Sunday, April 11, 2010

Dimanakah Kita disembunyikan oleh TUHAN?

Jawab:

Kita disembunyikan Tuhan di dalam Jubah KebenaranNya, maksudnya walaupun masih di dunia ini kita akan mengenakan jubah putih kebenaranNya itu setelah kita bertobat sungguh-sungguh dari segala macam dosa dan dibasuh oleh Darah Yesus Kristus.

Jubah kebenaran ini melindungi kita dari segala kutuk/murka TUHAN maupun dari kuasa iblis.

(Jubah putih kebenaran ini tidak bisa terlihat oleh mata jasmani manusia, namun bisa terlihat di alam roh)

Yesaya 61:10 - Aku bersukaria di dalam TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya.

Ayub 24:19 - Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban.