan bahwa Pontius Pilatus menjadi pejabat Yudaea dari tahun 26 hingga 36 M, dan bahwa Kaisar Tiberius menggantikan Kaisar Agustus pada tahun 14 M [Josephus F (1998); Asimov I (1969; Braid W (1971); Duncan GB (1971); Leon-Dufour X (1983)]. Oleh karenanya, jika kita menerima kronologi yang dibuat oleh pengarang Kitab Lukas, berarti Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada tahun 29 M, yakni ketika Yesus berumur kira-kira 30 tahun, dan pembaptisan tersebut menjadi titik tolak Yesus untuk memulai pekerjaannya sebagai seorang nabi (Lukas 3:23). Bahwa konon Yesus disalib pada masa pemerintahan Pontius Pilatus (Markus 15:5; Matius 27:26; Lukas 23:25; Yohanes 19:16), yang berarti waktunya tidak lebih dari tahun 36 M, dan dengan mengasumsikan bahwa peristiwa penyaliban terjadi pada pertengahan masa pemerintahan Pontius Pilatus, maka Yesus disalib pada usia kira-kira 33 tahun dengan mengemban misi kenabian hanya selama kira-kira 3 tahun!

iwan said...

assalammualaikum...
manusia jangan bersikap menjadi tuhan dengan saling membanggakan diri sendiri dan merendahkan yang lain, sifat tuhan ada dalam diri manusia dan tuhan adalah baik, jadi kalo kita orang beriman, seharusnya bersikap baik. tuhan adalah tuhan, pencipta dan sesuatu yang tidak bisa ditembus dengan akal, cuma bisa diyakini. manusia ketika lahir tidak punya agama dan tidak perlu agama, tapi perlu tuhan, tuhan juga tidak punya agama dan tidak menciptakan agama, tapi agama adalah ciptaan manusia yang dibuat agar manusia bisa meyakini tuhan, karena dengan meyakini tuhan maka jiwa manusia akan tenang. perbedaan agama wajar terjadi tapi jadi tidak wajar kalo diperdebatkan bahkan sampai saling membunuh, agama hanya konsumsi atau makanan yang sangat bervariasi yang dapat dipilih sesuai selera, tiap orang mungkin beda selera tapi bukan berarti harus bermusuhan karena beda selera dalam memilih makanan. semakin tinggi ilmu seseorang maka akan semakin tinggi godaan setan.

Anonymous said...

welcome to www.indonesia.faithfreedom.org

Anonymous said...

nah looo..kesini lagi kan acuannya..gak bisa kau jawab dengan logikamu ya, lae yang diatas..atau kau konco2 org dari situs ini

www.indonesia.faithfreedom.org

kuno kali jawaban kau lae...

tompel said...

yang membedakan Yesus dengan Adam, Elia, Elisa, Musa, Daud, dan manusia lainnya adalah :
1. semua manusia jatuh kedalam dosa alias berbuat dosa, berbeda dengan Yesus yang tidak pernah melakukan dosa.
2. Semua manusia pasti mati, tapi tidak ada yang hidup kembali, tapi Yesus sesudah wafat, bangkit kembali pada hari yang ke-3
3. Perkara mujizat Musa dan Elia lebih caspleng, atau apapun, yang jelas mereka semua juga menantikan Mesias alias juru selamat, yaitu Yesus.
Di dalam surat as-sukruf 61 jelas di sana dikatakan, wa innahu la ilmulisyaa’atii falaa tamtaruna wattabik unii haadaaa sirotol mustaqim. Sesungguhnya Isa itu

Hakiman adila. Dia akan menjadi hakim yang adil. Itu ada dalam surat as-sukruf 61. Menjadi hakim yang adil. Falaa tamtaruna wattabik unii haadaaa sirotol mustaqiim. Apa kata Isa di sana, ikutilah aku. Aku ini jalan yang lurus. Jadi Al-Qur`an sudah memberi gambaran bahwa Al-Qur`an memerintahkan kepada seluruh umat manusia, untuk ikut Isa. Belum satupun ada ayat yang mengatakan bahwa Muhammad ngomong, ikutilah aku, aku ini jalan yang lurus. Ini belum ada. Tapi hanya ada satu kata, “ikut aku, ” kata Isa, “sebab aku ini jalan yang lurus.”

Anonymous said...

Yang menjadi permasalahnnya disini adalah ada agama yang tidak tahu seluruh isi kitab sucinya...mengapa???karena bahasanya asing...itu aja...dan l gak tahu isi kitabnya sendiri (gmn mo tau klo bahasax bahasa asing???)susah amat sihhh...mending Alkitab diterjemahkan ke dalam semua bahasa...agar mudah dipahami...coba bayangkan klo Alkitab cm bahasa Ibrani ???
tp luar biasa bnget...
Alkitab adalah kitab suci yg paling jujur di dunia...!!!
ya lainnx???
apa ya isinya...???
jawab saja sendiri...
klo kebenaran ngapain disimpan2...???
klo kebenaran knapa takut sih diterjemahkan gitu lohh...!!!
Alleluya...;>

Anonymous said...

Hmmm...
Manusia memang anehhh! Kalian saling menghujat & menyalahkan yg bukan kepercayaan anda Padahal SEBENARNYA Kalian gak ada yg tau mana yg paling benar? INGAT Rata2 ajaran yg kalian anut adalah ajaran WARISAN ORANG TUA KALIAN KAN? Coba ortu kalian beragama A pasti kalian beragama A... Jika B ya kebanyakan juga B... Sudahlah jalani saja apa yg sudah kalian percaya & menurut kalian cocok ajarannya dengan saling menghargai satu sama lain! Gak usah mencari2 kesalahan / kelemahan kepercayaan org lain...

Ttd,
Atheis saja biar gak terkesan membela satu agama tertentu!

Anonymous said...

Capek dehhh....

Belajar KEJAWEN Aja ahh, malah DAMAI...!! Ajaran yg udh ada jauh sebelum Agama dr Timur Tengah Yaitu ISLAM & KRISTEN ada di Indonesia!

Lanjuttt

Anonymous said...

hahaha apa aje ko kata,takkan melemahkan iman aku kerana aku tau sangat tentang taktik murahan kristian ni..

kristian-agama penggalak incest and free sex.. :D

Anonymous said...

saya punya satu kesaksian..
suatu malam saya berkunjung ke rumah teman saya (sebut saja rina),kira2 pukul 01.00 ( lewat tengah malam ) dia kerasukan setan akhrnya bersama saudara2nya kita bergegas memanggil sorang hamba Tuhan yang berada di daerah jati bening bekasi.balik krumah rina kira2 pukul 3.30 pagi dan hamba Tuhan ini pun langsung mendoakan rina yang sedang kerasukan setan ini..sekian jam didoakan setan ini tak kunjung keluar dari tubuh rina,hingga akhirnya pada saat ADZAN subuh mulai terdengar,dengan suara yang lantang rina pun malafazkan kalimat dan nada dan tone yang sama seperti yang terdengar di mesjid sembari melakukan sholat subuh..tak hanya tinggal diam kami pun langsung mendoakan rina,tak lama berselang rina pun tersadar dari kerasukannya,hamba Tuhan pun menganjurkan rina untuk berdoa bersama2(doa diulang dan diikuti oleh rina)..ketika sampai pada akhir doa yang berbunyi "DIDALAM NAMA TUHAN YESUS"..diulangi lagi..didalam nama Tuhan Yesus...diulangi lagi didalam nama Tuhan Yesus..(selama berdoa nama Tuhan Yesus belum diucapkan,hanya pada akhir doa ini saja)..rina tidak mau mengulanginginya..//dia tidak mau mengucapkan nama Tuhan Yesus//hahahaha...rina pun tertawa,berontak,dia menyerang siapa saja yang berada didekatnya,sambil berkata : "klo brani satu-satu.."akhirnya rina pun pingsan.,ternyata kesadaran yang sebelumnya diperoleh diprgunakan untuk memeprdaya hamba Tuhan..
keesokan harinya rina pun tersadar,segala jenis setan yang merasuki tubuhnya telah pergi diusier dengan satu nama yaitu Tuhan kita Yesus Kristus..

ingat !!! Yesus telah menebus dosa kita di kayu salib..iblis sudah dikalahkan
dan kita lebih dari pada pemenang..

Jason said...

anda semua berpikir terlalu negatif dan merasa anda yang paling benar,anda belum mengerti tentang siapa itu Kristus tapi sudah menjelek-jelekanya.Kami sama sekali gak pernah memaksa anda untuk masuk ke kristen. Kalau kalian ingin tetap diagama muslim yah silahkan saja. Mau anda menjelek-jelekan merekapun terserah, Tapi masalah yang pake taktik murahan bukanya kalian yang beragama muslim(gak semua muslim sih). Contoh : Orang kristen dipaksa masuk muslim oleh pasanganya yg muslim. Kalian juga hanya terpaku pada 1/2 ayat pd bible saja tanpa mengetahui apa arti yang sebenarnya. Arti-arti ayat pd bible kan kebanyakan memakai istilah atau pribahasa.Saya yakin alquran pun juga seperti itu.Kalau kalian tidak bisa menerima artikel diatas
,tdk apa. Memang itu sedikit menjelekan muslim tapi apa kalian sendirir tdk lebih parah. Contoh : Membunuh umat kristen (pdhl merekakan manusia. Memangnya anda sudah minta izin Tuhan buat ngambil nyawa. Agama kalian kan pasti melarang adanya pembunuhan antar sesama manusia),Pengeboman gereja-gereja(Sy jarang pernah dengar umat kristen ngebom mesjid atau malah gak pernah),pake bilang agama kristen jorok lah loenya aja yang mikirnya jorok.Liatnya cuma kata-kata yang jorok doang sama aja kaya lo mo cari kesalahan mereka buat ngeberantas umat kristen dari bumi.

Jason said...

Untuk iwan juga, buat kesaksian sih boleh aja tapi janga sampe menjelek-jelekan agama yg laen dong,Kalimat anda terlalu menyinggung. Masalh kencing onta paling cuma istilah. Saya stiap pergi ke gereja jika ada kesaksian dari umat muslim yg masuk kristen gak pernah mereka menyinggung tentang keburukan atau kelebihan muslim sekalipun.

Jason said...

Jadi tolong kalian semua jangan pernah berpikir negatif antar sesama agama. Saya rasa asalkan semua org menyembah Tuhan dan menjalankan pertintahnya sudah cukup. Tak perlu meninggi rendahkan agama org lain. Dan tak perlu memaksa org lain untuk ikut agama kita. Masalah pilih agama sudah menjadi piliha kita masing-masing. Lebih baik kita jalani agama kita masing-masing dan jgn sering2 menyinggung agama org lain .Kalo pilih teman jgn pilih2 sesuai agama. Kami umat kristen minta maaf jika kami melakukan kesalahan pd kalian yg beragama muslim,kalian juga harus minta maaf pd mereka yg beragama lain jika pernah melakukan kesalahan. Jgn pernah singgung2 gama di internet atau di media massa manapun. Kalo gak mah gak ada abisnya. Mendingan kita bersatu membangun negara indonesia agar menjadi negara yg maju dan damai. Yg penduduknya dapat menghargai perbedaan budaya dan agama satu sama lain. Bukanya musingi agama.

Anonymous said...

ngingetin lg ya...
bahwa hadist itu tidak 100% kebenarannya...karna cara penyebarannya yang tidak mendukung..

semuanya harus dicocokan lg dengan alquran..
kalau anda bisa..cari saja kesalahan al quran..??
tidak ada satu pun orang yang bisa menemukan kesalahan dalam al quran..karena memang tidak ada kesalahan sama sekali dalam al quran itu...

saya rasa..anda sama sekali bukan mantan muslim..anda tidak lain hanyalah seorang kristiani yang ingin mempengaruhi iman seorang muslim..

oia..klo anda sudah bisa menemukan kesalahan al quran..sebarkan saja..
tapi..jika anda ingin mencari kesalahan al kitab anda..yakni kitab injil..
sudah banyak kok yang menemukannya..so g perlu cape2 nyari..he2x
googling aja..

karna hadist palsu kita jd murtad???
ap harus???
kalau kitab palsu...baru anda boleh murtad...

sabar y...tp memang gitu keadaanya..kitab anda terlalu banyak kelemahan..karena sudah tidak asli dari allah...
kaji teruss..
n think logic

belizze said...

suatu hari beberapa orang buta pergi ke bonbin, karena mereka ingin tahu bentuk seekor gajah.
setalah tiba dit4 mereka menganalisa bentuk dari gajah dengan cara mereka masing2....
"gajah itu bulat panjang seperti ular"kata orang buta pertama. tentu saja karena dia memegang ekor sigajah.
"bukan" sahut orang buta ke2 "gajah itu tipis lebar seperti kipas".karena dia memegang telinga.
orang buta ke3 yg memegang gading protes"salah , gajah itu lonjong ujungnya lancip seperti tombak".
"kalian ini ngawur semua gajah itu besar dan empuk seperti kasur"kata orang buta ke4......
mereke bertengkar hebat , masing2 yakin analisanya yg paling benar.
padahal mereka orang buta(baca:bodoh) yg penglihatan(pengetahuan/ilmu)nya terbatas.

kita du2k di4 masing , melihat dari sudut pandang masing2. apa yg kita lihat , apa yg kita tahu sudah pasti berbeda..........

belizze said...

suatu hari beberapa orang buta pergi ke bonbin, karena mereka ingin tahu bentuk seekor gajah.
setalah tiba dit4 mereka menganalisa bentuk dari gajah dengan cara mereka masing2....
"gajah itu bulat panjang seperti ular"kata orang buta pertama. tentu saja karena dia memegang ekor sigajah.
"bukan" sahut orang buta ke2 "gajah itu tipis lebar seperti kipas".karena dia memegang telinga.
orang buta ke3 yg memegang gading protes"salah , gajah itu lonjong ujungnya lancip seperti tombak".
"kalian ini ngawur semua gajah itu besar dan empuk seperti kasur"kata orang buta ke4......
mereke bertengkar hebat , masing2 yakin analisanya yg paling benar.
padahal mereka orang buta(baca:bodoh) yg penglihatan(pengetahuan/ilmu)nya terbatas.

kita du2k di4 masing , melihat dari sudut pandang masing2. apa yg kita lihat , apa yg kita tahu sudah pasti berbeda..........

EZRA IGOR said...

UDAH NGAPAIN PADA RIBUT....

GAK USAH PERCAYA TUHAN ADA...

KALO MEMANG TUHAN YANG SELALU KALIAN SEMUA RIBUTKAN ITU ADA, TUNJUKKAN PADA SAYA!!

YANG BIKIN HIDUP KALIAN SUKSES, GAGAL, SUSAH, ATAU SENANG ITU DIRI KALIAN SENDIRI KAWAN KAWAN...

BUKAN TUHAN...

TUHAN ITU CIPTAAN MANUSIA SAJA...

JADI NGGAK ADA TUHAN = LEBIH BAIK!

NGGA AKAN ADA RIBUT RIBUT KAYAK GINI TANPA TUHAN...

KITA SEMUA SAMA...

SAMA SAMA MANUSIA YANG HIDUP DI DUNIA...

TUHAN ITU CUMA BIKIN RIBUT MANUSIA AJA....

Perhatikan dengan teliti said...

Hanya manusia yang merasa dirinya tidak berdosa yang meributkan tentang agama dan Tuhan.

Untuk sekedar renungan, kunjungi:

http://dosamanusia.blogspot.com/

Anonymous said...

assalamu'alaikum, maaf bukannya mau mengganggu, hanya meluruskan, dalam islam tidak ada paksaan dalam beragama, tetapi kalo kristen tidak, dalam islam, alqur'an di turun kan langsung oleh ALLAH, sedangkan kristen menyebutkan bahwa kitab itu perkataan isa sedangkan isa sendiri adalah manusia, dan ALLAH adalah tuhan alam semesta dan seisinya, yang menciptakan bumi alam sekitarnya dan seisinya adalah ALLAH, tapi isa tidak bisa menciptakan alam dan bumi serta isinya hanya bisa membangkitkan, bagi ALLAH, itu hal yang guaaampaaang banget, islam mengajarkan kita tidak boleh menyinggung agama lain dan harus menghormati, dalam islam juga mengajarkan kita bagaimana dan harus bagaimana terhadap sesamanya dan aqidah akhlaknya tapi kristen???? bukannya mau membandingkan, hanya saja memberi informasi saja, bayangkan tuhan dalam kristen saja tidak bisa mengalahkan maut, dalam islam di ajarkan tentang tauhid tentang asma'ul husnah, yang didalam kandungannya bahwa tuhan itu segala-galanya, tuhan itu kaya, tetapi tuhan kristen itu tidak, tuhan itu tidak makan, tetapi tuhan kristen makan, tuhan tidak tidur, tetapi tuhan kristen tidur, bayangkan satpam tidur aja maling bisa masuk apa lagi tuhan yang tidur, umatnya bisa kebunuh dalam waktu sekejap,dimana kekuasaan tuhan kristen, hanya segitu doang, tetapi tidak bisa untuk menantang maut, apa tuhan kalian bisa menantang datangnya maut, coba buktikan bahwa tuhan kalian itu ada sampai sekarang, dan wujudnya ada? dalam alqur'an tidak akan berhenti orang yahudi merusak jalur pikir umat muslim, karena yahudi di ciptakan untuk di kutuk oleh ALLAH, dan tidak akan bisa berdamai oleh siapa pun.

kalo mau lanjutnya lagi suruh pastur lo datengin gw biar gw kasih ceramah lagi

Anonymous said...

Memang benar dan sungguh benar.

Bahwa Alquran adalah merupakan wahyu Allah ! Itu sangat Tepat !

Sedangkan Injil hanyalah sabda Isa.

Oleh karena dengan tegas Allah mengatakan bahwa Isa benar-banar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat (Quran surat 43:61).

Dengan demikian jelas karena Alquran bukan sabda Isa, maka Allah menurunkan ayat tersebut (43:61) supaya manusia berpikir dengan "Akal" untuk mencari tahu tentang pengetahuan hari kiamat yang sudah diberikan oleh Isa, dengan kata lain gunakan akal gimana caranya untuk dapat Injil !

rock angel said...

Tuhan Yesus dalam alquran itu kan nabi isa (menurut islam)
jadi gak kenal lah kita yg orang kristen sama nabi isa !
Tuhan kita itu Yesus Kristus bukan nabi isa nama rekayasa dari si muhammad !
saya heran, mengapa Abraham bisa ditulis Ibrahim..Ismail ditulis Ismael, Yunus ditulis Yunus, Nuh ditulis Nuh, Musa ditulis Musa..Nah..ini pas Yesus Kristus ditulis Isa !
Beda banget Yesus jadi isa !!!!!!!!!
asal anda tahu merubah nama pribadi itu tanpa kehendak dan disetujui dari ybs namanya dirubah itu, banyak yang mempercayai itu DOSA !!!
nama Yesus itu diberikan oleh Allah melalui perantara malaikat Gibrael !
buka Alkitab Matius 1:21 dan Lukas 1:31 (...hendaklah engkau menamai Dia, YESUS)
Yesus Namanya, bukan nama murahan si isa versi alquran itu itu ! nama isa gak ada kuasa dalam namanya !!
Hanya nama YESUS ( sesuai dengan Firman Allah) yang punya KUASA dan didalam Nama Yesus kuasa Iblis dikalahkan !! dan kita diberi keselamatan !!
nama isa tidak ada kuasa !! nama murahan propaganda murah dari alquran yang mengklaim dan membuat sejarah palsu!!!!!!
kalau kau ingin mengerti TUHAN YESUS ! BACA ALKITAB !! jangan baca alquran..karena disitu bukan dan tidak ada pribadi yang disebut YESUS !

dan Dosa-lah itu yang merubah nama Yesus jadi nabi isa..alquran itu kalau masih mengakui isa itu sama dengan Yesus Kristus...ITU DOSA !!! DOSA !!! PEMBOHONGAN PUBLIK atas nama alquran !!

Kami tidak kenal isa..isa hanyalah kebohngan !!
yang kami kenal adalah Yesus..nama yang diFirmankan Allah !!

rock angel said...

islam itu cuma ngasih janji2 doang ! janji surga.
alquran itu aslinya tulisan2 manis spt chicken soup, kitab syair2 manis eropa , aturan2 manis universal, kitab2 tabib, kitab2 pengetahuan suku kuno di amerika yang diklaim sama muhammad !! dicomot..taruh, dicomot taruh, klaim sana..klaim sini..Tuhan Yesus diklaim nabi isa..diklaim, digubah, trus dipatenkan lah jadi alquran al pateniah..ckckck..
sekarang cari deh dimana2 di toko2 buku kitab apa yang jelas2 ada tertulis
Penggenapan janji keselamatan itu ? apa nama kitabnya ?
bukan kitab cuma janji2 doang !
betul di dunia belum tentu betul di akherat !! salah di dunia belum tentu salah di akherat..
tapi yang bener hanya Di dalam nama Tuhan Yesus kita dapat menerima kebenaran dan keselamatan di dunia dan akherat !!
(matius 28:18 )Yesus berkata
Kepadaku telah diberi Kuasa segala yang ada di sorga dan di bumi
(Yoh 16:6)“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku”

rock angel said...

Alquran itu bukanlah Firman Allah
yang sesungguhnya tapi hanyalah hasil dari mengklaim sumber2 kitab yang kuno dan terdahulu juga sebagian hasil dari perjalanan/meditasi yang dilakukan oleh muhammad dan penasihat2nya/sahabat2nya.

kita saja dapat menemukan adanya salah satu kesalahan di dalam alquran yaitu mengenal Tuhan Yesus dan diklaim sebagai nabi isa as..??
apanya yang Firman Allah ??

nabi isa kok ada ?? bagaimana riwayatNya ?? Apa yang dilakukanNYA ??

alquran yang disebut sebagai wahyu Allah dan paling sempurna..kok membatalkan Firman Allah yang sebelumnya ??

dari nama Yesus saja menjadi nabi isa as ?? mana yang benar namanya ini yang sesuai dalam Firman Allah ??

Firman Allah, melalui malaikat Gabriel di dalam Alkitab, surat Matius 1:21 dan Lukas 1:31 (...hendaklah engkau menamai Dia, YESUS)
tapi di dalam alquran mereka menamainya isa !??? what ???

Ini saja dulu..anda pahami baik2 !

Anonymous said...

kaji dulu filosofi ketuhanan yg sering di ingkar oleh umat kistriani sendiri...tentang konsep trinitas..yg tak pernah mendapat jawaban yg memuaskan..baru ngomong yang deteil2..lainya..

Anonymous said...

mampir lagi akch...orang luar masuk islam krn kejenuiusan otaknya dan hidayah..orang islam menjadi murtad karena kebodohan-kebohongan atas fakta sejarah alkitab sendiri-indomi,pakaian dll (harta)...buat mas..nya..belajar lagi Asbabulnujul...

Anonymous said...

Semoga Allah SWT Memberikanmu Hidayah...Janganlah Kau meninggal dalam keadaan Kafir...amin

just me said...

shalom dan salam sejahterah untuk kalian yang beragama lain...
pendapatq setelah baca artikel ini adalah,hal ini memang bakalan menjadi suatu perdebatan..hehe..
guys jgn tersinggung, qt sebagai umat yg beragama seharusnya lebih dapat berpikir jernih dan dingin dari apa yang telah di ajarkan oleh agama qt masing2, bukan dengan berlandaskan atas emosi..
saya yakin artikel di atas bukan bermaksud untuk menghakimi agama lain, knp?karena artikel di atas adalah bentuk kesaksian, dan hal itu merupakan hak seseorang untuk bercerita dan mengemukakan pendapat...tanpa ada maksud untuk mempengarui agar anda masuk ke agama qt, karena hal itu mengikuti kata hati kalian masing2, klo kalian percaya lakukanlah,klo tidak tinggalkan, dan jangan saling menghina, saya yakin tak seorangpun dari kita suka agamanya dihina kan?
dulu malah saya sempet baca buku yang lebih ekstrim,dimana di dalam buku itu yg terjadi adalah kebalikan dari artikel yg ada di atas, bedanya penulis bukan lah org yg pindah agama, dan jujur saja yang di tampilkan hanyalah 1-2 kalimat saja dari ayat alkitab, sehingga qt yg membaca sepenggal ayat tersebut memang bakalan salah mengartikan. tetapi ketika qt membaca langsung ayat yg bersangkutan di alkitab secara penuh,maka akan berbeda pengertiannya. yg saya lakukan adalah berhenti membaca, karena terlihat jelas bahwa penulis membenci agama kami dan ingin hal itu yg disampaikan kepada pembacanya, tetapi saya tidak membencinya,karena saya rasa hal itu tidak perlu..
1 hal yang pasti " Rancangan dan pemikiran Tuhan itu luas, sehingga pikiran manusia tidak akan dengan mudah mengartikan rancanganNya yang sedimikian luasnya "
qt gada yang tahu agama mana yag paling benar,tetapi hanya iman qt yg tahu agama mana yg seharusnya qt yakini...
saya beragama Kristen bukan karena saya orang bodoh,bukan juga karena pakaian, harta, makanan, dll...
tetapi karena saya telah diselamatkan oleh Tuhan dan iman saya...saya masuk bukan karena ajakan, tetapi saya masuk karena jamahan Tuhan yang luar biasa dan nyata dalam hidup saya bukan secara mistis dan spiritual..sehingga saya tidak bisa menggambarkannya...
jangan ada kebencian di antara qt sebagai umat beragama, jangan fokuskan pada apa yang dikatakan manusia karena manusia tidak selalu benar walaupun dia petinggi agama, tetapi fokuskan kepada Tuhan, karena Tuhanlah jalan kebenaran..
dan di agamaq Jesus adalah jalan kebenaran itu...
Dia mengasihimu, suatu saat kalian akan tahu...
God Bless U all...peace...

Cecep Johan said...

Semoga AllAH memberkahi anda semua. Anda boleh buka Bibel terbitan 1932-1957-1958-1962-1973-1982 Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta lalu cari alamat ayat yang sama dan bandingkan.Sangat banyak perubahan dan rekayasa kata dan kalimat penyesuaian dari karangan manusia yang di akui dan di angkat sebagai firman tuhan. Kalau jemaat kristen mau berdiskusi dan menghina islam ,tidak akan mampu karena referensinya kitab kristen yang amburadul serta filosofi ayat-ayat yang sangat dangkal.Banyak sekali kitab keristen yang di rubah oleh tangan kotor paulus. isa almasih anak tuhan,berarti tuhan menggauli maryam. nanti tuh si maryam akan saya gauli biar ada tuhan baru lagi he he he he he he.

wuLan pecinTa cakKa IC said...

ass..
saya hanya ingin berbagi pengalaman saja.. kebetulan saad saya mengalami hal yg mngkin ada kaitannya dgan hal diatas.. saya punya pacar seorang umat cristian, sampai pada suatu saat ia menghasut saya u/ ikut dgan agama nya.. dan degan sangat tegas sy lngsung mnolak hasutan itu, tapi ia malah berkata kpd sy "kamu blum tau apa2 tentang agama, dan kamu tdk tahu mana agama yg salah dan yg benar" tentu saja sy sangat marah dgan prkataan itu, sama aj dy branggpan bhwa agama sy salah.. jujur sy bkan org yg tau bnyak tntang sejarah agam islam, ttpi saya sangat fanatik dgan agama sy.. dalam kluarga nya ibu, kk ipar dan papa tirinya adalah seorang muslim yg msuk krsten, alasan mreka msuk krsten hanya satu, yaitu mndapatkan keabadian di surga dan selamat pada jembatan sirotolmustakim, krna ia prcaya bhwa yesus akan menyelamatkan nya dari jmbtan itu,, dan ia brkata umat krsten yg slalu mndrita di dunia akan bahagia di akhirat scara andi tnpa trkecuali.. (apakah iya semua orang akan masuk surga? bagaimana dgan org2 yg sering berbuat maksiat?) sanagt tdk adil bkan?? dan ia brkata bahwa yesus lha yg akan menimbang amal prbuatan kita stelah hari akhir nanti, setahu saya ALLAH lha yg akan mlakukan pnimbangan itu dgan seadil-adil nya.. dan saatia berkata, apakah patas Tuha Allah mmbuat umatnya mndrita krna mlaksanakn kajiban brpuasa?.. saya sangat bnci skali dgan ucapan itu, trbukti tdak ada orang mati krna mlakukan puasa wajib itu. bahkan ada bbrapa yg smbuh krna brpuasa, org mw operasi pun di wjibkan u/ brpuasa bkan??? ia pun jg tak prcaya bhwa Al-Quran adal kitab asli yg dtrunkan Allah, krena Nabi Muhamad yg mnyebarkannya brsama paa sahabatnya..
setelah saya mncritakan ni kpada tman saya yg beragama katolik, ia mngatakan bhwa pcar sy itu adalah pmluk alira sesat umat krsten,, saya lupa dgan nama aliran trsebut, inti nya aliran trsebut brusaha u/ mmbuat umat lain mngikuti agamnya.. prtanyaan sy apakah bnar ada aliran sperti itu?

saya slalu menyangkal tntang pndapat dy, saya brfikir apakah mngkin nabi Isa akan lahir dari rahim maryam tanpa ada kekuasaan dari Allah?? apaah mungkin yesus dapat mncimptakan mnusia pdahal ia jg blum dlahirkan oleh maryam.. tolong beri saya jlan kluar tntang ini krna jujur saya sangat trganggu akan ini smua, maaf bila bnyak perkataan yg salah krna jujur sbgai muslim saya bkanlah muslimin yg pintar dan bnak tahu, oleh karena itu skr sy ingin tahu..
terimakasih
assalamualaikuk wr.wb

wuLan pecinTa cakKa IC said...

bukankah kita sebagai manusia beriman harus saling menghargai ??
mengapa harus sampai mempengaruhi bahkan menghina?? jujur seumur hidup saya tdk prnah mmbnci orang krna agamanya, bhkan sy dlalu brbagi cerita akan agama kami masing2.. saya percaya bahwa ALLAH SWT lha sang Maha pencipta, dia lah Maha dari sgala Maha, Dia pmberi khidupan, dan Dia pncipta alam smesta, Dia pemilik sgalanya, dan Dia lah yg Maha Sempurna, dan tema saya pun meyakini hal yg sama terhadap tuhan nya yyaitu Tuhan yesus.. jika kita berdebad tntang hal ini, smpai kiamat pun saya ykin tdk akan slesai krna ini brdasarkan kepercayaan kita masing2.. tergantung dari iman kita masing2.. tp skr ini saya sangat mmbnci pcar sy krna agamnya, dan ni prtama dlam hdup sy mmbnci orang krna agamanya, bkan krna ap2.. tapi krna ia mnghasut bnyak org u/ mngikuti kprcayaan nya.. dgan mnghina agama saya.. tapi biarpun itu sampai skr saya masih tetap mnghargai agam2 yg ada di dunia ini.. saya berharap tdk akan ad lgi org2 sprti mantan sy itu..

sarahwati said...

Siapa tahu di sini ada bapak pendeta, Saya mau tanya ? Setelah Yesus dilahirkan apakah langsung yesus jadi tuhan ? Dan sejak kapan Yesus jadi tuhan ?

Anonymous said...

Setahu saya tidak ada satupun yesus berkata di dalam injil bahwa Dia mengatakan "Akulah Tuhan"

Tetapi menjadi bahan perhatian dalam penyelidikan / pengkajian saya sampai selama ini, bahwa yesus setelah bangkit dari kuburnya dia menyatakan: "Akulah Yang Awal dan Yang Akhir" (wahyu dan matius pasal terakhir).

Setelah saya teliti di Alquran surat 57 ayat 2 dan 3, dimana Alquran adalah perkataan Allah melalui Jibril, berarti jelas bukan sabda yesus/Isa. Mengapa dalam ayat tersebut di surat 57 ayat 2 dan 3 tersirat bahwa Allah mengatakan bahwa Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin, dan dipertegas di ayat 3: bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi........ dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.

Jadi yang mana yang mau dipercaya? apakah injil tentang sabda yesus atau Alquran sebagai Wahyu Allah?

Jadi apakah ayat tersebut di dalam Alquran tersirat untuk mempertegas perkataan yesus yang sudah dalam wujud bathin diwaktu dia sudah bangkit dan menampakkan diri secara utuh?

Saya pikir ayat ayat inilah yang letaknya ditengah-tengah urutan surat Alquran, yang tidak lain sebagai penengah bagi pembaca injil dan Alquran yang percaya dan berserah kepada Allah, agar mengambil kesimpulan berdasarkan tanggung jawab masing-masing secara pribadi tanpa terpengaruh orang lain.

Jadi saya hanya berpendapat: bahwa tidaklah mungkin Allah yang Esa dan Maha Bijak menurunkan Kitab-Kitabnya membuat manusia saling berdebat bahkan sampai bertikai !

What Would Jesus Do said...

Shaloom....
Segala kemuliaan hanya bagi Allah, Tuhan Jesus Kristus. Situs ini bagus banget...saya rasa ini hanya berupa kesaksian dan tidak berusaha menjelekkan agama lain. Karena sebagai saksi-saksi Kristus kami memang diharuskan untuk bersaksi. Menurut saya, kalau ada komen dari saudara sepupu kita suku Kedar Nebayot yang menghujat Tuhan kita, janganlah kita balas dengan kasar. Tapi balaslah dengan nada-nada kasih dan pengampunan. Karena sebelum mereka mengenal dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya yang hidup, sungguh mereka itu tidak tau apa yang mereka perbuat. Saya sendiri membayangkan seandainya Tuhan ada sekarang disini, membaca komen dari teman-teman yg menghujatnya saya yakin Dia tidak akan marah, mungkin hanya menangisi ketegaran tengkuk mereka dan berdoa bagi mereka seperti Tuhan dulu berdoa bagi Jerushalaim. Mari kita semua yang sudah lebih dulu mendapatkan anugrah yang luar biasa ini berdoa bagi teman2 kita yang belum kenal Tuhan. Karena bukankah kita dulu juga seperti mereka? Dan saya rasa kalau dengan kata-kata sulit orang akan bertobat. Saya pribadi dulu bertobat, karena jamahan Roh Kudus, saat saya berseru memanggil nama Jesus, saat itu, saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa, yang benar-benar melampaui akal. Saya merasa semua beban dan dosa saya diangkat. Saya merasa benar2 menjadi manusia baru yang bersih dari dosa. Dan alangkah indahnya pengalaman itu. Benar-benar pengalaman surgawi. Sejak itu, kapan saja saya berdoa kpd Tuhan saya tau doa saya sampai, kalau saya sakit atau ada masalah, saya doakan, dan seringkali penyakit itu sembuh. Dan jawaban doa yg saya terima selalu adalah yg terbaik dari Tuhan. Bukan second best. Life's never been better. Jadi saudara-saudaraku yg belum kenal Tuhan, bukalah hatimu kepada Allah yang benar itu. Hanya Dialah satu-satunya yang berani menjamin keselamatan kita, di dunia maupun akhirat. Sedangkan Nabi Muhammad sendiripun sampai sekarang masih minta didoakan oleh murid muridnya supaya diselamatkan. Bagaimana dia bisa menjamin keselamatan pengikutnya kalau dia sendiri tidak yakin dengan keselamatannya sendiri?

Honesty said...

assalamualaikum.
saya orang islam, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku..
kalau begitu kita bersahabat saja,,
hanya tuhan yang bisa menghakimi..
peace..

Anonymous said...

Kuasa Tuhan tidak bisa kita pikirkan dengan otak kita. Pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Alangkah sombongnya kita, jika kita katakan Tuhan tidak mungkin bisa menjelma jadi manusia. Siapakah kita sehingga kita membatasi Tuhan??? memang jika kita pikirkan dengan otak kita, hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan apa yang tidak Mungkin?? Tapi yang pasti, saya mengikuti Yesus, karena teladannya... Kasihnya yang begitu besar terhadap sesama. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Menjalani sebuah keyakinan, yang terutama bukan pada menghafal isi kitabnya, tapi yang utama adalah menjalankan apa yang diajarkan dalam kitab sucinya..... mengendalikan diri dan menanamkan kebaikan pada sesama..... Amiiinn.

Anonymous said...

orang yang berilmu akan tau bahwa islam agama yg benar .

saudara ku yg muslim maupun nonmuslim semua nya sama ,hanya terhanyut dalam debat dan kesalahpahaman.
kita jangan melihat dari sisi manusia sebagai umat yg menjalankannya karena manusia umat muslim maupun kristiani relatif utk di jadikan contoh
maka pahamilah dg ilmu ajaran dan kitab suci yg kita pegang niscaya kamu akan sadar bahwa islam itu global dan benar.

rtanuek said...

syalommm!!!!

kesaksian sedikit
aku dulu perna ngerokok....sampe2 aku berpikir kalo itu uda ga' ketulungan lagi....pasalnya aku perna berhenti merokok selama kurang lebih 6 bulan tapi karena ga' tahan sama godaan dari rokok itu, aku jadi merokok lagi....dan jadinya lebih para dari yang kemarin2 (perlu di ketahui aku itu udah merokok sebelum SD).

tapi ketika aku didoakan dalam nama Yesus, aku bisa berhenti dari kebiasaan merokok dengan cara yang ajaib....walaupun aku bergaul secara biasa dengan teman2ku, keinginanku untuk merokok kembali uda ga' ada..tau kenapa??? karena Yesus telah memutuskan keinginan itu...
beda buanget dengan waktu aku berhenti karena keinginanku sendiri, karena setiap kali aku melihat teman-temanku yang merokok aku sngat tersiksa karena menahan keinginan untuk merokok kembali....tapi setelah di doakan, aku dengan leluasa bergaul tanpa siksaan dari dalam diri sendiri....

jadi buat yang pengen berhenti dari kebiasaan yang merugikan diri sendiri..tidak ada jalan lain selain datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus....


Jadi apapun yang saudara-saudara katakan tentang Yesus....terserah de...yang pasti I LOVE YESUS....karena aku telah merasakan kuasanya dalam hidup aku

Anonymous said...

saya emang bukan orang berilmu, tapi pengalaman saya yang membuat saya begitu yakin klo Yesus itu Tuhan.
Kita mungkin melihat injil dari sisi yang berbeda, itu smua tergantung dari niat anda...Niat anda menghancurkan maka terjadilah hancur, niat anda baik maka yang terjadi pasti baik adanya...
Salah satu yang membuat saya kagum sama Yesus,dia mengajarkan tentang cinta kasih
Jika kita mengikutinya pasti dunia ini akan damai, tidak ada lagi pembunuhan.
N satu satu lagi buat lo semuanya kasihilah musuhmu...saling maap2an,cz Yesus bilang Tuhan akan mengampuni kita seperti kita mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita...
SEMOGA TUHAN MENGAMPUNI KITA SEMUA...

Riki Hardinanto.S said...

jika anda menerima qur'an dengan akal saya yakin sampai kapanpun tidak bakalan anda terima Islam itu
contohnya peristiwa Isra Mi'raj

anda menyatakan 4) Sayap kiri seekor lalat beracun, dan sayap kanannya ada penawarnya!

- Hadith Bukhari jilid 7, nombor 673.

Hadith ini dengan cukup terus-terang sangat janggal dan tidak masuk akal. Lebih-lebih lagi, bertentangan secara
langsung dengan kebenaran dan fakta-fakta saintifik!

coba klick link dibawah


http://indrayogi.multiply.com/reviews/item/17

seharusnya anda menyikapi hal tersebut dengan Iman

saya tidak mempunyai Agama Dan tidak mempunyai Tuhan, karena Tuhan telah MATI karena saya telah memBUNUHnya

metz said...

sudahlah....................coba intropeksi diri sekalian...............muhammdad itu ada isa itu ada ibrahim serta musa itu ada serta kitab2 nya itu ada dan harus kamu imani,kta hanya manusia yang sok suci mengambil kebenaran hakiki dari sebuah peristiwa....................cobalah berfikir jernih tanpa perdebatan....................tuhan cuma satu...............yakini itu selagi kamu menyakini...............damai sejahtera saudaraku..................allah selalu menyertaimu..........amin

Anonymous said...

buat mas anonymous yang di atas terima kasih atas sarannya menggunakan nama YESUS KRISTUS untuk mengusir setan, pelet, atau santet.
terbukti semuanya behasil. mas sekarang saya jadi masuk kristen karena iman saya sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan. enak ya kalau kita ditebus oleh Yesus, Berarti sekarang saya sudah percaya kepada Tuhan yang baik hati. Mana mungkin manusia masuk ke dalam surga hanya dengan beramal baik, berdoa, beribadah, tetapi harus dilandaskan iman kepada Yesus. coba saya jelaskan dengan perumpamaan, mana ada orang yang ingin memberikan hadiah kepada orang yang berulang tahun harus menyuruhnya membayar dulu, mana ada hadiah yang dibayar.sperti itu juga dengan kerajaan sorga mana mungkin kita harus membayar tiket sebelum masuk. tetapi bukan berarti boleh berbuat dosa seenaknya, kita juga harus berbuat baik, menjalankan ibadah, dll. tetapi semua hal itu harus dilandaskan iman kepada Yesus sebagai juruslamat manusia.
Ingatlah Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa di dalam sorga kalau tidak melalui Yesus. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Amin.

Anonymous said...

Alhamdulillah ini berita bagus buat saya 1 lg pintu nereka tertutup buat saya....tp seblumnya akan saya katakan Tanya Lh pada Pendeta Mu Kunci Surga itu Apa Dan beli lah Injil/bible sebanyak 50 buah dr 50 toko dn 50 daerah berbeda dan baca lah akan anda temui 50 perbedaan..silahkan anda buktikan karena Injil yg sekarang beredar telah direvisi pendeta agar menguntungkan buat gereja..emg dr mn uang buat bayar pendeta dn semua fasilitasnya kl bukan dr jemaatnya ..maaf kl testimoni yg terakhir salah...tp yg 50 itu bener adanya...

Anonymous said...

Yesus segera datang ..Percayalah KepadaNya

Anonymous said...

I LOVE JESUS 4EVER!!

Anonymous said...

Asallammualaikum...

Bagi siapapun yang membaca pesan ini :

*untuk non muslim :

"katakanlah Tiada
Tuhan Selain ALLAH dan MUHAMMAD adalah utusan ALLAH..

INSYAALLAH kalian akan selamat dan berjaya."

untuk saudaraku muslim :

1.Dirikanlah Sholat yg 5 waktu diawal waktu dimana azan dikumandangkan, secara berjamaah.
2.Teruskanlah Dakwah ( mengajak org utk taat kpd ALLAH )karena dengan inilah Agama ALLAH ini akan berjaya.. INSYAALLAH...
(tapi ingat saudaraku tugas kita hanya menyampaikan karena Hidayah adalah Hak ALLAH SWT.)

Semoga apa yang kusampaikan menjadi saksi bagiku diakhirat kelak.. karena apa yang kusampaikan adalah hak untuk kalian dan adalah kewajiban bagiku.

Wassalammualaikum...

Anonymous said...

Berjihatlah melawan org kafir, seperti yang dilakukan oleh Imam samudera, amrozi, dan saudara-saudara seperjuangannya ya?????
hebat.....

Anonymous said...

Iseng-iseng bacaan untuk nambah wawasan :

http://kisahmencarituhan.blogspot.com/2009/05/syaitan-tetap-menggoda-manusia-dari.html

aku seorang lelaki yg mendua said...

UNTUK PARA UMAT MUSLIM YANG KOMEN DISINI: EMANGNYA ENAK LIAT ORANG HUJAT AGAMA ELU???? MAKANYA JANGAN HUJAT AGAMA ORANG LAIN

UNTUK PARA UMAT KRISTEN: AGAMA SESAT GITU NGAPAIN DIKOMENIN, KITA UDAH TAU SAMA TAULAH BETAPA BEJATNYA MEREKA..

Anonymous said...

MAAF ADA BERITA PENTING... HARI INI YESUS TIDAK DAPAT DIGANGGU.. SEDANG ADA JAMUAN MAKAN

Anonymous said...

SEKILAS INFO

Kalau ada sesuatu yang anda katakan adalah sebuah "Misteri", berarti anda belum mengetahui hal tersebut!

Tinjau dulu alamat:

http://misteriquran.blogspot.com/

Anonymous said...

UNTUK SEMUA ORANG KAFIR KHUSUSNYA YG KOMEN DISINI SEGERALAH BERTAUBAT, JANGANLAH KAMU SEMUA SENANG DAHULU KARENA KEHIDUPAN AKHIRAT MASIH MENUNGGU. DUNIA HANYA SEMENTARA SEBAGAI JEMBATAN MENUJU AKHIRAT, ORANG KAFIR YG ADA DI DUNIA INI TIDAK AKAN MENEMUI SURGA MELAINKAN NERAKA YG SIAP MENUNGGUMU. MAKA BERGEGASLAH BERTOBAT MENUJU IMAN ISLAM!

Anonymous said...

Hari ini yesus spiritus jelous kagak bisa hadir dikarenakan menghadiri acara "Adult Entertainment Expo" di Las Vegas Nevada
Silahkan saudara2 yg ingin ikut beli tiket sendiri soalnya tiket mahal lebih mahal tiket busway.
silahakan lihat liputannya di youtube.com

dipersilahkan para pengikut yesus spiritus jelous utk terbang ke Las Vegas.

www.beritaaneh.compor

kesimpulan yesus berarti punya hawa nafsu, wah hati2 loh yg jd suster (bukan ngesot) ntar bisa2 diperkosa.

Anonymous said...

Mas, mohon maaf sebesar-besarnya kalo mau mencari-cari cara untuk nyebarin agama manapun jangan pake ngarang kalo mau bukti live kalo perlu debat sekalian dengan kepala dingin, kita itu umat beragama, tuhan kita sama-sama allah, sudahlah mengapa jadi menyindir agama lain.

Anonymous said...

Mas, mau tanya mengapa yesus berdarah yesus kan anak tuhan?

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

davidy said: Saya merasa aneh kalau teman-teman Islam gak percaya ada orang Islam masuk Kristen. Di gereja saya ada beberapa orang dari latar belakang penganut Islam. Saya sendiri percaya bahwa ada orang Kristen masuk Islam, sebaliknya, Islam masuk Kristen, bukan sekedar saya percaya saja, tapi faktanya memang di depan mata saya.

Al-quran banyak menyebut nama Isa di dalamnya, lebih banyak dari nama Muhammad, tapi umat Muslim menutup diri terhadap fakta-fakta tentang Isa yang ada di Al-quran, dan menganggapnya biasa saja, sama saja dengan para rasul yang lain. Tidak ada nabi, termasuk Muhammad yang diberi kekuasaan dari Allah lebih besar dari Isa. Cek saja Alquran, jelas koq.

Anonymous said...

Numpang lewat, berhubung disediain kolom komentar, koment aaaaaahhkk .. ^_^'

ucapan selamat buat yang pindah Agama kristen, semoga selamat dan salam sejahtera selalu!

Para penyandang gelar Teologi Kristen dari luar negeri pada keren2 yah, luar biasa! "pemikirannya" hebat2 dan sangat berpengaruh!!!, diteliti ama saya ternyata pada punya "pemikiran" yang berbeda2 ya..,

Tapi tetep donk! satu! Tuhan Yesus Kristus sang juru selamat!

dipelajari dan ditelaah lagi sama saya.. Para Teolog pada ragu2 neh.. ini bener ga sih firman Tuhan Yesus...????

(Nah loh??)

firman nya ditulis dalam kesaksian-kesaksian (PL+PB), yang nulis firmannya siapa sih dicari2 kho kaga ketemu???

AJAIB!! ^_^

kesaksiannya ditulis ama siapa ya.. soalnya yang nulis kitab2nya "ga dikenal dan tak diketahui siapakah mereka??".. aahhk.. kepalang yakin neh komitmen brow! loncat aja terus perdalam ajalah, bikin thesis cepet2 lulus, bikin doktrin, bikin buku terus ditawarin deh ke orang laen,, bagus ga neh? thesis gw?,buku gw?.. coba telaah? keren kan pemikiran gw? ga sia2 gw sekolah tinggi kan??

(dalam hati semoga thesis2 and buku gw bermanfaat bagi manusia amin, dan semoga gw masuk surga deh Amin ya Tuhan, pengorbanan ga pernah sia2 deh AMIN!)

ingat2 teliti, telaah dan buktikan kebenaran "kesaksiannya" didalam alkitab, jangan asal percaya dan yakin, kalo kesaksian islam terhadap nabi muhammad disebut "hadist" / "periwayat": segala ucapan dan perbuatan nabi muhammad yang "ditulis" dan diwariskan, shahih ato ga nya ada aturan ilmiahnya bukan??

jangan asal yakin diselamatkan aja bro! didukung iyah, selamat belum tentu bro! makanya pelajari telaah teliti! jangan sampe nyesel deh,

masalahnya uda yakin dulu sih.. jangan yakin dulu donk.. buktikan dulu baru yakin dan percaya..

sedih gw..

Tuhan ga bakal rugi sama manusia ciptaannya yang tidak mengenal Tuhannya bro,
Tuhan memberikan kuasa nya kepada manusia untuk menjadi penguasa alam ciptaanya bro, yaitu selama manusia itu masih hidup di dunia bro, nah kalo bro meninggal.. nah loh.. masih suka2 gw aja ya?.. iyalah suka2 gw.. hidup2 gw.. hahaha..

pelajari terus perdalam,
saksikan nanti oleh kalian umat kristen, bahwa yang menulis ini adalah seorang muslim.

Anonymous said...

Jangan membanggakan agama masing-masing dan jangan MENCOBA UNTUK MEMBENARKAN AJARAN AGAMAMU DENGAN CARA MENDISKRIMINASIKAN AGAMA LAIN..
tidak usah berpikir agama kita lebih benar atau agama lain itu tidak benar.
Tuhan juga tidak akan senang jika kita hidup saling membenci hanya karena hal begini..
hanya 1 hal yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan..
Bersatu untuk bersekutu dengan_NYA
kita ini manusia, jangan sok benar dengan harapan orang lain menganggap kita lebih pintar..
kalau memang kalian lebih pintar, saya tantang kalian untuk menjawab 1 saja pertanyaan dari Tuhan..
itu pun kalau pertanyaan_NYA bisa kalian dengar..
^^

Maximus said...

Kalo pmbuat blog ini kasitau bahwa ada muslim masuk kristen itu bukan untuk pembenaran, tetapi hanya menyatakan fakta dan menyatakan KEBENARAN SEJATI. titik. kalo tidak percaya ya sudah.. ga dipaksa kok.. tapiiiii...jgn nyesel nanti ya..janji...hehe

Anonymous said...

ya Kullu Muslimin... InsyaAllah hadzal insan Halalan biddamihi.... dia membalikkan lam yalid wa lam yulad menjadi lam yulad walam yalid
........
Baik murtad... anda menganggap agama kristen itu lebih baik....
I na' tantang u... ya kafir...
pendeta atau pastor mana yang berani mengatakan bahwa kitab Injil itu adalah benar dan tidak ada keraguan di dalamnya seperti Al-Quran mengatakan Dzalikal kitabu Laa rayba fiihi....(inilah kitab (Al-Qur'an) yang tidak ada keraguan di dalamnya.....
kalo ada saya sekeluarga siap masuk keristen..

Anonymous said...

Another reason why I left Islam is that Quran is full of internal contradictions, scientific errors and historical blunders. Muslims claim that Quran is ‘a miracle of miracles.’ This statement is a blatant and greatest lie ever told. Here are a few samples of contradictions in Quran: examples of internal contradictions-- 54:19 mentions Aad was destroyed in a day but 69:6,7 mentions Aad was destroyed in seven nights and eight days; 19:17 shows an angel appeared to Mary but 3:42 shows several angels appeared; 28:40 mentions pharaoh drowned and died but 10:92 states that the same pharaoh was saved; examples of scientific errors--18:86 states that sun sets in a muddy spring of water; 15:19 mentions earth is flat; 86:6,7 states that semen emits from between back-bone and the ribs; examples of historical blunders—19:27,28 states that Mary was the sister of Aaron, whereas history shows they were born about 1300 years apart; 28:8 tells that pharaoh and Haman were living at the same time and place whereas history clearly shows they were born about 1000 years apart and pharaoh lived in Egypt and Haman lived in Shushan city in Persia; and 4:157 says that Jesus was not crucified whereas it is crystal clear in historical records that Jesus was crucified and not another man who looked like Jesus. By the way, the transliterated name of Jesus in arabic Quran is Isa but even this is wrong because the name of Esau, brother of Jacob (Yaqub in arabic) is Isa in arabic. The correct transliterated name of Jesus in arabic is Yasu. Isa (Esau) means ‘hairy’ and Yasu (Jesus) means ‘God saves.’ Muslims tell so many lies to cover up all internal contradictions, scientific errors and historical blunders in Quran. Any sane person can become sick of Muslim apologists’ deception and lies of ‘out of context,’ ‘bad translation’ and ‘arabic Quran can not be translated’ to hide and conceal the contradictions in the Quran.

Anonymous said...

KALIAN MEMPERCAYAI YESUS (MANUSIA) SEBAGAI TUHAN.

sAYA MAU TANYA APAKAH PEMBUAT MOBI SAMA DENGAN MOBIL YANG DICIPTAKANNYA ATAU PEMBUAT MOBIL BISA BERUBAH WUJUD MENJADI MOBIL ???

qiya said...

SALAM
i just wanna say that ur not intellegent at all. :D

Penginapan di jakarta said...

wah .. sekarangada ada aja ya ayang pindah agama dengan sesuka hati ...

Kayu Jabon said...

Sebenarnya agama masing masing yang benar .. karena semua agama yangada di dunia ini mengajarkan hal yang baik .. gaka da agma yang mengajarkan kejahatan ...

Jasa Pengamanan said...

Semuanya kembali kepada individu masing masing .. kita akan tau ketika hari sudah kiamat .. yang sesat siap siap masuk neraka

kontol muhammad said...

ok lo emang bener

Anonymous said...

Hmmmmmmmm, diantara kita setelah kematian........dengan iman-2 kalian yg teguh, mungkin ditangan anda akan ada yang menggenggam serpihan kaca dan yang lain menggenggam butiran mutiara. saya harap sebelum kematian menjemput kita semua, kiranya anda mau berbagi mutiara tersebut dengan saya. Mutiara itu bercahaya sangat terang, Lemah lembut, dan Penuh Kasih, Mutiara itu yang akan menghakimi kita semua. Dia adalah hakim yang adil. Bukalah hati anda Yesus Akan Tersenyum.

Anonymous said...

Saya juga jujur, saya orang Islam dan semua keluarga saya Islam dan sekarang saya menjadi kristen karena di al qur an juga ada ayatnya. kalo kita harus mengikuti apa yang di katakan Injil karena apa yang dikatakan Injil adalah dari Allah.
Dan mana lebih dulu ada Injil atau Al qur an ? Injil lebih dulu di turun kan!! maaf walaupun orang tua saya seorang Islam tulen karena kami orang arab tetapi saya tidak setuju kalo memutar balikan kebenaran. Saya sering debut sama keluarga saya masalah ini-pun.

Anonymous said...

Di negara saya kalo Islam masuk kristen dihukum mati tetapi kalo kristen masuk Islam di gembor gembor-kan. Sedang-kan yang empunya nyawa ini adalah Allah SWT dan yang berhak mencabut nyawa kita ini adalah si pemberi bukan di tangan orang islam.

Islam itu menyenangi kekerasan tetapi kristen itu membalasnya dengan kasih. Saya juga seorang muslim yang sekarang menjadi kristen dan bukan agama yang menyelamat-kan kita tetapi Nabi Isa Almasih yaitu Yesus yang bisa menyelamatkan kita semua.

Islam banyak menutupi kebenaran yang ada di dalam agama Kristen karena takut akan banyak orang Islam masuk Kristen.

cak SUR said...

untuk : Anonymus
menurutmu yesus itu kan dapat menyelamatkan kamu semua, tetapi kenapa ketika yesus disalib masih merasa sakit,dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bebas , padahal yang menghukum kan manusia,sedangkan manusia itu kan ciptaanNYA masak tidak dapat melawan ciptaannya sendiri (senjata makan tuan dong!!! ? kan aneeh,coba anda tengok Imamat 11:7-8 (tentang makanan haram) dan perhatikan alkitab cetakan lama tahun 1941 dengan cetakan 1991- sekarang. dalam cetakan tahun 1941 disitu berbunyi :Dan lagi BABI, karena soenggoehpoen koekoenja terbelah doewa, ija itoe bersiratan koekoenja, tetapi tiada ija memamah bijak, maka haramlah ija kapadamoe. Djangan kamoe makan daripada dagingnja dan djangan poela kamoe mendjamah bangkainja, maka haramlah ija kapadamoe.
Perhatikan dan bandingkan juga Alkitab cetakan lama 1991 . sedangkan dalam cetakan tahun 91- sekarang terdapat perubahan pada kata BABI (berubah menjadi BABI HUTAN ) bagaimana jika itu terjadi pada manusia ( jadi ORANG HUTAN DONG!!!!!!!!!)" dan seharusnya orang kristen kan diharamkan makan babi dan sebagainya seperti belut ,kelinci dan lainnya (imamat 11 )tetapi mengapa sekarang ini banyak orang yang mengkonsumsi babi, katanya taat pada TUHAN ngakunya ikut pelayanan di gereja ,tapi ! kenapa ketika pulang ke rumah lauknya babi panggang,kan itu diharamkan mengapa tetap di makan , berarti kamu tidak taat sama TUHAN ?jika engkau ingin menjadi hamba tuhan yang baik di perdalam dulu ilmu ALKITAB nya supaya tidak salah jalan,
kita umat islam hanya mengingatkan dan tidak ada niat untuk meragukan kalian karena kita sama sama memiliki keyakinan sediri sendiri THANK YOU !
apabila ada kata yang kurang berkenan di hati anda mohon maaf yang sebesar besarnya ! GBU

Anonymous said...

Yesus berkata :
"Kasihilah sesamamu manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri tetapi apabila kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu maka apa upahmu"
Yesus mengajarkan agar umat-Nya untuk mengampuni orang2 yang bersalah kepadanya
Yesus mengajarkan KASIH

Bukan sperti Islam yang hanya menggunakan KEKERASAN dan PEMAKSAAN
Islam menutup-nutupi kebenaran KRISTEN karena Islam takut kalau banyak umatnya yang akan pindah ke KRISTEN

Lost people concern said...

orang kristian perlu berfikir secara logik...Sekiranya kristian benar kenapa pelu ada perjanjian lama & Baru...kenapa perjanjian lama diubah sekiranya ia injil asli.
2.kenapa kristian banyak pecahan dah kenapa perlu pecahan dan tidak boleh sembayang bersama....kristian mana yang betul?Roman Katolik,Kristian Ortodoks,protestan,Anglikan,Lutherian,SDA dan beberapa lain yang tidak sependapat dan tidak boleh bersama..??
3.Tuhan dapat berbuat apa saja,perlukah sebagai anak tuhan membiarkan diri nya terseksa di kayu salib untuk mengampun dosa umat manusia...buat lah apa2 dosa,sebab dosa korang dah terampun..fikir la wahai umat kristian berubah la carilah buku agama islam yang asli untuk rujukkan jangan ikut orang saja...

Anonymous said...

logika aja nih,,,masa ada tuhan yang beranak?kalo gw jadi kristen gw bakal mikir kalo gw tuhan,,,karena gw setara sama tuhan gw sendiri,,,sama-sama beranak,,,

Anonymous said...

cerita diatas hoax..propaganda kristen aja

Anonymous said...

1.very sipmle.dlm islam sendiri ada mengatakan dan pecaya bahwa yesus nabi isa ,akn bangkit untuk nyelamat kan umat nya.selidik dan bacalah quran kamu.kurang ilmu di dada baca dan teliti agama mu dan kekuatan nya.

2.dlm hezekiel.:roti itu hanya bermakna untuk makanan biasa.bila udh kelahiran jesus itu lah roti sebenar,belajar dan selidik dulu.bukan roti zaman hezekiel,kitab new testament itu lah,yesus.old testament hanya menceritakan benda yg akn dtg,termasuk kedatgan nabi isa yg diceritakan olen nabi musa dan nabi nabi lain.muhmad hanya sekadar nma yg menyesatkan manusia.

3.dia di salibkan dan mati kerana untuk menyelamat kan umat nya.dia snggup.semua ini perancangan tuhan.bukan bermakna dia tk boleh melawan dan bangkit ia snggup menjadi korban.demi menyelamatkan umat di dunia.

4.tuhan boleh buat apa saje ,dia kan tuhan.dia boleh beranak.kita kan di ciptanya.

5.kenapa harus solat mengikut waktu,tuhan itu mha penyanyang(allah)apa kmu bila menmandu berjlan terpaksa mencari kiblat berpusing dulu bila nak berdoa,cari arah kiblat bila dlm kecemasan,mna kiblat nya mna kiblat nya.duduk mkn harus mencari kiblat supaya doa manka di berkati allah.fikir kan lah...mcm menyembah matahri aje.

Anonymous said...

1.kalau benar agama mu strong foundation,kaji lah kitab.baca knapa harus takut di sesat kan kitab,tuhan maha besar dan adil,tak perlu takut di pesongkan akidah.kaji dan kaji kitab injil.mengapa harus takut dan rasa berdosa,sbb itu islam tak mengalakan org islam sentuh kitab injil.takut tersesat akidah nya.di mana kekutan agam mu.kalau takut.kmi berani mengkaji islam,knapa tk takut akidah terpesong,di situ membuktikan kekuatn agama kristian dan kitab injil nya.islam bak mcm mayat yang dah mati tanpa pembela yg mati untuk selamat kan umat nya.mana muhamd ?knapa kmu harus mnehdi saksi dan berdoa untuk nya .bahawa dia tu pesuruh allah.

Anonymous said...

Kalau ada yang takut krn haram membaca Injil, lebih baik datang saja ke alamat:

http://siapayangdisalib.blogspot.com/

Anonymous said...

Blog ini ditujukan bukan untuk adu argumentasi bagi kaum muslim. Blog ini ditujukan sebagai permata kehidupan bagi umat kristen. Sungguh disayangkan jika umat muslim tanpa diundang memberikan komentar tanpa bertanya dahulu apakah boleh memberi komentar. Kalian seperti tamu tidak diundang. Apakah ini kebiasaan dan pengajaran ISlam bagi umatnya masuk kerumah orang lain tanpa perlu diundang atau secara paksa atau tanpa etika. Kesaksian yang ditulis di blog ini adalah pengalaman pribadi seseorang jadi itu adalah haknya untuk bersaksi dan menyatakan kebenaran menurut pengalamannya. Itu adalah haknya dia. Jadi siapakah saudara berani menghakimi pengalaman peribadinya atau menghujat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menghujat kenyakinan saudara. Mengimani sesuatu adalah hak asasi manusia. Manyadari kesalahan dan menemukan kebenaran adalah hak asasi manusia.
Mengapa saudara harus marah dan tersinggung? Lain halnya jika cerita tersebut bukan pengalaman peribadi tetapi persepsi seseorang.
Saran saya milikilah etika dalam berkomunikasi, kalau tidak diundang janganlah nyocor. Ini bukan blog forum adu argumentasi. Ini blog sebagai inspirasi kebenaran bagi umat kristen saja.

Anonymous said...

@280883653119... ah ya gak gitu donk cuy, mengomentari sebuah tulisan di blog emang gak butuh undangan kok, selama masih ada menu add comment di open free utk semua, rasanya gak masalah kok, apalagi kalo gak melalui proses approval dari pemilik blog untuk tayang di blog tsb.. ya memang begini ini cuy... dimana-mana blog ya begini ini cuy... gak penting blog seorang artis / seleb atau bandit sekalipun... etika ngasih comment ya tergantung di open or not menu add comment secara free... gitu aja kok repot... sampeyan pernah punya blog gak? netter tuh punya kebebasan ber comment, selama commentnya masih di tampung... ya gak usah dipikirin... detik.com, news/berita nya aja di comment macam2, gak masalah kok... kalo mau menutup diri... ya sana gak usah sok2 an jadi netter... gitu loh

Anonymous said...

sebuah blog tuh terlahir dari pemikiran tentang kebebasan menulis dan kebebasan berkomentar... toh sebuah komentar juga rangkaian tulisan yg butuh kebebasan... semakin banyak yg kasih komentar di sebuah tulisan dalam blog, akan semakin baik... malah bisa mengundang datangnya iklan di blog tsb... misal dari google ad dst... jangan ngarep cuma komentar puji2an aja cuy... gak maju jadi orang... komentar kritik pedas sampai caci maki dalam blog... okay juga kok... santai aja... mau masuk iklan dalam blog gak? maka bikin tulisan yg lebih bikin banyak orang nge klik blog ente... lama2 di incer pengiklan utk pasang iklan di blog... atau bisa jadi malah di report abuse.

Anonymous said...

Maaf komen sedikit ya.. Kalo ada yg bilg kristen itu bercabang.. Agama itu cm nama. Kriste,katolik,islam,hindu atau yg lainnya.. Di alkitab/injil tidak ada memaksa kita harus beragama kristen atau katolik ataupun islam.. Tp dia mau kita percaya Tuhan Yesus... Yohanes 3 :11- seterusnya, 11 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami.
12 Kamu tidak percaya, waktu Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya, kalau Aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi?
13 Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia.
14 Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
15 supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal.
16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
17 Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
18 Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.
Dan sterusnnya masih banyak lg.. Dan di injil nubuatan itu semuanya sudah ada... Akhir jaman itu semuanya akan di genapinya... Semua yg ada di injil akan digenapi.. Semua perang atau penyakit di akhir jaman semua telah ada di injil.. Di alkitab kan udah ada... Gak usah agama ini agama itu.. Cm percaya saja pd Tuhan Yesus.. Dulu jg jaman Tuhan yesus belom ada agama kan...

Anonymous said...

Kenapa banyak mujizat org sakit keras yg harusnya oprasi jd tidak jd cuma berkata.. Dalam nama Tuhan Yesus... Cm itu loh.. Knapa kalo kita sebut dalam nama yg lain gak bisa.. Itu sudah jd bukti yg besaaar.. Kalo gak percaya tanya2 aj di rumah sakit banyak gak kesaksian gak jd oprasi gara2 banyak mujizat.. Mayat yg selama 7 tahun aja utuh didalam kubur karna minyak urapan.. Bayi yg sudah divonis mati dan tinggak dibuang bisa hidup dan lahir normal dan itu cm hanya menyebut 1 kalimat Dalam nama Tuhan Yesus... Knapa dalam nama yg lain tidaak.. Aku sakit agama bukan masalah selagi aku percaya Tuhan Yesus aku akan diselamatkan.. Kenapa Yesus tidak menyelamatkan diri waktu disalib.. Karna untuk itula.. Besarnya kasih Tuhan.. Dia mengorbankan Yesus utk menebus Dosa manusia.. Sbelum Yesus disalib.. Tuhan sudah berkata.. Anak manusia akan mati utk menebus dosa.. Dan itu harus digenapi.. Kalo tidak.. Omongan Tuhan itu bohong dong.. Dan dia bukan pembohong...waktu dia disalibkan dia juga dicela supaya menyelamtkan diri,karna dia menyebut dia anak allah.tp apa yg terjadi?dia bisa aja langsung menyelamtkan diri sbenernya.. Apa yg gak mungkin dimata Tuhan,dak ada yg mustahil,tp supaya digenapi yg ada dikitab suci firman Tuhan.. Matius 27:49 49 Tetapi orang-orang lain berkata: "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia(Tuhan) datang untuk menyelamatkan Dia."50 Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya.51 Dan lihatlah, tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah,52 dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit.53 Dan sesudah kebangkitan Yesus, merekapun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang.54 Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata: "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Mengapa janji Tuhan kita akan selamat,baca saja di injil itu waktu Yesus disalib..lukas 23:42 Kata penyamun yg jahat itu yg disebelah kanan dan kirinya yg ikut disalib.42 Lalu ia berkata: "Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja."43 Kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus." Kita akan diselamatkan..

Anonymous said...

Ga usa debat.
Ga usa saling benci.
Ga usa saling caci.
Ga usa saling hina.
Tunggu saja, suatu saat, cepat atau lambat, kita semua akan mati.
Nah, pada saat itulah kita akan tahu dengan sebenar-benarnya, apa Yesus atau Islam yang membuat kita masuk ke Sorga.
Selamat menunggu ajal & pastikan anda semua yakin dimana anda akan menghabiskan waktu anda di alam abadi kelak.

Anonymous said...

wew, ini lagi pada ngomongin apaan sihh........

Anonymous said...

udah jangan pada ribut.
dari pada ribut mendingan lo baca kitab lo masing-masing, terus renungkan (bila tidak dimengerti tanyakan) dan jalan kan apa yang tertulis dalam kitab kalian masing-masing.
jangan pada nyari kelemahan agama orang lain, sebab di ukur dari agama lo sendiri aja lo belum tentu bener, jadi benerkan dulu kelakuakn anda barulah komen tentang agama orang lain (=.
peace.


nb: saya tidak membela islam, tidak pula membela kristen, lalu siapakah saya?apakakah saya budha? apakah saya hindu? Jawab: saya agnostik (saya yang tidak beragama saja bisa berkomentar secara sopan, mengapa anda yang mengaku beragama dan menyatakan agama anda-lah YANG PALING BENAR kok komentarnya malah cenderung seperti orang yang tidak beragama?? malu donk sama agama anda sendiri......
menjelek-jelekan agama sendiri di depan publik.....

Jempol said...

Siapa Yesus? Siapa Krishna? Siapa Buddha? Siapa Zeus?
Apa mereka-mereka ini saudara Yesus?

Orang Kristen tidak mau menerima Krishan, misalnya, walau dia lebih dulu daripada Yesus..
Apa alasan Kristen dalam hal ini kalau memang mereka percaya 100% Tuhan mereka Maha Kuasa bisa menjelma apa saja dan kapan saja?

Apa Kristen ingin membatasi kuasa Tuhan mereka?
Apa Tuhan mereka tidak bisa menjelma Krishna, Buddha, Zeus atau lainnya?
Apa Tuhan mereka hanya satu kali saja yang menjelma manusia seumu-umur?

Kalau begitu, apa itu namnya Maha Kuasa?

Gunakan otak kalian, maka kalian tahu 100% kalau Kristen ini dusta.

Anonymous said...

Kebenaran telah di Sampaikan..
Keselamatan adalah Pilihan Saudara..
Mau Percaya atau Tidak....
Tugas kami hanya menulis Kebenaran...
Kalau saudara suda membaca maka ada titk Terang, sebuah caya kebenaran yang datang untuk menyelamatkan saudara....
Sekali lagi saya mau sampaikan....
Semua adalah pilihan saudara..
kalau anda ingin diselamatkan...
maka anda cukup katakan..?
Tuhan Yesus saya percaya Engkau Juruselamatku.
ketika saudara katakan kata ini maka Terang akan datang kedalam hidupmu.
Karna Dia Tuhan yang yang memiliki kasih karunia.
Karna kita di selamatkan oleh kasih Karunia.
Dia Tuhan yang mati buat Dosa kita.
Carilah Tuhan Yesus Kristus, Selali saudara masih ada di Dunia ini.
Terima kasih..Tuhan Yesus yang menjamah Hati saudara. GBU

Anonymous said...

weiuh dasar bego tolol koplok bangkai babi........nyata nyata neh liat http://www.youtube.com/watch?v=k14mhwlbjlM lo bakalan tau belum juga tau islam dah sok murtad...masa lo percaya orang dijadikan tuhan?tukang kau membuat meja sampai kapanpun meja ya meja gak bakalan jadi tukang kayu........bego banget seh lo murtad!!!!!!!!

Anonymous said...

Testimoni ini adalah sesuatu yang sangat dangkal dan terlampau gampang untuk dipatahkan. Oleh karena itu merupakan kecerobohan yg sangat parah bila ada diantara pembaca yg sampai menjadi murtad. SAYA MENGUNDANG KPD PENULIS TESTIMONI INI ATAU SDRA YG TELAH MURTAD UTK BERDIALOG DGN SAYA. SILAHKAN KIRIM EMAIL KE a.junaidi66@yahoo.co.id. Sy siap memberi pencerahan kpd sdra.

Anonymous said...

Agama Said : siapa kalian semua ini!!!!! kwek kwek kwek

Anonymous said...

Bagus sarannya, teliti dan kritis thdp apa yang diyakini, pelajari sampai kesadaran kita yang berbicara. Artikel ini mencoba untuk menjelaskan perjalanan hidup seseorang mencari sesuatu yang menenangkan dia, kalo dia sudah dapat ketenangan, bravo!
Tidak ada orang kristen yang terlibat untuk meyakinkan dia selain kesadarannya sendiri. Mari cari bukti2 sendiri untuk menguatkan iman kita....

Anonymous said...

Isa dan Yesus sama saja kalau dilihat dari tokoh pemeran "Injil" tapi harus kita ingat bahwa ALLah Maha Tahu ! Jadi manusia jangan terlampau tahu dari pada Allah yang Maha Tahu !

Lihat:

http://misterisebuahnama.blogspot.com/

Anonymous said...

wah saya sudah baca semuanya,saya menjadi pusing.karna saya mulai paham apa yg kurang jelas pada kitab yg saya baca semuanya jelas arahnya hanya satu nama yg kita cari.semua orang banyak yg salah menanggapinya.semua jelas tuhan manusia.

Anonymous said...

Memang sulit untuk membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan.

Jadi kalau sudah dipelajari mendalam maksud masing-masing kitam Alquran dan Injil, maka bisa disimpulkan :

Tanpa Alquran sulit untuk membuktikan secara tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan, sebab di dalam Injil Yesus tidak pernah berkata dengan gambalang "Akulah Tuhan!".

Kelihatannya tidak mungkin, memang aneh tapi nyata.


Pelajari di:

http://misterikitabquran.blogspot.com/

indramahad said...

sorry, menurut saya sebenarnya agama kristen itu yang tak benar.... WHY?
karena:
-diperbolehkan makan babi:
padahal sudah jelas daging babi mengandung cacing pita... dan juga menjijikan
- lalu saat disalib(SI yesus) menyebut dan memohon kepada bapak , masak tuhan punya orang tua...(kan udah jelas tuhan itu maha kuasa)
- lagian elu gila, masak tuhan disiksa cuma make kolor lagi! kasian bego! lagian kalau dia tuhan pasti dia busa meloloskan diri betul gak???

Anonymous said...

Tetap Kristen yang benar sebab mengajarkan ajaran Kasih yg absolut tanpa pandang bulu, & menghargai orang yg sangat terpuruk sekalipun oleh dosa, bukan dg mencercanya atau menghakiminya seperti sampah, sebab manusia adlh manusia, & Tuhan yg sebenarnya menghargai semua manusia tanpa pandang bulu, baik maupun jahat...& itu hanya ada di Kristen...kalau soal makanan, babi, perkawinan dsb itu bukan urusan Tuhan..terlalu dangkal artinya kalau itu menjadi urusan Tuhan.

Anonymous said...

Masalah hadis nabi mengenai air kencing unta sudah ada jawabannya di atas. Karena zaman dulu ada dikenal terapi urin. Kalau salah pun yang salah adalah perawi hadis bukan Nabi Muhammad. Mengenai jin atau syetan yang bisa berdiam di dalam hidung manusia dan rongga lobang di tanah, memang benar karena wujud jin atau syetan itu adalah makhluk halus dia bisa saja mengecil masuk ke botol seperti ada siaran di televisi orang bisa memasukan jin atau mahluk halus ke dalam botol. Jin itu bisa juga masuk ke lubang hidung manusia atau berdiam di dalam lobang. Mengenai sayap nyamuk yang satu ada racun dan yang satu lagi ada penawarnya, itu pun sudah terbukti secara alamiah menurut ilmu pengetahuan. Mengenai anjing hitam maksudnya jin atau syetan bisa menampakan wujudnya kepada manusia berwujud anjing hitam, tapi ingat bukan semua anjing hitam adalah jelmaan jin atau setan. Maksudnya jin itu bisa menjelma menjadi anjing hitam, ular, harimau siluman dan wujud lainnya. Larangan Nabi mengenai makan bawang putih hanya bersifat larangan ringan (makruh). Dalam Islam larangan terbagi 2 (dua) ada yang haram (berdosa kita melakukannya) ada yang makruh (tidak berdosa kita melakukannya tapi berpahala jika kita meninggalkannya). Jadi larangan nabi makan bawang putih hukumnya makruh sama hukumnya dengan makan petai dan jengkol. Kenapa dilarang karena membuat mulut berbau dan dapat mengganggu orang sholat berjamaah di mesjid. Tapi menggunakan bawang putih sebagai obat itu hukumnya boleh bahkan berpahala karena berobat adalah sunnah nabi. Asal jangan berobat dari sumber yang haram seperti anjing dan babi.
Mengenai wanita banyak yang masuk neraka itu karena survei membuktikan bahwa manusia yang berjenis kelamin wanita lebih banyak dari pada laki-laki. Kemudian kenapa wanita lebih banyak masuk neraka dari laki-laki karena wanita banyak yang jadi pelacur dan wanita banyak yang durhaka pada suaminya. Sebetulnya ini termasuk berita gaib dari Allah yang memberi tahu nabinya bahwa nanti di akhirat keadaannya jumlah wanita lebih banyak masuk neraka dari jumlah laki-laki yang masuk neraka.
Saudara saya nasehatkan agar mau masuk Islam kembali karena Yesus tidak pernah mengatakan bahwa "Akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Aku saja." Mulai dari anak kecil, dewasa dan orang tua, mereka semua diajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah itu sendiri yang harus disembah Padahal setelah kami pelajari, kaji dan dalami, ternyata tidak ada satu dalilpun di dalam Alkitab (Bible) itu sendiri dimana Yesus pernah bersabda bahwa "Akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja." Tidak ada!! Yang ada justru Yesus bersabda, "Sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. °

Ucapan atau sabda Yesus tersebut memberikan suatu pengertian kepada kita bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau Allah yang harus disembah, karena dia hanyalah seorang Nabi atau Rasul.

Untuk lebih jelasnya marilah kita simak kisah didalam Alkitab yaitu pada Injil Matius 4:8-10, yaitu ketika Yesus dicoba oleh Iblis sebagai berikut :

"Dan Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memper­lihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada­Nya: "Semua itu akan kuberikan kepada-Mu, jika Engkau sujud menyembah aku. " Maka berkatalah Yesus kepadanya: "Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!" (Matius 4:8-10)

Bahkan dalam kitab Taurat Musa Ulangan 6:4, dikatakan bahwa Tuhan itu Esa:
"Dengarlah, hai orang Israel: Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa!"
Berdasarkan Taurat, Injil dan Al Qur`an, Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang Esa, bukan Yesus
yang disembah. Bahkan Yesus sendiri menyuruh menyem­bah hanya kepada Allah yang dia sembah.

Sesungguhnya Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu.

Anonymous said...

kalo mauliat kesaksian islam masuk kristen lainnya baca di sini ya umat kafir!

biar kalian semua tau kalo islam itu hidup dengan ketakutan!

GBU!

http://haniifa.wordpress.com/2012/07/13/internet-dan-runtuhnya-islam/

Adi said...

Memang sejak zaman dahulu para nabi termasuk Nabi Muhammad banyak yang ditentang oleh umatnya sendiri. Firman Allah dalam Al-Qur'an :
“Dan demikianlah, kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia).” (Al-An’am: 112)
Saudara jangan menentang kebenaran yang disampaikan oleh para nabi termasuk Nabi Muhammad. Belum tentu yang banyak itu adalah benar kita ambil contoh umat Nabi Nuh berjumlah jutaan orang tetapi yang beriman kepada Nabi Nuh hanya 80 orang saja, karena yang mau masuk ke kapal Nabi Nuh umatnya yang beriman hanya 80 orang sedangkan umatnya yang durhaka mati semuanya tenggelam.
Kalian jangan asal ngomong saja mengenai Nabi Muhammad. Selidiki langsung dan baca buku-buku sejarah Nabi Muhammad yang benar dan buku mengenai mukjizat Al-Qur'an. Baca kisah para ilmuwan, profesor dan pendeta kristen masuk agama Islam. Pelajari apa penyebab mereka masuk agama Islam. Kesannya kalian membenarkan fitnah orientalis saja. Biarkanlah orang memfitnah asalkan kita jangan memfitnah orang pula. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Orang bilang “A” kalian bilang “A” pula. Selidiki dulu baru ngomong jangan asbun (asal bunyi) saja. Pasang niat untuk mencari ajaran yang benar jangan egois dan jangan membela agama nenek moyang kalau agama itu salah. Carilah kebenaran hakiki karena kebenaran hakiki yang mengantarkan kita ke surga. Jangan menentang kebenaran karena orang yang menentang ajaran para nabi akan masuk api neraka kelak di akhirat. Kalau sudah di akhirat kita tidak bisa lagi ke dunia ini untuk bertobat. Nasi sudah jadi bubur. Sebelum nasi belum menjadi bubur seyogyanya kita beriman kepada nabi terakhir ini. Al-Qur’an juga mengatakan bahwa banyak orang yang masuk neraka yang minta dikembalikan ke dunia karena tidak tahan azab api neraka dengan maksud untuk beriman dan bertobat kepada Allah namun Allah jelas tidak mengabulkan permohonan mereka karena dunia sudah kiamat dan alam akhirat sudah terbentang sehingga mereka menyesal tidak beriman kepada Allah ketika hidup di dunia ini.

Anonymous said...

untuk umat kristiani tlong jwb pertanyaan ini:
1)kenapa yesus dipanggil tuhan??sejak kpn dia di agkat jadi tuhan?alasan apa dia di agkat jadi tuhan?sewaktu di lahirkan dia kan bukan tuhan, swaktu remaja dia juga bkan tuhan, bahkan saat dia menyebarkan agama pun dia bukan tuhan, tp lucunya setelah beberapa puluh tahun dia mati disiksa(versi kristen)barulah dia menjadi tuhan , sebagai perumpamaan kalau kita menanam bi2t jati pasti besarnya juga akan menjadi pohon jati tidak mungkin akan jadi pohon aren.
contoh kongkrit dari injil markus pasal 12 ayat 28-29 dimana orang saduki datang menghadap yesus dan bersoal jawab mereka bertanya hukum manakah yang paling utama?? jawab yesus dengarlah hai orang israel bahwasanya tuhan allah *kita *(berarti yg ditanya dan yg bertanya kan sama2 bukan tuhan alias manusia)tuhan itu *esa*(berarti yesus mengakui allah itu tunggal dan tidak mempunyai anak)kasihilah tuhan allah mu dengan segenap hatimu,dengan segenap kekuatanmu,dengan segenap akal budimu dan hukum yg ke 2 adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. tidak ada hukum yg lebih baik lebih utama dari hukum itu(yaitu allah itu esa/tunggal dan mengasihi sesama manusia) kata yesus sehingga disahut oleh orang saduki tadi sungguh tepat sekali perkataanmu itu *guru*(berarti bukan tuhan, kalu dia itu guru berarti g beda dengan kepercayaan orang islam bahwa beliau juga seorang nabi allah seperti halnya nabi muhammad saw)

Anonymous said...

2)coba bedakan:
*al-quran sejak zaman rosululloh sampai sekarang bacaan ayat2 dari allah tetap murni tanpa ada amandemen di sana sini dan hukumnya tetap sama.
*injil sejak zaman di bukukannya kitab injil sudah ada amandemen cohnya saja kalu kata mas cecep Bibel terbitan 1932-1957-1958-1962-1973-1982 sudah tidak sama apalagi ratusan bahkan ribuan thun yg lalu,, apa masih murni dari allah? yg amandemen siapa,pastur kah?paulus kah?

Anonymous said...

berarti injil sekarang bukan injil allah tapi injil orang2 yang merubahnya,,kalu yg merubah adalah manusia apakah tidak mugkin kalu di balik amandemen itu ada unsur2 politik dan kepalsuan?? bahkan di islam pun tidak akan sempurna iman seorang muslim kalu dia tidak mengimani nabi2 sebelum nabi muhammad saw salah satunya juga nabi isa as begitu juga dengan kitab2 mereka baik zabur.taurot dan injil contohnya saja qurban dan haji yng dilaksanakan orang islam adalah dari nabi ibrahim/abraham.

Anonymous said...

Gw yakin 100,lama2 Indonesia akan jd negara Kristen terbesar sedunia..Haleluya Jesus rajaku,damai hudupku..!!!!

Anonymous said...

Keutamaan Qur'an, sebagai kitab yang turun dari dari "langit" sulit dipertahankan, manakala dalam Qur'an juga tidak terdapat Taurat atau Injil yang asli, dengan kata lain, Muhammad adalah orang yang berteriak "maling", padahal dirinyalah yang "maling" padahal sampai saat ini Yahudi dan Nasrani sama-sama memegang Taurat yang sama. Penemuan Puin di Yaman membuktikan Quran telah berubah dari yang ada sekarang ini. Mudah saja cara berpikirnya, Muhammad berkata demikian adalah upaya dia untuk mencari pengikut makanya dia mengcopy kitab-kitab pendahulunya untuk dapat mendapat simpati dari orang Yahudi dan Nasrani.

Anonymous said...

Yesus atau Nabi Isa Almasih hanya diutus untuk Bani Israel saja. Dalil :“Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka: Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. ” “Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel (hanya kepada bangsa Yahudi).”(Injil – Matius 10: 5-6)
“Jawab Yesus, ‘Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel’ (hanya kepada bangsa Yahudi).”(Injil-Matius 15:24)
Setelah hari kiamat yaitu hari penghakiman, dua belas murid Yesus tersebut ikut bersama-sama Yesus menghakimi dua belas suku Israel :.. sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. [Injil Matius 19:28]Jadi Yesus hanya menghakimi orang-orang dari Israel saja, Yesus tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang non Israel di seluruh dunia ini.Menurut Alkitab, hanya 144.000 orang yang akan masuk syurga :
Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu: seratus empat puluh empat ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. [ Wahyu 7:4 ]
Jadi menurut ayat tersebut, orang-orang non Israel tidak ada jaminan masuk syurga.Yesus diutus hanya untuk menyelamatkan orang-orang Israel saja : Dan dari keturunannyalah, sesuai dengan yang telah dijanjikan-Nya, Allah telah membangkitkan Juruselamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. [ Kisah Para Rasul 13:23 ]
PINTU SYURGA HANYA MELALUI ISLAM BUKAN AGAMA LAIN.
Allah Subhanahu Wa Ta’alaa menyatakan bahwa Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah seorang utusan bagi seluruh alam :
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (men-jadi) rahmat bagi semesta alam [QS. Al-Anbiya' :107] Firman Allah kepada Nabi Muhammad yang berbunyi : "Katakanlah, 'Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; Tidak ada Tuhan selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, 'maka berimanlah kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (Kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk," (QS Al-A'raf: 158) Mudah-mudahan Saudara diberi hidayah oleh Allah karena Nabi Muhammad diutus kepada semua umat manusia termasuk kepada Saudara.Dalam Alkitab, Yesus memberitakan tentang Islam dan memerintahkan umatnya untuk bertobat.Sejak waktu itulah Yesus memberitakan: “Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat! [Injil Matius 4:17]Yang dimaksud kerajaan syurga adalah agama Islam yang di bawa nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam, hal ini diperkuat dengan ayat berikut ini :
….Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu . [Injil Matius 21:43]
Semua dalil-dalil tersebut sangat bersesuaian, bahwa untuk dapat masuk syurga, jalan satu-satunya hanyalah dengan masuk AGAMA ISLAM. Kesimpulan :
Risalah Yesus hanya untuk orang Israel, Hanya 144.000 pengikut Yesus yang masuk syurga, Pintu syurga melalui ajaran Yesus hanyalah bagi dua belas suku Israel, Yesus memerintahkan untuk mengikuti agama Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan Agama Islam adalah Rahmatan Lil Alamin. Dan Allah Subhanahu Wa Ta’alaa menegaskan dalam firmanNYA:
Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi. [QS. Al-Imran :85]
Barangsiapa mati dalam kekafirannya, baik di atas ajaran agama Yahudi, Kristen, dsb, padahal sudah sampai kepadanya dakwah agama Islam, maka orang itu termasuk penghuni neraka yang kekal selamanya. Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidaklah mendengar tentang aku seseorang dari umat manusia ini, baik dia Yahudi maupun Nashrani, lalu dia tidak mengimani risalah yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka.” (HR.Muslim).

ciptaan ALLAH said...

mo coment ga jadi ah.... mo sholat dulu.... minta ampunan sama Pencipta Jagad raya, Pencipta kalian-kalian semua, yg menciptakan dari yg asalnya ga ada kemudian dicipta menjadi ada, seperti kalian-kalianlah.... apapun mudah diciptaNYA.. sampe-sampe angin yg berhembus aje minta ijin dulu sama sang PenciptaNYA.... daun aje mo jatuh/rontok minta ijin dulu sama PenciptaNYA... ALLAHHUAKBAR.. akulah sbagian sesosok mahluk kecil ciptaanMU diantara mahluk-mahluk/benda-benda ciptaaMU dijagad alam rayaMU.....

Anonymous said...

Gak usah banyak bacot dah kalian islam, kita liat fakta ini aje ye, islam berdiri tahun 600an SM, kitabnya ada 6666 ayat, ibadah jg di hari ke-6 (jumat, minggu sbg hari pertama, sabtu sbg weekend/hari ke-7, semua serba 6, kebetulan amat yaaaa, ingat guys, angka 666 itu bilangan apa? Itu bilangan binatang/iblis. So, artinya udah jelas kan? God bless.

Anonymous said...

tahun 600an M maksudnya, salah ketik wkwkwkwk.....

Anonymous said...

Quote:
"1)kenapa yesus dipanggil tuhan??sejak kpn dia di agkat jadi tuhan?alasan apa dia di agkat jadi tuhan?sewaktu di lahirkan dia kan bukan tuhan, swaktu remaja dia juga bkan tuhan, bahkan saat dia menyebarkan agama pun dia bukan tuhan, tp lucunya setelah beberapa puluh tahun dia mati disiksa(versi kristen)barulah dia menjadi tuhan...."
Bro, kamu sudah baca Alkitab semuanya atau belum bro sebelum tanya itu? Baca dulu sebelum bertanya, karena jawabannya sudah ada di Alkitab, coba baca 4 Injil utama (Matius, Markus, Lukas, Yohanes), di sana ada jawabannya bro, berapa kali Petrus menyebut/memanggil Yesus sebagai Tuhan di 4 injil itu bro? Itu sudah cukup membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berwujud manusia untuk menjadi sama seperti kita dan memberi teladan konkret bagaimana mengatasi dosa-dosa dunia bro, krn manusia butuh sesuatu yang lebih konkret untuk melihat bagaimana Yesus sebagai manusia mengatasi segala dosa, dengan tujuan supaya manusia tahu bagaimana cara mengatasi dosa, dengan meneladan Yesus. Tidak ada 1 nabi pun di dunia ini yang pernah dipanggil sebagai Tuhan oleh pengikutnya bro, cuma Yesus yang pernah disebut/dipanggil sebagai Tuhan oleh murid-muridNya, berpikirlah lebih kritis Bro.
Jika Yesus itu manusia, silakan kamu cari kerangka tulang belulangNya di makamNya bro, ada gak tuh sisa-sisa tulangNya di makamNya? Pasti gak ada, karena Dia telah bangkit dari kematian, dan cuma Yesus yang bangkit dari kematian Bro, nabi lain mana ada? Nabi Muhammad bangkit dari matinya gak? Atau nabi-nabi lainnya, ada gak yang bangkit dari matinya? Pikir lagi bro, napa koq cm Yesus yang alami itu? Jawabnya karena Dia ada lah Tuhan, yang berkuasa mengalahkan maut/kematian. Sudah jelas belum nih jawaban dari saya?

God bless you all.

Anonymous said...

Ingin bertanya satu soalan.. Dr mana dtg nya kitab bible? Mengapakan paderi di berikan kuasa untuk mengampunkan dosa, bukankah dia juga manusia? jika dia dikatakan manusia yg suci, bagaimana untuk mengetahui kesasihannya.. Adakah Tuhan kamu yakni yesus itu menunjukkan di hadapan kalian dia suci dan terpilih.. Lagi kenapakan tulisan bible berubah? kenapa umat kristian terbahagi kepada berpecah lagi kepada pelbagai agama? bukankah kamu berkongsi tuhan yg sama? jd kenapa isi bible di ubah? tuhan x marah ke? atau telah di berikan kebenaran.. AlQuran isi nya dr dulu tidak berubah.. sama shj.. dan islam nama nya pun cuma satu shj.. dan kamu?? ada katolik, itu ini.. itu semua manusia ubah.. mana kuasa tuhan kamu?? apa dia tak marah kamu sesukahati mengubah isi dlm Bible? pastinya tuhan kamu sgt friendly tapi tidak special.. kenapa? yalah! Kitab itu untuk rujukan kaum kristien tetapi di ubah manusia pula.. sungguh x ORIGINAL! kamu kajilah alquran sebanyak mana.. isi nya takkan berubah.. nama islam juga x kan berubah.. Terlalu banyak version of bible! kamu org kristian mengkaji Alquran satu shj isinya.. tapi kamu terlalu banyak version..1,2,3,4,... Sampai kapan pun isi bible kamu itu berubah dan berubah dan berubah!!!!

muhammad rasulku said...

Buat Penganut Tritunggal yang mengatakan
"Trus orang islam juga dalam mengutip Alkitab kagak liat2, mana yg perjanjian lama mana yg baru, mana ayat yg berlaku buat masanya,"

wahh, pantesan aja, al-kitab kalian banyak yang berbeda pemahaman antara versi yang satu dengan yang lain rupanya gini,
menyesuaikan dengan masa rupanya.

ngikut ajaran agama kok bukan ngikutin ajaran allah malah ajaran manusia.
contoh kecilnya lagi sebgai berikut

Kitab Taurat Musa yaitu pada kitab Ulangan 5:7-21
10 Perintah Tuhan.
Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanKu
Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang dilangit atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air dibawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya.
jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu dengan sembarangan
tetaplah ingat dan kuduskan hari sabat
hormatilah ayahmu dan ibumu
jangan membunuh
jangan berzina
jangan mencuri
jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu
jangan mengingini istri sesamamu dan harta-harta mereka

”Tetaplah ingat dan kuduskan hari sabat”
Keluaran 31:14-15
31:14 Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu; siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya.
31:15 Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi TUHAN: setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati.

Lantas penganut tritunggal sepertinya sudah mulai tidak percaya dengan kitab sucinya buktinya mereka tidak mengikuti ajaran berdasarkan alkitab melainkan berdasarkan manusia yaitu berdasarkan penanggalan Gregorian.
Lihatlah cuplikan perkataan salah satu penganut tritunggal dalam perdebatan antara islam dan Kristen ketika ditanya kenapa tidak mengkuduskan hari sabat.

“Menurut saya hari itu tidak penting. Yang penting yaitu dalam tiap minggu harus ada “hari perhentian” yang dikuduskan untuk berbakti atau beribadah kepadaNya. Toh waktu Allah pertama menurunkan wahyu Nya, pada saat itu belum ada penanggalan. Setelah orang Yahudi membuat penanggalan, ternyata hari ketujuh sebagai hari perhentian yang disucikan dan dikuduskan adalah hari Sabtu.”
Aneh yah,,
masa perkataan allah di lawannya.
dengan mengatakan hari itu tidak penting.
jadi kalau begitu dimana lagi esensi perintah allah atas hari yang harus dikuduskan itu??
kalau begitu hari perhentian itu menjadi tidak jelas dan kacau karena sudah terserah kepada manusianya bukan berdasarkan firman tuhan lagi bukan??
Dengan entengnya menjawab bahwa semua itu uda ketentuan gereja sejak dahulu.
ajaran nya tinggallah ajaran gereja bukan ajaran tuhan.
kalian itu gak akan bisa menjawab berdasarkan alkitab yang kalian miliki.jawaban kalian pasti tidak ilmiah melainkan jawaban pake otot doing.
. Jika tuhan menyuruh menghormati dan mengkuduskan hari itu, mana dalilnya dalam alkitab dimana tuhan mengatakan “kuduskanlah hari Minggu”, tidak ada bukan? Yang ada “kuduskanlah hari Sabat”.


Vania Widyasari said...
This comment has been removed by the author.
Vania Widyasari said...

maaf banget ya sebenarnya saya tidak ingin berkomentar tentang hal ini tapi saya rasa anda sudah terlalu jauh menerka nerka sendiri ayat Al-kitab. Jika anda tidak tau maksud sesungguhnya dari firman tersebut jadi lebih baik anda tidak berkomentar asal-asalan seperti ini. kita hidup bukan di dunia yang didiami oleh satu keyakinan doang bukan? Jadi tolong ya sebaiknya jika anda ingin mem-posting sesuatu dipikir dulu berulang-ulang. Beruntungnya lahir jadi orang yang penuh kasih jadi kalo untuk hal-hal yang seperti ini saja mah harus tetep berbagi kasih hihi. terimakasih. Tuhan Memberkati!

wira said...

subhanallah

DOA UTK SETIAP ORNG YANG KERAS HATI. said...

pesan singkat buat orang muslim


ikuti doa ini

wahai pencipta langit dan bumi serta isinya...engkau adalah ALLAH yang kudus yang mencintai kebenaran...aku memohon tunjukan jalan kebenaran....aku tak dapat percaya pada manusia...karna kami semua sama orng berdosa...mulai hari ini aku menemukan jalan kebenaran dan aku akan mengaku pada setia orng...bahwa dialah jurus slamatku...siapakah ALFA dan OMEGA

Anonymous said...

KURSI KAYU ADALAH BENDA HASIL CIPTAAN MANUSIA KURSI KAYU TIDAK BAKALAN JADI TUKANG KAYU KARENA IA HASIL CIPTAAN TUKANG KAYU SAMPAI TAHUN YG AKAN DATANG BAIK THN 2015 M / THN 3000 M ATAU SAMPAI KPNPUN..ATAU SEBELUM THN 2014 KURSI KAYU YA TETAP KAYU...JELAS TUHAN BUKAN HASIL CIPTAAN SEPERTI HALNYA NYA KURSI KAYU..TAPI IA MENCIPTAKAN..MAHA PENCIPTA..AHAD SATU MAHA KUAT..MANA MUNGKIN ADA TUHAN JADI 3 UNIT PADA TAHUN 3000 MASEHI..PADA TAHUN LAIN AKAN BERTAMBAH PULA JADI 4, 5, 6 / MALAH JADI BANYAK SEPERTI MANUSIA.../ KURSI MAKAN, KURSI KAYU...GUNAKAN ILMU MATEMATIKA ANDA BUNG 1 + 1 = 2 JIKA ANDA BILANG EMPAT ITU BERARTI ANDA TIDAK NALAR.. TUHAN = 3 / 10 BUAH BERARTI ANDA TDK NALAR...GUNAKAN NALAR AKAL PIKIRAN SEHAT...SEPERTI ANAK SD/SMP TAU JIKA 1 + 1 = 2...BUKA LAPANGKAN PIKIRAN ANDAPEMBUAT BLOG INI YG MENGANGGAP ANAK TUHAN SEMESTA ALAM...

Anonymous said...

BACA SAMPAI HABIS !
JIKA TENTANG KEESAAN/TAUHID PONDASI AWAL SAJA TDK NALAR / TDK MASUK AKAL BAGAIMANA. ANDA DIKATAKAN BERES DALAM BERPIKIR SOBAT..APAKAH ITU YG DINAMAKAN KEBENARAN / BUKA !!TENTU BUKAN ITU ADALAH DOKTRIN PENDAHULU ANDA YG TDK BERES...SODOMI DI NEGRI INGGRIS HALAL SEPERTI ELTON JHON, DAN KAUM GAY SGT BYK DISANA...ITU KONYOL..DIDISKOTIK KAWIN TANPA NIKAH BYK DIBARAT ITU SIAPA YG MELAKUKAN ISLAMKAH..TDK ISLAM MELARANG ITU SEMUA RASUL MEWAJIBKAN NIKAH, MENYANTUNI ANAK YATIM, MENOLONG JANDA-JANDA MISKIN, SETIAP MUSLIM WAJIB MEMBANTU SIMISKIN DGN HARTA 2 % DARI PENGHASIALAN BLNAN/TAHUNAN...APAKAH ELTON JHON LAHIR DARI PASANGAN LAKI DGN LAKI TIDAK BUNG ELTON JON LAHIR DARI KAUM WANITA DAN LAKI LAKI YG KAWIN MAKANYA MWNGHASILKAN ANAK..IA PUNYA BAPAK-IBU..YG MERAWAT DARI KECIL SD DEWASA..MENGAPA KETIKA DEWASA JADI HOMOSEKS !!KARENA IA TIDAK NALAR/BERPIKIR BAHWA IA LAHIR KARENA AYAH DAN IBU..BENIH BIBIT JANIN DIHASILAKAN DARI IBU DAN BAPAKNYA...MENGAPA..KRENA IBU BPKNYA NEGARANYA, LINGKUNGAN GEREJA TDK PERNAH MENGHARAMKAN MELARANG SODOMI DLM ASPEK KEHIDUPAN SOSIALNYA DAN TAK ADA HUKUMAN TEGAS ! BEDA DALAM ISLAM YG MELARANGNYA SEJAK KECIL BAHWA HOMO ITU TDK BOLEH..DGN MENGAJARKAN MENANAMKAN FAKTA JIKA ANDA MENANAM BENI PADI HARUS DI SAWAH BUKAH DIASPAL MAKA TIDAK AKAN TUMBUH...MALAHAN PADI ITU AKAN DILINDAS BUS, DIMAKAN AYAM, BURUNG,,DAN PADI SAMPAI TAHUN KAPAN PUN TAK AKAN TUMBUH...DAN DIANALOGIKAN JIKA ANDA MAU NIKA WAJIB DGN LAKI LAKI DAN PEREMPUN JIKA LAKI DGN LAKI BAKALAN TAK AKAN BISA MENGHASIL KAN ANAK BAYI SAMA SEKALI SAMPAI KPN PUN.,JIKA ADA ORG ISLAM JADI HOME SEKS BELUM DIDIK DGN ISLAM SECARA BENAR..DIDIKAN SEKULER ALA BARAT BEBAS LAH YG MENULARKAN PENYAKIT HOMOSEKS INI//LIAT DITV/ BERITA/ SITUS PORNO ASALA NEGRI BARAT-..ISLAM DARI AWAL THN HIJRIAH MELARANG SODOMI/SEKS BEBAS SAMPAI SEKARANG...ITU BUNG NAMA NYA BERPIKIR KRITIS..JGN ASAL MENJELEK KAN MUHAMMAD FEDOFIL..LIHAT AJARAN ISLAM, DAN SUNAH ASLI ISLAM..BARAT/TIMUR KAFIR JUGA MENGAKUI MUHAMMAD TOKOH YG BIJAKSANA DALAM MASALAH AJARAN PERKAWINAN MENGAJARKAN HIDUP SEHAT,,TANPA SEKS BEBAS, MERAWAT ANAK SENDIRI BAHKAN MENYANTUNI ANAK YATIM / NON ISLAM SEKALIPUN...ADA BIKIN BLOG JGN JELEKKAN ISLAM DGN TANPA BERPIKIRAN JERNIH/NALAR...SALAM BERPIRI SEHAT #JANGAN BERPIKIR DOKTRIN#..DOMBA YA DOMBA..KAYU YA KAYU DARI DULU TIDAK BAKALAN BERUBAH JADI ANDA, SAYA, ANDA ATAU TUHAN...

Kalson Sianipar said...

Sini lae..biar aku yg jawab pertanyaan kau...yg mana mau aku jawab..gampang nya itu...20-20 nya aku jawab...mari kira debat pribadi le..!!

subur makmur said...

Aku sangat yakin 1juta % bhw muhammad menerima wahyu bukan dari malaikat, tapi dari Jin. sebabnya :

1.Dari semua kisah nabi-nabi yang ada di dunia, baik itu agama pagan maupun samawi, tidak ada satupun nabi yang menerima wahyu dari Tuhan seperti muhammad yang mengalami gejala-gejala seperti seorang kesurupan.

2.Yang pertama kali menyatakan muhammad sbg nabi adalah Khatijah (istri muhammad) bukan Tuhan melalui malaikatNya.

3.Makhluk roh yang menjumpai muhammad di gua hira sama sekali tidak memperkenalkan diri sebagai malaikat.

4. Apabila seorang manusia di datangi oleh Malaikat, maka manusia tsb akan mengalami sukacita dan kedamaian surgawi, bukan malah ketakutan seperti ketemu setan seperti yang di alami muhammad. Walaupun ada rasa gentar dalam hati manusia tsb saat di jumpai malaikat, namun kegentaran tsb adalah karena wibawa malaikat, dan itu hanya berlangsung sebentar dan akan di ikuti rasa bahagia.

5. Kalau ada umat muslim, mengatakan bahwa quran begini atau begitu, agar terlihat benar dari wahyu Tuhan dan bukan dari JIN, maka saya tuliskan tentang jawaban hal ini dan itu, seperti :
=Jin juga mempunyai pengetahuan akan Tuhan Yang satu dan kosmologi, namun pengetahuan tsb hanya sebatas yang di ketahuinya dan pengetahuan tsb tidak lengkap, valid maupun otentik, juga pengetahuan akan Tuhan Yang satu juga ada di agama-agama lain, bukan hanya milik islam. tidak heran kisah penciptaan alam semesta terasa amburadul di dalam quran.
=Jin juga dapat meramal hal yang akan datang, tapi tidak semua adalah tepat dan benar, malahan itu bukan nubuat tapi prediksi, jadi jangan heran kalau ada kata-kata "nubuat" dalam quran tapi tidak terpenuhi dan tidak valid'
=Jin juga bisa menguasai pengobatan, tapi pengobatan jaman baheula dan itupun tidak valid, maka tidak heran, di dalam quran/hadist ada tertulis kencing onta adalah obat.
=Untuk berhubungan dengan Jin, manusia harus mempunyai mantera-mantera yang di berikan Jin dan kalau bisa di hafalkan, dan mantera-mantera tsb tentu berbentuk sejenis puisi / sajak / sejenisnya.
=Hanya Jin dan sebangsanya yang dapat berinteraksi dengan manusia dengn cara merasuki (kesurupan), karena Jin masih mempunyai nafsu (belum suci), tetapi malaikat tidak bisa merasuki manusia, karena malaikat adalah
makhluk suci dan manusia makluk tidak suci.
=dan masih banyak lagi kalau mau di tulis (tangan aku pegal)

Semua yang aku tuliskan adalah pengalamanku dan pengalaman beberapa teman yang belajar kebatinan dan pernah mempraktekkannya dan gejala-gejala yang timbul sama seperti yang di alami muhammad.

untuk sementara ini dulu. Yang pasti aku yakin, quran bukan wahyu Tuhan, tapi dari Jin, dan quran membanggakan dirinya sendiri tentang Tuhan Yang Satu, padahal hal ini juga sudah di ketahui dan di laksanakan oleh semua agama di dunia dengan berbagai interperatasi yang berbeda, dan ini bukanlah monopoli dari agama tertentu.

Terima Kasih.

Rasyied said...

Sungguh gencar teknik marketing Bung Rudy, dalam menyebarkan misinya. Misi apa sebenarnya ?

http://blog.gmane.org/gmane.culture.religion.healer.mayapada/month=20070201/page=42

Anonymous said...

Pertanyaan saya simpel saja
Bagi umat kristen
Jika kamu mengakui bahwa Yesus itu Tuhan
coba tunjukkan kepada ku kata-kata di Bible yang tidak ambigu yaitu
"Akulah Tuhan mu" dan "Sembahlah Aku" kalau nemuin saya akan masuk Kristen sekarang juga :) bagaimana ? saya tunggu jawabannya ya :)

Reynando Ardiansyah Z said...

Apapun problemanya, tetap menghormati agama orang lain ya... :))

Happy Download!! ^^ Blogwalking.. Salam Kena! :))


Mampir Yak!! Psycho Islam File - Kumpulan File Islam dan Psikologi http://psychoislam.blogspot.com/


Download Nasyid | Ebook | Film/Video | Journal | Islam | Psikologi

Jove Wungow said...

Puji Tuhan,
Saluuut buat Muhammad dari Malaysia.

Ternyata satu per satu sosok bernama Muhammad sujud menyembah ISA ALMASIH.
Coba cek sejarah Muhammad sebelum agama Muslim didirikan. Dalam artikel dari salah satu ensikplopedi tua edisi thn 1800-an, Muhammad itu dikatakan pecinta Alkitab, dan bergaul akrab dalam kasih dengan para kristiani dekatnya. Tak ada dalam benaknya terkandung nafsu-kecam, menyangkal, atau anti ISA ALMASIH, seperti lasimnya di-isu-gemborkan secara militan oleh para Muhammad masakini.

Muslim yang benar adalah muslim yang otaknya penuh berisikan 'AGAPE' (kasih-anugerah) kental dari ISA ALMASIH. Isi otak Muhammad dalam blog ini adalah bukti otentik dari otak Muslim agapik. Tanda memiliki agape-ISA-ALMASIH yakni: SUKACITA dalam jiwa, DAMAI dalam hati, TENANG dalam tutur-kata; selanjutnya, karakteristik lainnya, silahkan baca dan simak uraian Rasul Paulus dalam I Korintus pasal 13 dan Galatia 5:22-23.

Wahai, warga Islam, “Great blessed to you caused of your religion hold the name ISA ALMASIH!” Namun, baiknya kalian pikirkan ulang-ulang mendalami arti ISA ALMASIH. Bagi saya, se-enak2-nya dan se-mena2-nya orang Islam tuduhi ISA ALMASIH itu bukan TUHAN, itu sama dengan se-mena2-nya mereka memukul dada agama mereka sendiri serta memukul ISA ALMASIH. Padahal, mereka percaya ISA itu ALMASIH (dimana istilah ini terdiri dari awalan-kata ‘AL’ yang artinya ‘Allah’ atau ‘Elohim’, dan akhiran-kata ‘MASIH’ (Messiah) artinya ‘Penyelamat’), sementara, sikap mereka mendua-hati (ambivalent) antara sikap setuju (percaya-ISA) dan sikap menolak (anti-ISA).

Dengan pernyataan ISA ALMASIH tersebut yakni, Aku memegang Kunci Maut dan Kerajaan Maut” itu sebenarnya memberi indikasi tentang esensi dari nama-NYA sendiri, yakni ALLAH PENYELAMAT. ISA ALMASIH itu memiliki hak-hak ILAHI dengan fungsi ILAHI, "Aku memegang Kunci Maut dan Kerajaan Maut”

Ringkasnya,
"Tiada Tuhan selain ISA ALMASIH yang punya kuasa ILAHI katakan pada anda:
AKU-lah JALAN yang menuntun umat ke sorga,
AKU-lah KEBENARAN yang melayakkan umat masuk sorga, dan
AKU-lah KEHIDUPAN yang menyelamatkan umat dari kematian kekal di neraka.

Salam dan doa,
JA Wungow
Corinth, TX

Jove Wungow said...


Menjawab tanyaan dari blogger Viol Kharisma terdahulu, yang minta ke umat Kristen, "Jika kamu mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, coba tunjukkan kepada ku kata-kata di Bible yang tidak ambigu yaitu "Akulah Tuhan mu" dan "Sembahlah Aku" kalau nemuin saya akan masuk Kristen sekarang juga".

Melalui blog ini saya perjelas dulu urai saya sebelumnya, bahwa ISA ALMASIH berkata dalam Wahyu 1:18, "AKU-lah Yang Awal dan Yang Akhir, dan Yang Hidup. AKU telah MATI, namun LIHATLAH, AKU hidup selama-lamanya, dan AKU memegang KUNCI MAUT dan KERAJAAN MAUT"

Dengan pernyataan ISA ALMASIH tersebut yakni, Aku memegang Kunci Maut dan Kerajaan Maut” itu sebenarnya memberi indikasi tentang esensi dari nama-NYA sendiri, yakni ALLAH PENYELAMAT. Hanyalah individu berkarakter ILAHI, yang memiliki hak-hak ILAHI, dan fungsi ILAHI untuk dapat katakan: "Aku memegang Kunci Maut dan Kerajaan Maut”

ISA ALMASIH, dalam Wahyu 3:19-20 berkata, "Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor, dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suaraKu dan membukakan pintu, AKU akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku".
Perhatikan, hanya Dia yang semata-mata ILAHI atau yang berpredikatkan TUHAN (ISA ALMASIH) memiliki hak-hak keILAHIan, (bukan pendeta bukan pastor bukan ulama), untuk katakan pada anda "RELAKAN hatimu, BERTOBATLAH, dan BUKALAH hatimu, maka AKU akan masuk mendapatkanmu. Sebenarnya, pencarian atas proposisi ILAHI seperti "Akulah Tuhan mu" dan "Sembahlah Aku", sudah tersirat jelas dalam kata-kata ISA ALMASIH tersebut.

Juga, Kristus berkata diskusi dengan Samaritan woman, "Woman, believe Me!" (Yohanes 4:21), dan si perempuan itu mempertanyakan soal Messiah (AL MASIH). Saat itu, Kristus memperkenalkan bahwa diriNYA itulah Messiah yang mereka diskusikan, "AKUlah DIA, yang sedang berkata-kata dengan engkau" Yohanes 4;26).

Boleh buktikan sendiri, baiknya pertanyaan anda langsung ke ISA ALMASIH, "Apakah Engkau TUHAN? Buktikan padaku". Saya yakin, Kristus otomatis akan menjawabnya sekarang juga. Silahkan tanyain DIA, dengan senang hati akan dijawabNYA!

JA Wungow,
Corinth, TX

Anonymous said...

tak cerdik..lebih kepada bodoh.

tonwsh said...

KRISTOL BOTOL KRISETAN PROSETAN

Ha? Le Lu ya ! Ha? Le lu yaa?
Ha? ELEL elu ya! Ha ELEL elu ya?
Ha? LELE elu ya! Ha LELE elu ya?
Ha? HELL elu ya! Haq ? HELL elu ya?

Anonymous said...

Pelajaran sejarah eropa saat SMA:
Para pengikut Tuhan Yesus yang dalam hal ini dikuasakan kepada Gereja, mendoktrik para pengikutnya untuk mempercayai Bumi adalah pusat tata surya. Gereja menuduh Galileo yang menyatakan bahwa pusat tata suryasurya adalah matahari sebagai paham yang "SESAT". Oleh karena itu, gereja menghukum Galileo.
FAKTA ILMIAH MODERN :
Matahari adalah pusat tata surya. Jadi yang pinter adalah Galileo dan yang bodo adalah pengikut Tuhan Yesus yang dikuasakan kepada Gereja.
KESIMPULAN :
Kalau disuruh memilih ajaran antara ajaran Tuhan Yesus atau ajaran Galileo, maka saya memilih ajaran Galileo. Karena Fakta, Akurat, Tepat.
Masa ngakunya Tuhan, Pusat tata surya aja gak tahu. Piye to sus, Yesus.!!!!

Romeo Sagala said...

GINI DEH!
KALAU MUHAMMAD SAW MEMANG NABI YG DI UTUSKAN TUHAN... KNAPA YESUS YG MENJADI PENYELAMAT DUNIA ALIAS PERTAMA DAN YG TERAKHIR???
KALAU MUHAMMAD SAW MEMANG NABI YG DI UTUSKAN TUHAN... KNAPA DIA MENGAJARKAN PENGIKUT2X DENGAN PAKSAAN DAN ANCAMAN BAHKAN KELAKUAN2X YG JAHAT???
DAN BAGAIMANAKAH MUHAMMAD SAW MEMBELAH BULAN SEDANGKAN DIA TIDAK MEMBERIKAN NYAWA UNTUK SEEKOR BURUNG???
JAWAB!
KARNA APA YG SAYA KATAKAN BERDASARKAN FAKTA DARI RIWAYAT MUHAMMAD SAW!
KASIHAN DEH... BANGSA KU TLAH DI BODOH2X DAN DI BOHONG2X DENGAN ARABIC PEOPLE DALAM BERPULUH2X TAHUN!
I FELT SORRY FOR YOU GUYS!

Romeo Sagala said...

WALAUPUN ANDA BILANG KARNA AJARAN EUROPE DAN KITA TLAH DI JAJAH DENGAN DUTCH... TAPI YG BAGUSNYA MEREKA TLAH MEMBERIKAN KITA JALAN UNTUK MENGENAL DAN MENERIMA KEBENARAN YG SESUNGGUHNYA!
TAPI KALAU ARABIC BEDA... MEREKA TLAH MENCUCI OTAK2X BANGSA SAYA DAN BANGSA SAYA ADALAH KALIAN INDONESIAN!
APA YG SAYA BICARAKAN ADALAH BENAR DAN FAKTA!

Romeo Sagala said...

WALAUPUN ANDA BILANG KARNA AJARAN EUROPE DAN KITA TLAH DI JAJAH DENGAN DUTCH... TAPI YG BAGUSNYA MEREKA TLAH MEMBERIKAN KITA JALAN UNTUK MENGENAL DAN MENERIMA KEBENARAN YG SESUNGGUHNYA!
TAPI KALAU ARABIC BEDA... MEREKA TLAH MENCUCI OTAK2X BANGSA SAYA DAN BANGSA SAYA ADALAH KALIAN INDONESIAN!
APA YG SAYA BICARAKAN ADALAH BENAR DAN FAKTA!

Romeo Sagala said...

GINI DEH!
KALAU MUHAMMAD SAW MEMANG NABI YG DI UTUSKAN TUHAN... KNAPA YESUS YG MENJADI PENYELAMAT DUNIA ALIAS PERTAMA DAN YG TERAKHIR???
KALAU MUHAMMAD SAW MEMANG NABI YG DI UTUSKAN TUHAN... KNAPA DIA MENGAJARKAN PENGIKUT2X DENGAN PAKSAAN DAN ANCAMAN BAHKAN KELAKUAN2X YG JAHAT???
DAN BAGAIMANAKAH MUHAMMAD SAW MEMBELAH BULAN SEDANGKAN DIA TIDAK MEMBERIKAN NYAWA UNTUK SEEKOR BURUNG???
JAWAB!
KARNA APA YG SAYA KATAKAN BERDASARKAN FAKTA DARI RIWAYAT MUHAMMAD SAW!
KASIHAN DEH... BANGSA KU TLAH DI BODOH2X DAN DI BOHONG2X DENGAN ARABIC PEOPLE DALAM BERPULUH2X TAHUN!
I FELT SORRY FOR YOU GUYS!

Ridwan Bahari said...

PENTING !!!! SILAHKAN BACA

Aku tahu, mungkin orang-orang mungkin tidak percaya ini, tapi aku tak bisa menyimpan informasi ini untuk diriku sendiri karena aku tahu itu hanya mungkin mengubah hidup seseorang. Saya sedang mencari pinjaman untuk memulai sebuah bisnis. Aku sudah meminta pinjaman ke beberapa bank, tapi mereka tidak selalu setuju untuk meminjamkan karena saya tidak punya jaminan untuk memberikan. Lalu, aku pergi untuk mencari online, pinjaman, tapi itu adalah yang terburuk. Aku adalah scam oleh beberapa pemberi pinjaman. Aku bingung tentang apa selanjutnya yang harus dilakukan, dan saya mengatakan kepada teman saya tentang hal itu. Dia mengarahkanku ke serikat kredit dari Islam di mana saya kemudian mendapat pinjaman. Ketika saya mendapat pinjaman minggu lalu, aku benar-benar kejutan yang ada masih bisa menjadi organisasi seperti ini. Dalam waktu kurang dari 3 hari, saya mendapat pinjaman bisnis dari 850 juta Rupiah dari mereka dan aku sangat senang saya bisnis ini berjalan dengan baik sekarang. Tidak ada biaya tersembunyi dan tidak ada jaminan yang diperlukan dari saya karena saya mengajukan pinjaman tanpa jaminan. Mereka tidak biaya bunga sesuai hukum Islam. Mereka pinjaman ins bunga bebas. Saya ingin saran orang-orang yang benar-benar membutuhkan pinjaman mendesak untuk setiap tujuan untuk email mereka sekarang di islamiccreditunion@gmail.com dan salah satu dari mereka wakil akan segera merespon anda. Mereka staf yang Tuhan orang-orang. Aku hanya ingin berbagi informasi ini di sini karena aku tahu, mungkin ada orang yang akan melalui masalah finansial serius dan akan melakukan saya tidak baik jika aku menyimpan informasi untuk diri sendiri. Kontak mereka hari ini dan berlaku untuk pinjaman dengan mereka dan mengikuti mereka sederhana instruksi dan kebijakan dan anda akan bahagia selamanya seperti saya.

Fatma Fatma said...

Saya nama fatma, tinggal di Indonesia, saya adalah seorang Muslim yang taat Saya ingin menggunakan
Media ini untuk mengingatkan semua orang mencari pinjaman untuk berhati-hati tentang scammers karena bulan everywhere.Few lalu saya finansial turun, dan karena kebutuhan saya, putus asa dan kemiskinan, saya telah scammed oleh beberapa perusahaan bernama pinjaman online. Aku tidak kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Mrs theresa yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar $ 100.000 dalam 24 jam tanpa tekanan, pada awalnya itu seperti mimpi bagi saya sampai saya melihat angsuran pertama saya peringatan 2 jam setelah saya diterapkan. Saya mendorong sesama Indonesia yang membutuhkan pinjaman untuk silahkan hubungi Ms. Theresa melalui: theresaloancompany@gmail.com
Hati-hati! Anda juga dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut melalui: feyzilfatma@gmail.com

Keling Keling said...

Saya mrasa pingin tertawa klau baca peryataan anda jika Yesus bisa bisa datang kpn saja haaaaaaaaaaaa7x anda itu sebenarnya BODOH atau sememangnya toloooolll

Keling Keling said...

Halooooo krissetan saya juga biasa membaca bible, dan saya bantah peryataan anda tentang kpn jam nya Yesus di salib, jam 9 Yesus di salib akan tetapi jam 12 Yesus belum disalibkan. Dan tidak cocok banget dengan peryataan anda itu

Keling Keling said...

Halooooo krissetan saya juga biasa membaca bible, dan saya bantah peryataan anda tentang kpn jam nya Yesus di salib, jam 9 Yesus di salib akan tetapi jam 12 Yesus belum disalibkan. Dan tidak cocok banget dengan peryataan anda itu

Erwin Manoe said...

Haleluyah puji Tuhan....
Muhammad, anda sdh memilih jalan yg tepat, yg terpenting anda sdh menyampaikan kebenaran Tuhan Yesus, terserah org mau percaya atau tidak, itu urusan mereka dgn Tuhan, krb skrg ini juga engkau telah diselamatkan oleh kasih karunia dr Tuhan Yesus, JBU

Keling Keling said...

Erwin#
Saya akan mengajak anda berfikir secara rasional itu pun klau anda bisa....

Agama kristen itu konyol....
Kenapa saya bilang begitu.... Karena Pak Ahok Gubernur DKI jakarta pun juga berkata seperti itu. Padahal Pak Ahok sendiri juga beragama kristen. Konyolnya agama kristen itu ialah; setiap orang beragama kristen pasti masuk surga, tanpa ada pertimbangan antara amal dan dosa. Tanpa ada pertanyaan apa" dr Malaikat / Tuhan untuk masuk surga. Dan kalau dipikir pikir,,,,, Siapa sih yg menciptakan Surga dan Neraka itu... Kok tidak ada pertanyaan apa" jika masuk surga. Emang Surga itu milik siapa????? Ibarat klau orang yg mahu masuk ke rumah orang lain tanpa ada pertanyaan terlihat dahulu lagi dr pemilik rumah itu, dan trus aja nylonong masuk, Emang mereka pikir rumah bapak mereka. Paling tidak kan sipemilik rumah bertanya terlebih dahulu dan di perbolehkan masuk atau tidak, karena yg punya hak itu sipemilik rumah.

Lagi...
Apa matlamat utama Yesus di dunia????? Pasti jwbn orang kristen buat menebus dosa-dosa bangsa manusia. Dari situlah kita harus berfikir kenapa perlu seorang Pendeta / Paulus tukang Pengampun Dosa jika Yesus sudah menebus dosa manusia.

dudung sobri said...

Kalo saya gini.. :
Misalkan ada 2 pilihan :

Yang A : ada kebencian, ada ke kemurkaan, ada ketidaksenangan terhadap yg lain, ada kecurigaan, menghalalkan pembunuhan... Dengan nama besar Tuhan nya. Pandai hanya untuk menghancurkan org lain.

Yang B : cinta kasih, tidak cemburu thd yg lain, tidak curiga, tidak dendam.

Anda pilih mana A atau B

dudung sobri said...

Kenyataan nya ada yg tambah baik, dan ada yg semakin buruk.... Kehidupan hancur karena nya, manusia yg menyalahgunakan agama dan keyakinan yg ditafsirkan salah kaprah. Tidak boleh manusia hidup selain ikut dengan nya. Pertanyaan saya, apakah Allah bangga atau senang thdp manusia yg membunuh ciptannNya, berseru memanggil namaNya sembari membunuh,membakar dan merusak ?

Anonymous said...

Kita masuk Sorga hanya melalui TUBUH dan DARAH TUHAN YESUS KRISTUS yang kita Imani bukan oleh kesucian mengaku diri suci, kudus, tapi oleh Iman Percaya Yesus Tuhan dan Juruselamat. * Matius 28:28, Yohanes 14:6, Yohanes 3:16. Amin. :)

Keling Keling said...

Maaf saudara kaum kristen. Apakah Yesus bisa membedakan antara manusia penghuni neraka dan surga!!!.... Bagaimana cara Yesus menimbang kaum kristen yg kafir dan tidak nya.......!!! Apakah Yesus pernah berkata bahwa orang yg tidak beragama kristen pasti masuk neraka!!!....... Apa pertanyaan terhadap manusia kelak jika sudah tiba waktunya penghakiman!!!!!......


Kalau sememangnya Yesus adalah Tuhan semesta alam, pasti beliau mengajarkan bagaimana caranya agar masuk surga, pasti Yesus punya perintah dan larangan bagi umat manusia agar bisa masuk syurga, Yesus pasti punya pertanyaan di saat kita di bangkitkan dr alam kubur untuk menjalani penghakiman.


Apakah Yesus memiliki semua itu?????......

Klau sememangnya manusia di paksa untuk menjadi Tuhan maka terasa sulit bagi manusia lain nya untuk menerima, karena tidak ada yang sempurna selain Tuhan Allah SWT sendiri.

Unknown said...

Ngomong oppoooo awakmu dhol...??!!! Gak paham ngeyel !!! Jesus alias nabi isa itu manusia biasa yg terpilih sbg penyampai wahyu allah...jgn kan nabi isa sbg pilihan allah...manusia biasapun pd hakikatnya lebur dlm dzat allah...krn allah tdk bs dikotak kotak dlm dimensi apapun...tapi tetep manusia ya manusia allah yg punya kuasa yg maha sempurna dg sgala sifat2 nya...

Agus Salim said...

...jgn disamakan manusia yg terendam dlm dzat maha tunggal dg dzat itu sendiri...geblek tenan...intinya yesus bin isa yo tetep manusia...bkn dewa apalagi tuhan...

Agus Salim said...

Ngomong kyk jual jamu...gak ada koma titik...nerocos gak mutu...gak bikin pinter malah provokasi rendahan bin tolol...lain kali nulis pake dasar lol tolol

Agus Salim said...

Klo gak paham jgn ngomong kyk berak getooo...percuma ngomong dg orang bodoh...

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 249   Newer› Newest»