Sunday, September 27, 2009

Amsal 12:4 (Alkitab)

Isteri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya.

No comments: