Tuesday, November 25, 2008

Bebas dari Segala Penyakit bahkan dari Sakit Kepala selama Puluhan Tahun (Kenneth Hagin)

Hidup dalam kasih Allah = Hidup dalam kesehatan ilahi

Menyimpan dendam akan merusak diri anda sendiri!

Saya sudah berkhotbah dan mempraktekkan Markus 11:23,24 selama lebih dari 50 tahun; dan saya juga menjalankan kebenaran-kebenaran rohani yang dikatakan Yesus dalam ayat-ayat tersebut dengan hasil yang mengagumkan.

Namun, bersamaan dengan Markus 11:23,24, saya juga mempraktekkan Markus 11:25, yakni tentang pengampunan. Di sepanjang hidup kekristenan saya, saya selalu menolak untuk menyimpan sedikitpun rasa benci, dendam, atau perasaan-perasaan yang tidak benar terhadap siapapun; …. Kalau sedikit saja dendam atau kebencian terhadap seseorang memasuki hati saya, maka saya akan mengusirnya! Saya tidak mau sedetikpun membiarkannya; saya tidak mau membiarkan pikiran buruk itu lagi sama seperti saya tidak membiarkan keinginan untuk mencuri milik orang lain atau membunuh seseorang. Perasaan-perasaan buruk terhadap orang lain akan merusak diri saya sendiri.

Saya harus berhati-hati dalam hal membiarkan sikap tidak mengampuni dan kebencian masuk ke dalam hati saya; sama seperti berhati-hati terhadap minuman yang mengandung racun atau memegang bisa ular. Sikap tidak mau mengampuni dan perasaan-perasaan buruk terhadap orang lain lebih mematikan daripada semua racun dan gigitan ular berbisa.

Saya yakin itu adalah salah satu alasan saya dapat hidup dalam kesehatan ilahi selama puluhan tahun (bahkan bebas dari sakit kepala). Saya tidak membanggakan diri. Saya membanggakan Yesus dan apa yang telah dilakukan oleh firman Allah.

Itulah sebabnya anda tidak akan pernah mendengar saya mengkritik saudara saya atau sesama hamba Tuhan. Tidak ada seorang pun pernah mendengar saya mengkritik orang lain lebih dari 50 tahun lamanya. Saya tidak mau melakukan hal itu!

Kadang-kadang saya menawarkan beberapa kritikan yang membangun. Namun, anda lihat, kritikan yang menghancurkan tidaklah benar. Kritik yang membangun dimaksudkan untuk menolong orang lain. Dan sekalipun saya menawarkan suatu kritik yang membangun, saya sama sekali tidak mau menyebutkan nama siapapun.

Inilah satu rahasia tentang hidup dalam kebaikan Allah: Kalau anda ingin hidup sehat, anda harus hidup di dalam kasih dan menjaga lidah anda!

12 comments:

Anonymous said...

PENGIKUT-PENGIKUT YESUSU
Yesus pernah melalui (menjumpai) suatu kelompok manusia yang sedang menangkap ikan. Yesus lalu memberikan pelajaran kepada mereka, agar mereka jangan hanya hidup untuk didunia ini saja. Diterangkannya pula kepada mereka tentang kehidupan diakhirat dengan Surganya, dan ajaran-ajaran serta kepercayaan lainnya. Akhirnya empat orang dari kaum penangkap ikan ini beriman kepada Yesus dan menjadi pengikutnya. Mereka itu ialah Syimun dan saudara lelakinya yang bernama Andirius, Yaqub dan Yuhanna.
Kemudian Yesus melalui pula suatu kelompok manusia yang sedang mencuci pakaian mereka disungai. Yesus berkata kepada mereka: Hai kaum, kamu mencuci pakaian itu dan membersihkannya dan kotoran-kotoran yang melekat padanya. Apakah kamu tidak mau membersihkan hatimu itu? Mereka pun beriman dan menjadi pengikut Yesus Mereka adalah: Lukas, Thomas, Markus dan Yuhanna dan beberapa saudara mereka yang masih kecil, di antaranya juga yang bernama Syimun dan Yaqub.
Mereka itu semualah yang menjadi pengikut-pengikut yang setia dan mereka semua berjumlah 12 orang. Akhirnya datang pula seorang lainnya yang bernama Judas, yang belum pernah mendengarkan akan perkataan-perkataan atau ajaran Yesus, tetapi turut beriman kerana ajakan orang-orang yang telah beriman lebih dahulu. Hanya setelah Yesus dan pengikutnya mengalami pengepungan yang amat kritikal, Judas ini murtad, menyeleweng, meninggalkan Yesus dan pengikut-pengikutnya lalu mengkhianati Yesus dengan memberitahukan tempat persembunyian Yesus kepada musuh-musuhnya, yaitu orang-orang Yahudi, sehingga mereka menyerbu tempat persembunyian itu.
Menurut sejarah, Yesus diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul dalam umur 30 tahun. Setelah menyiarkan ajarannya selama tiga tahun atau lima tahun, terjadilah pengepungan, yang menurut kaum Nasrani, Yesus tertangkap dan disalib.
Jadi Yesus menyebarkan ajarannya itu hanya dalam waktu tiga atau lima tahun saja, yang selalu diancam oleh orang Yahudi untuk dibunuh, sehingga menjadikan Yesus selalu berpindah-randah tempat untuk menghindari penangkapan atau pembunuhan terhadap diri beliau. Kerana keadaan yang demikian itu, pengikut-pengikutnya tidak banyak, dan pelajaran yang disampaikannya pun tidak teratur, serta orang-orang yang menerima pelajaran dari beliau itu mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, berbeda-beda pula lamanya masing-masing dari mereka bergaul dengan Yesus.
Sesudah Yesus diangkat Allah ke langit, maka hanya tinggal para pengikut yang setia ini sajalah, yang dengan sekadar ilmu yang ada pada masing-masing mereka, mereka ajarkan lagi ajaran Yesus itu. Juga dalam keadaan bersembunyi, tidak aman dan tidak bebas.
Diantara mereka, ada pula yang menuliskan apa yang mereka ketahui itu. Dan dari tulisan-tulisan mereka inilah nantinya yang dijadikan Kitab Suci yang mereka namai Injil. Masing-masing Injil itu mereka namai dengan nama penulisnya. Di antaranya ada Injil Mathius, Injil Yuhanna, Injil Lukas, Injil Barnaba dan banyak lagi Injil-injil yang lainnya. Tentu saja Injil-injil itu tidak sama antar satu sama lain, sebab hanya merupakan catatan dari masing-masing pencatat saja, selama mereka bergaul dengan Yesus, atau semata-mata hanya khabar atau cerita yang sampai kepada mereka saja tentang Yesus Sebab tidak semua penulis Injil itu adalah Sahabat (Hawari), malah banyak pula penulis-penulis Injil yang tidak pernah bertemu samasekali dengan Yesus, bahkan tidak pula dengan para Sahabat atau Hawari.
Tidak heranlah kalau beberapa abad kemudian, ajaran yang diajarkan mereka menjadi bersimpang-siur, menjadikan mereka berpecah-belah tentang kepercayaan. Ada diantara mereka yang mengatakan bahawa Yesus. adalah sebagai Nabi dan Rasul sebagaimana juga Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang datang sebelumnya. Tetapi ada pula diantara mereka yang melebihkannya kerana Yesus tidak punya bapa, menganggap Yesus sebagai anak Allah. Juga tentang ibunya yang bernama Maria dan Malaikat Jibril (Ruhul Kudus) yang mendatangi Maria. Bahkan timbul kepercayaan yang mengatakan bahawa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi anak manusia melalui perut seorang wanita suci yaitu ibunya, Maria. Bahkan timbul lagi kepercayaan bahawa Malaikat Ruhul Kudus yang menyampaikan berita kelahiran Yesus kepada Maria itupun adalah Allah menjelma pula. Akhirnya timbullah kepercayaan Trinitas; iaitu Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Ruhul Kudus. Oleh orang-orang yang datang kemudian ditafsirkan bahawa Allah Bapa itu Tuhan 100%, Allah Putra, yaitu Jesus itu Tuhan 100% dan Allah Ruhul Kudus (Malaikat Jibril) adalah Tuhan 100% pula. Bahkan ada yang mempercayai bahawa Maria ibunya, adalah Tuhan pula, sebab ia melahirkan Tuhan yaitu Tuhan Jesus.
Kekacauan yang menimpa pengikut-pengikut Yesus itu menimbulkan kekacauan yang menyebabkan pertumpahan darah yang terus-menerus dalam waktu berabad-abad lamanya dikalangan mereka. Sehingga manusia berada kembali dalam kegelapan, iaitu kegelapan kepercayaan.
Untuk melenyapkan kegelapan itulah akhirnya diutus Allah Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Muhammad s.a.w. dengan membawa Kitab Suci al-Quran, untuk membetulkan semua kitab yang salah, yang dianggap orang Kitab-kitab Suci, yang ada tersebar sebelum lahirnya Nabi Muhammad s.a.w.
Diantara ayat-ayat al-Quran yang ada hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan orang yang mengaku pengikut Nabi Isa a.s. berbunyi sebagai berikut (artinya): Berkata Isa/Yesus: Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah beri kepadaku Kitab, dan Allah menjadikan aku Nabi. Allah jadikan aku orang yang berbakti dimana saja aku berada. Allah wajibkan kepadaku mendirikan sembahyang, dan mengeluarkan zakat selama aku hidup. Allah jadikan aku berbakti terhadap ibuku, dan Allah tidak jadikan aku menjadi orang sombong dan celaka. Dan keselamatan tercurah atasku pada hari aku dilahirkan, serta pada hari matiku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup diakhirat nanti. Ya itulah Isa /Yesus anak Mariam/Maria. Allah firmankan perkataan-perkataan yang penuh berisi kebenaran, karena banyak manusia yang berselisih tentang dia dan ragu-ragu. Tidaklah layak bagi Allah mempunyai anak. Maha Suci Ia. Bila Ia menghendaki sesuatu, Ia hanya berkata: Jadilah, maka terjadilah sesuatu yang dikehendakiNya itu. (Berkata Isa/Yesus): Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Ia (Allah saja), inilah jalan yang lurus (benar). Maka timbullah perselisihan diantara golongan manusia. Maka celaka besarlah orang-orang kafir dihari yang amat hebat nanti. Dihari itu mereka akan datang kepada Kami, dan alangkah terangnya mereka dapat mendengar dan melihat dihari itu. Tetapi orang-orang zalim yang hidup sekarang ini tetap dalam kesesatan yang nyata. Dan ancamlah mereka (Hai, Muhammad) dengan kepastiannya hari yang penuh dengan dukacita itu, yaitu tatkala sudah diputuskan segala perkara. Mereka tetap lalai dan tidak mau percaya. Sesungguhnya Kamilah yang memiliki bumi dan apa-apa yang terdapat diatasnya. Dan akhirnya kepada Kami jualah mereka itu akan kembali.
(Mariam: 3040)
Dan ingatlah ketika Isa/Yesus Anak Maryam/Maria berkata: Hai, Bani Israel, sesungguhnya aku ini Rasul Allah yang diutus kepada kamu, membenarkan apa yang dihadapanku (yaitu Kitab Taurat) dan memberi kabar gembira akan kedatangannya seorang Rasul sesudahku namanya Ahmad (yaitu Muhammad). Tetapi tatkala Rasul itu datang kepada mereka membawa keterangan, mereka berkata: Ini adalah sihir semata." (as-Saff: 6)
Hai, Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), sungguh sudah datang kepadamu Rasul Kami (Nabi Muhammad) menerangkan banyak perkara yang kamu (nenek-moyangmu) sembunyikan dan isi al-Kitab (Taurat dan Injil) dan banyak pula yang kamu hapuskan (kerana memberatkan kamu) sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya yang terang dan Kitab Suci (al-Quran dan Allah).
(al-Maidah: 5)
Hai, Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Janganlah kamu berkata tentang Allah selain perkataan yang benar. Sesungguhnya ia Anak Mariam (Maria) itu adalah Rasul Allah dan (kejadian Isa/Yesus itu adalah disebabkan) kalimahNya, yang diletakkan pada Mariam/Maria (untuk menghamilkannya) bersama roh daripadaNya. Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya. Janganlah kamu katakan Allah itu bertiga (Trinitas). Berhentilah kamu dan perkataan yang demikian, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah hanya Satu (Maha Tunggal). Maha Suci Ia daripada mempunyai anak. KepunyaanNyalah apa saja yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah itu saja sebagai Pelindung (Saksi). (an-Nisa: 171)
Berkata orang-orang Yahudi: Uzair anak Allah. Dan berkata orang-orang Nasrani: Isa al-Masihi/Yesus anak Allah. Yang demikian itu adalah omongan mereka dengan mulut mereka, menyerupai perkataan orang-orang kafir yang dahulu, yang telah dibinasakan oleh Allah. Heran mengapa mereka dipalingkan begitu rupa. Mereka menjadikan guru-guru dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan begitu juga terhadap Isa Al-Masihi/Yesus Anak Mariam/Maria. Padahal mereka tidak diperintah selain untuk menyembah Allah yang Maha Esa, yang tiada Tuhan selain Dia. Maha Suci Ia dan apa-apa yang mereka sekutukan.
(at-Taubah: 3031)
Maksud turunnya Isa/Yesus itu adalah untuk menerangkan kepada orang-orang yang mengaku mengikuti pelajaran Nabi Isa/Yesus, tetapi telah membelok dari ajaran Nabi Isa/Yesus yang sebenarnya. Lebih-lebih untuk menegaskan kepada mereka bahawa Isa/Yesus tidak pernah mengajarkan bahawa dia adalah Tuhan atau anak Tuhan dan untuk menegaskan kepada ummat manusia, bahawa Muhammad s.a.w. adalah Rasul Allah yang terakhir yang harus diimani dan diikuti dan bahawa al-Quran al-Karim adalah Kitab Suci yang mencakupi seluruh Kitab-kitab Suci yang sebelumnya dan bahawa Islam adalah ajaran semua Nabi dan Rasul yang pernah diutus Tuhan ke permukaan bumi ini.
Dengan alasan yang tersebut diatas inilah, maka ummat Islam percaya, bahawa Nabi Isa a.s./Yesus tidaklah mati terbunuh ditiang salib sebagai kepercayaan ummat Nasrani sekarang ini. Kerana selain ayat-ayat al-Quran yang amat jelas tersebut diatas itu, tidak mungkin menurut kepercayaan setiap orang Islam, seorang Nabi dan Rasul Allah yang begitu benar dan mulianya, akan dapat ditangkap, serta dibunuh dengan pembunuhan kejam, di luar penkemanusiaan itu.
Allah yang Maha Kuasa pasti telah dapat menyelamatkan Nabi dan RasulNya yang bernama Isa al-Masihi/Yesus, dan perlakuan yang tidak sewajarnya ini.
Kalau ummat Islam dan ummat Nasrani berlainan kepercayaan tentang kedua masalah ini (yaitu tentang ketuhanan Isa/Yesus dan tersalibnya Isa/Yesus) ummat Islam tidak diperbolehkan bertengkar dan berdebat dengan ummat Nasrani tentang masalah ini. Kerana masalah ini salh satu perkara ghaib, yang tidak mungkin dapat diselesaikan dengan bertengkar dan berdebat.
Dengan ayat-ayat yang tersebut diatas, ummat Islam menunggu sampai datang saatnya nanti di hari kiamat, dialam akhirat, dimana Allah akan menetapkan putusan tentang masalah yang sedang diperselisihkan sekarang ini, antara ummat Islam, ummat Nasrani dan ummat Yahudi.
Marilah kita sama menunggu saat yang dijanjikan Allah itu dengan sabar dan menjauhkan diri dari sengketa, berjalan dan hidup dengan kepercayaan masing-masing.
Tetapi bila perdebatan mengenai masalah-masalah yang diperselisihkan itu dapat dijamin akan berjalan secara baik, dijamin tidak akan membangkitkan nafsu-nafsu yang tidak dapat dikendalikan, maka setiap saat ummat Islam diperbolehkan menghadapinya.
Firman Allah dalam al-Quran:
Serulah manusia kejalan Allah dengan bijaksana dan nasihat-nasihat yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmulah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang sesat dari jalanNya dan Ialah pula yang lebih tahu akan orang-orang yang benar (mendapat petunjuk). Dan jika kamu terpaksa harus membalas siksaan, maka balaslah dengan pembalasan yang sebanding dengan apa yang telah mereka siksakan kepadamu. Dan jika kamu sabar (tidak membalas) maka itulah yang lebih baik, bagi orang-orang yang sabar. Dan sabarlah engkau dan tidaklah engkau dapat bersabar, kalau bukan kerana Allah. Dan janganlah engkau berdukacita terhadap mereka dan janganlah engkau berkecil hati lantaran tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang yang taqwa dan orang yang berbuat kebaikan.
(an-Nahal: 125-129)

worshipper said...

Sebenarnya saya ingin memahami islam sebagai salah satu refernsi kebenaran ilahi yang terkait denagn iman Kristen saya, namun sayangnya saya sering kecewa dengan pembacaan saya di Al Quran dimana banyak sekali makna iman dalam ayat-ayatnya yang jauh sekali dengan makna iman Kristen saya, meski saya ingin merunut keislaman sebagai sebuah referensi yg baik bagi kekristenan.Sulit bagi saya untuk menemukan kesepadanan ayat dalan Alkitab yang mengacu pada AlQuran, misal :Yesus ajarkan memberi pipi kiri untuk ditampar jika pipi kanan ditampar ( Matius 5:39).atau mendoakan orang yang menganiaya kita ( Mat 5:44), suatu ajaran tentang totalitas pengampunan tanpa syarat, meski sulit dilakukan tapi bagi orang Kristen sejati hal ini tetaplah harus diusahakan semaksimalnya.Belum lagi janji2 Kristus yang hanya pantas diucapkan oleh Tuhan sendiri tentang pengampunan( Matius 9:2,Lukas 7:48, keselamatan surgawi(Yohanes 14:2-3).Bagaimana mungkin mengingkari hal2 indah ini?

worshipper said...

Satu hal lagi saudaraku yang sulit kami ingkari dari Yesus Kristus kekasih kami, Sang Pembawa Kasih, Sang Penyelamat Sejati itu adalah
Orang Kristen menyandang makna Kristus,dlm bhs Inggris Chistian,Christ=Kristus,-ian=kt sandang orang.Jd jelas bhw orang Kristen haruslah berusaha melakukan ajaran Kristus(Mat 22:37-39).Jika dijabarkan kasih kpd Tuhan akan membentuk hubungan vertikal & kasih kpd sesama akan membentuk hubungan horisontal,bhw hubungan vertikal itu diajarkan hrs menempati porsi & prioritas yg pertama kemudian kasih kpd sesama menempati prioritas kedua setelah itu,hubungan vertikal lebih utama mengarah keatas dan lebih panjang & hubungan horisontal yang kedua lebih pendek sesudahnya.Itu membentuk SALIB,jd bgmn mengaku Kristen tanpa menyandang maknanya.Dan setiap orang Kristen haruslah menyandang/memikul salibnya sesempurna mungkin...Banyak yang gagal saudaraku dalm melaksanakan hal ini, tapi biarlah keadilan ilahi menjadi hak Tuhan ( Ibrani 10 :30).Tuhan mengampuni dan memberkati kita senantiasa....

elia said...

Saya dilahirkan dan dibesarkan disebuah kota kecil diujung Barat pulau Sumatra , Sabang-P.Weh. Selama 17 tahun hidup menghabiskan waktu dari sejak kecil sampai remaja, tidak pernah sedikitpun saya menyaksikan sikap umat islam kelihatan positf apalagi untuk bersikap manis terhadap orang Kristen, tidak sama sekali!!!. Dari sejak TK, saya sudah kenyang dengan hinaan, makian, sindiran terhadap keimanan saya sebagai orang Kristen.Tidak jarang ditelinga saya terdengar statement2 yg mengatakan: Tuhan Yesus nya orang Kristen itu palsu atau Tuhannya orang Kristen itu 3, atau yang lainnya, orang Kristen itu kafir, Yesus berzinah dengan Maria, dan lain sebagia dan sejenisnya.Sebagai seorang anak hati saya hancur, secara psikologis saya tidak terima penghinaan seperti itu, mereka sangat membenci orang Kristen dan kekristenan,seolah-olah hanya islam lah satu-satunya agama yang paling benar, karena mayoritas beragama islam.

Situasi dan kondisi sedemikian terus saya alami sampai saya menginjak usia 17 tahun,dimana orang tua saya dipindahtugaskan ke kota lain. Selama 17 tahun di kota Sabang, dan ketika dipindahkan Perusahaan (tempat orang tua saya bekerja), orangtua saya merasa lega luar biasa, seperti keluar dari kandang singa, betapa tidak? karena orang tua saya meyakini hal itu adalah jawabn doa dari Tuhan yang sekian lama ditunggu2. Bayangkan! selama 17 tahun itu pula kehidupan kami untuk beribadah selalu dihambat, tidak boleh mengadakan kebaktian Rumah Tangga di rumah kami. Pemandangan yang tidak mengherankan; kalau kaca jendela rumah kami dilempar batu karena ada kebaktian.
Belum lagi karir/jabatan bapak saya yang seharusnya bisa menjabat sampai kejenjang Direktur/wakil Direktur harus bisa puas di posisi Manajer.Teman-teman sejawat bapak saya yang pendidikan dan pengalaman kerjanya masih melampaui jauh dibawah bapak saya dengan mudahnya meningkat sampai ke Direktur. Acapkali bapak saya di 'goda' untuk bisa mendapatkan segala fasilitas dan kemewahan asal dia mau meningglakan imannya, bahkan dia sendiri pernah di fitnah melakukan penggelapan uang/korupsi senilai 2000 dollar US di Kantornya, tetapi diluputkan Tuhan kedua2nya melalu suatu perkara yang luar biasa unik campur tangan Tuhan untuk diceritakan satu persatu; yang mana pada intinya harus saya/kami akui bahwa segala keluputan demi keluputan saya yakini datang nya dari Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia dan berkat bagi orang yang percaya pada-Nya.Tuhan Yesus yang dihina oleh orang islam ternyata adalah Tuhan ang hidup, Yang Esa yang menunjukkan keadilan dan kebenaran-Nya bagi orang yang mengasihi Dia.
Dengan banyaknya perkara yang kami alami, yang mana Tuhan ijinkan terjadi bagi kami di daerah serambi Mekah yang terkenal fanatik itu, iman kami tidak pernah surut karena acapkali pula Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang Hidup. Haleluyah!!!

Bahkan saya pribadipun tak kalah serunya mengalami kesaksian yang mana iman saya pernh ditantang untuk membuktikan kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tidak kebetulan nama saya Elia dimana Nabi Elia ditantang oleh para Nabi Baal, Tuhan siapa yang berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara, demikianlah saya ditantang oleh 3 orang teman saya yang islam: "Kalau Benar Tuhan mu itu hidup cobalah berani minta hujan".sambil mengejek dan menjulurkan lidah mereka ke saya, saat itu dengan diam, tenang didalam hati saya berdoa: "TUhan Yesus inilah saatnya, janganlah permalukan saya , buktikan kalau engkau adalah Tuhan dan Juruslamat bagi manusia berdosa". Taukah saudara pa yang terjadi??? belum lagui saya menyelesaikan doa saya, tiba-tiba hujan turun sederas-derasnya, kira-kira da 2 jam lebih, meskipun pada awalnya hari cerah, tidak ada tanda2 samasekali hujan. dan sejak kejadian itu memang...tidak adalagi hinaan dari ketiga teman saya, meskipun dari guru agama islam masih terus saja menyindir selama jam pelajaran yang menyiksa itu berlangsung

Apa yang mau saya katakan??? Apakah dengan penglihatan dari surga, hubungan pribadi dengan Tuhan itu membuat saya kehilangan gairah atau marah terhadap umat islam??? TIDAK SAMA SEKALI. Mereka adalah orang2 yang harus kita kasihani dan doakan kiranya Allah sudi memilih mereka menjadi umat kesayangan-Nya. Amin

itris said...

kita harus mengasihi orang islam, kemapa karena sesungguhnya mereka tidak mengerti tentang kebenaran yang di berikan oleh Tuhan kita Yesus. mata hati mereka ditutup oleh iblis sehingga hati dan pikiranmereka tidak terbuka dan selalu beranggapan bahwa merekalah yang benar walaupun sesungguhnya dengan pandangan manusiawi kita saja prbuatan mereka terkadang sangat tidak berpri kemanusiaan...
dengan melihat apa yg mereka lakukan kita sebagai umat kristen harus lebih sungguh lagi berdoa bagi bangsa ini sehingga banyak orang muslim yang akan memuji Tuhan Yesus...
Haleluya... Kemuliaan hanya bagi Tuhan... yang menjamah setiap hati dengan cinta kasih... Tuhan Yesus kami memberkati saudara-saudara kami yang muslim... walau terkadang mereka menghina, menyakiti kami, kami tidak membencinya ya Tuhan tapi kami berdoa supaya mereka memiliki kasihMu yang kautaruh dalam hati kami sehingga mereka dapat melakukan seperti yang kami lakukan dimana kami tidak melawan hinaan mereka tetapi kami membalas dengan senyuman... Tuhan kami tau engkau sudah mati bagi mereka, karena Engkau mengasihi mereka.. karena itu ya Tuhan selamatkan lah mereka, buka pintu hati mereka, dan berikan kami kekuatan dan hikmat saat mereka menyakiti kami, karena sungguh tanpa Tuhan kami tidak dapat menahan diri untuk tidak marah dan membenci, kiranya Roh Kudusmu senantiasa menolong kami. Trima kasih Tuhan... Amin...

itris said...

kita harus mengasihi orang islam, kemapa karena sesungguhnya mereka tidak mengerti tentang kebenaran yang di berikan oleh Tuhan kita Yesus. mata hati mereka ditutup oleh iblis sehingga hati dan pikiranmereka tidak terbuka dan selalu beranggapan bahwa merekalah yang benar walaupun sesungguhnya dengan pandangan manusiawi kita saja prbuatan mereka terkadang sangat tidak berpri kemanusiaan...
dengan melihat apa yg mereka lakukan kita sebagai umat kristen harus lebih sungguh lagi berdoa bagi bangsa ini sehingga banyak orang muslim yang akan memuji Tuhan Yesus...
Haleluya... Kemuliaan hanya bagi Tuhan... yang menjamah setiap hati dengan cinta kasih... Tuhan Yesus kami memberkati saudara-saudara kami yang muslim... walau terkadang mereka menghina, menyakiti kami, kami tidak membencinya ya Tuhan tapi kami berdoa supaya mereka memiliki kasihMu yang kautaruh dalam hati kami sehingga mereka dapat melakukan seperti yang kami lakukan dimana kami tidak melawan hinaan mereka tetapi kami membalas dengan senyuman... Tuhan kami tau engkau sudah mati bagi mereka, karena Engkau mengasihi mereka.. karena itu ya Tuhan selamatkan lah mereka, buka pintu hati mereka, dan berikan kami kekuatan dan hikmat saat mereka menyakiti kami, karena sungguh tanpa Tuhan kami tidak dapat menahan diri untuk tidak marah dan membenci, kiranya Roh Kudusmu senantiasa menolong kami. Trima kasih Tuhan... Amin...

itris said...

kita harus mengasihi orang islam, kemapa karena sesungguhnya mereka tidak mengerti tentang kebenaran yang di berikan oleh Tuhan kita Yesus. mata hati mereka ditutup oleh iblis sehingga hati dan pikiranmereka tidak terbuka dan selalu beranggapan bahwa merekalah yang benar walaupun sesungguhnya dengan pandangan manusiawi kita saja prbuatan mereka terkadang sangat tidak berpri kemanusiaan...
dengan melihat apa yg mereka lakukan kita sebagai umat kristen harus lebih sungguh lagi berdoa bagi bangsa ini sehingga banyak orang muslim yang akan memuji Tuhan Yesus...
Haleluya... Kemuliaan hanya bagi Tuhan... yang menjamah setiap hati dengan cinta kasih... Tuhan Yesus kami memberkati saudara-saudara kami yang muslim... walau terkadang mereka menghina, menyakiti kami, kami tidak membencinya ya Tuhan tapi kami berdoa supaya mereka memiliki kasihMu yang kautaruh dalam hati kami sehingga mereka dapat melakukan seperti yang kami lakukan dimana kami tidak melawan hinaan mereka tetapi kami membalas dengan senyuman... Tuhan kami tau engkau sudah mati bagi mereka, karena Engkau mengasihi mereka.. karena itu ya Tuhan selamatkan lah mereka, buka pintu hati mereka, dan berikan kami kekuatan dan hikmat saat mereka menyakiti kami, karena sungguh tanpa Tuhan kami tidak dapat menahan diri untuk tidak marah dan membenci, kiranya Roh Kudusmu senantiasa menolong kami. Trima kasih Tuhan... Amin...

Anonymous said...

If you are planning to Abercrombie and Fitch make a profit, Abercrombie then giving away promotional clothing Abercrombie Sale as a promotional gift will never Cheap Abercrombie let you lose your aspiration. Abercrombie outlet This is the best way to reap profits. The first step towards this is abercrombie Jeans by deciding your budget. A well Abercrombie Pants planned budget can get you the best promotional items at reasonable cost which will easily be Abercrombie Tees accepted by the masses. Regardless, Abercrombie Shorts selling branded promotional Abercrombie Sweaters clothing with your own brand is another way to gain instant popularity. The natural impulse for almost all retailers is to make a huge profit on the products already in the stockpile. But it would be wiser to purchase loads of unique promotionally priced clothing items, promote it at good deal basement price and then put it on the market of sale. This way the scope of attracting populace to the store increases. This merchandise actually pushes benefits with its attractive features. It not only provides name and popularity to your brand but also helps to reap noticeable profit also.

Anonymous said...

[p]In the late 1860's and early 1870's, hedge fencing, the cultivation of native thorn bushes such as the bois d' arc to serve as defense, was employed as well, to greater, but still little success . It has bright and beautiful blade of [url=http://www.barbed-wires.com]Barbed wire sale[/url] various types, offers good corrosion resistance . The Kansas Barbed Wire Museum includes dioramas of early barbed wire use, a theater featuring educational films, the Barbed Wire Hall of Fame, the museum archives room, and a research library telling the story of the settling the midwest, range wars between homesteaders and cattlemen, and the transformation of the open prairie into America's bread basket . A technical advisory service is provided by experienced CWI personnel . The straight type razor wire can be installed quickly . I隆炉m the son of a holocaust survivors, and so dealing with the horror with a touch of humor is both [url=http://www.barbed-wires.com]razor wire price[/url] my prerogative and my therapy . A spokeswoman for the Netherlands's Central Jewish Council [url=http://www.barbed-wires.com]Barbed wire[/url] who asked not to be named said that idea was "completely tasteless and lacking in respect for the victims and their families . [url=http://www.barbed-wires.com]razor wire sale[/url] P . Furthermore, with the additional use of an old grindstone, he wrapped a second wire around the first, "and the result was a double strand of cable having wire barbs secured along its entire length"(32).[/p][p]Razor wire for saleRazor wire, as upgraded security products of traditional barbed wire, has enhanced level of security and safety . Razor Barbed Wire Material:Low carbon steel wire, stainless steel wire, iron wire, galvanized steel wire, PVC coated steel wire, PVC coated iron wire in blue, yellow, green and other colors . 隆卤

The exhibition which the sold wire was going to fund (at around $500), was intended to 隆掳draw attention to the importance of physical evidence whose preservation costs money . The plans to mount and sell the barbed wire pieces were met with outrage by Jewish organisations on Tuesday, the day after the planned sale was announced . Glidden had successfully developed the first barbed wire fence, and he tested his invention by fencing in his own barnyard . By 1880, this number had reached 80,500,000 . And Gates apparently kept his word, building a corral in downtown San Antonio and holding a demonstration that held in the wildest Longhorns . [url=http://www.barbed-wires.com]Barbed wire price[/url] 4.[/p]

suzuki 150 cc Satria said...

JESUS iS the Only Savior.

jupiter mx 135 cc said...

Jesus Christ is King of all kings

master togel said...

SALAM KENAL SEMUA,…!!! SAYA MAS JOKO WIDODO DI SURABAYA.
DEMI ALLAH INI CERITA YANG BENAR BENAR TERJADI(ASLI)BUKAN REKAYASA!!!

Saya Sangat BerTerima kasih Atas Bantuan Angka Ritual AKI…Angka AKI KANJENG Tembus 100%…Saya udah kemana-mana mencari angka yang mantap selalu gak ada hasilnya…sampai- sampai hutang malah menumpuk…tanpa sengaja seorang teman lagi cari nomer jitu di internet…Kok ketemu alamat KI KANJENG..Saya coba beli Paket 2D ternyata Tembus…dan akhirnya saya pun membeli Paket 4D…Bagai di sambar Petir..Ternyata Angka Ritual Ghoib KI KANJENG…Tembus 4D…Baru kali ini saya mendapat angka ritual yang benar-benar Mantap…Bagi saudara yang ingin merubah Nasib anda seperti saya…Anda Bisa CALL/SMS Di Nomer KI KANJENG DI 085-320-279-333.(((Buktikan Aja Sendiri Saudara-Saudari)))

…TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA AKI KANJENG…

**** BELIAU MELAYANI SEPERTI: ***
1.PESUGIHAN INSTANT 10 MILYAR
2.UANG KEMBALI PECAHAN 100rb DAN 50rb
3.JUAL TUYUL MEMEK
4.ANGKA TOGEL GHOIB.DLL..

…=>AKI KANJENG<=…
>>>085-320-279-333<<<