Thursday, September 3, 2009

Mazmur 118:5,6,8,9


  • Dalam kesesakan aku telah berseru kepada TUHAN. TUHAN telah menjawab aku dengan memberi kelegaan.
  • TUHAN di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
  • Lebih baik berlindung pada TUHAN dari pada percaya kepada manusia.
  • Lebih baik berlindung pada TUHAN dari pada percaya kepada para bangsawan.

No comments: